De veiligheid bij de uitvoering van werken 7

Link naar vorige pagina
Link naar andere pagina's
Link naar vorige pagin 4
Link naar blz 5
Link naar bladzijde 6


Veiligheid bij de uitvoering van werken aan elektrische installaties.
Infosessie van 10 februari te Leuven ondermaats.

Betekom / Leuven 10 februari 2004.
Onze overheid inzake arbeidsveiligheid (FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg <WASO>) is niet in staat om zelf infosessies te organiseren om de arbeidsveiligheid te promoten, dat was op deze redactie al heel lang bekend.

Wat doet de bevoegde overheid eigenlijk zelf nog ?
Het was tijdens de open deurdag van het "Demolabo" op 1 oktober 2002 en de daaropvolgende openingsspeech van de Directie van WASO (M.Heselmans, W.Imbrechts) al duidelijk dat het met de efficiëntie van de Technische Inspectie (Arbeidsinspectie) bergaf ging en dat die aftakeling zich in de toekomst zou verder zetten.


Speech tijdens de opening van het Demolabo van FOD WASO op 1 oktober 2002
Links Marc Heselmans (Directeur Generaal) - Midden Mr Lemmens (Kabinet L.Onkelinx) - Rechts : W.Imbrechts
(Foto Morsum Magnificat)

Privaat bedrijven.
Marc Heselmans is ervoor gewonnen om richting bedrijven minder repressief op te treden, maar niet iedereen binnen dat Ministerie deelt die mening, anderen vinden dat er nu juist wel strenger moet worden opgetreden. Via PREBES doet WASO nu beroep op personen uit privaat bedrijven en die geven dan infosessies, zoals op 10 februari te Leuven, wat WASO eigenlijk nog zelf doet, weten we niet. We telefoneerden ter zake met de "Secretaris" , Mr Barbé maar die heeft ons niets nieuws kunnen vertellen, de "Technische Inspectie" is een hoop lucht.
Onvoldoende onderbouwd.
Te Leuven organiseerde het " Provinciaal comité voor de bevordering van de arbeid en de WASO " op 10 februari 2005 een infosessie over de preventie van ongevallen met elektrische installaties, we vernemen in extremis dat het niveau voor beginners was. Toch moeten we stellen dat globaal genomen, deze sessie als onvoldoende diende bestempeld.


Bart Aertgeers Preventieadviseur bij Agfa Gevaert en Voorzitter werkgroep elektriciteit bij PREBES - Heeft Bart nog tijd om zijn job bij Agfa fatsoenlijk waar te nemen ? Hoeveel praktische ervaring heeft Bart zelf met de aanleg van elektrische installaties ?

Wat doet de "Technische Inspectie" eigenlijk zelf ?

De infosessie te Leuven werd gegeven door een preventieadviseur van Agfa Gevaert <foto>. De overheid laat een eenvoudige uiteenzetting aan beginners hier over aan een privaat bedrijf.
Volgens de secretaris van de W.A.S.O. (Mr Barbé) kampt de arbeidsinspectie met personeelstekort, hij bedoelde te zeggen <Competent personeel> maar dat durfde meneer Barbé uiteraard niet.

Kan de Technische Inspectie ons melden wie daar, na het vertrek van Guido Haekens, de specialisten elektriciteit zijn ? Mr Tousseyn ? Neen want dat is een Burgerlijk Ingenieur mechanica.

Redactie Morsum Magnificat


Vragen onbeantwoord.
Ook al was de sessie georganiseerd voor beginners zouden de aanwezigen antwoorden moeten krijgen op de vragen die gesteld worden. Eén van de twijfels die de spreker (Bart Aertgeers - Preventieadviseur bij Agfa Gevaert) had, lag in het feit of ongevallen ingevolge elektriciteit aan de overheid (FOD Energie) nog wel gemeld moeten worden ! Natuurlijk moeten die gemeld worden, dat een preventieadviseur dát niet met zekerheid weet ?
Werken in Hoogspanningcabines (HS).
De tweede keer dat we onze wenkbrauwen fronsten, zelf formeel protesteerden deed zich voor wanneer spreker uitlegde dat een BA4 in feiten, onderhoud - of schilderwerken in een HS cabine zou mogen uitvoeren en dat is onjuist. Om werken in een HS te mogen uitvoeren, moet de betreffende persoon over een AVIP (Algemene Veiligheid in Posten) beschikken.
BA4 - BA5.
Over deze kwalificatie zijn velen onwetend, een BA4 is gewoonweg een "gewaarschuwd" persoon die geen werken kan of mag uitvoeren in de nabijheid van onder spanning staande delen.
De BA5 zou voldoende technisch onderlegd moeten zijn om werken uit te voeren in de nabijheid vann onder spanning staande delen, zelfs in beperkte mater werken onder spanning.
Besluit.
De opleidingsessie zoals deze te Leuven werd gegeven brengt volgens ons geen aarde aan de dijk, er wordt in een veel te korte tijdspanne te veel materie behandeld, het gaat over het voorlezen van teksten uit een map waarvan in casu de volgorde overhoop was gegooid, het was continu zoeken over welke pagina er gesproken werd.

Overtreden elementaire veiligheid van
Agfa Gevaert personeel

Hier ziet u een personeelslid van Agfa Gevaert weliswaar tijdens het weekend in zijn eigen bos aan het werk.
Hij manipuleert hier een oude, zware en in bitumen geïmpregneerde spoorbalk, maar draagt toch geen handschoenen, of hij veiligheischoenen draagt zien we op de foto niet.
Moeten ze dat bij Gevaert ook geen handschoenen dragen ? Mochten ze bij Gevaert consequent op dat soort zaken toezien, dan zou hij dat gewend zijn en ook hier handschoenen dragen.
Als de man een ongevalletje krijgt dan blijft hij toch gewoon thuis, Gevaert zal dat toch wel betalen !
Milieu.
We dachten dat de spoorwegen en de fruitnijverheid dergelijke met milieuonvriendelijke bitumen geïmpregneerde producten niet meer mochten
gebruiken ?


VRT Programma "Dieren in nesten" of misschien beter "Veiligheid in nesten" ?

Betekom 12 december 2004
Om sensatie en kijkcijfers te creëren maakt de VRT de gekste sprongen, onlangs was dat het geval met "Klant of Koning"
nu is het de beurt aan het programma van Dusauchoit

Kauwkes met touwkes vangen.
Het natuuropvangcentrum van Opglabbeek ging eens kauwkes vangen uit de schouw van een woning in Overpelt, twee jongens van het opvangcentrum Sil en Bart mochten voor de camera's van de VRT voor circusartiest spelen en op een lachwekkende, maar gevaarlijke manier met behulp van Limburgse attributen (de met pannenlatten in mekaar geflansde ladder) het dak beklimmen.


Links : Bart houdt de "kippenladder" die te kort is, vast - Rechts : Sil op de nok, uiteraard niets van PBM.
Foto's VRT

Veiligheid op een flagrante manier met de voeten treden.
We weten niet in wiens opdracht Sil en Bart werken, maar wel dat ze onverantwoorde risico's nemen, hopelijk kan de Technische Inspectie van Limburg de opdrachtgevers van die klus of de werkgevers van de acrobaten identificeren en de nodige maatregelen nemen want Sil is blijkbaar niet aan zijn proefstuk.
Of de T.I. van Vlaams Brabant richting VRT wat gaan doen betwijfelen we ten zeerste, het zijn wellicht ook de Vriendjes Rood en Tendentieus en die moeten nergens op letten.


Naast de schouw (boven) Sil en achter de schouw Bart tijdens de opnamen voor het VRT circus van Dusauchoit, hier in Overpelt.
Foto VRT

 

Veiligheid op een flagrante manier met de voeten treden.


We weten niet in wiens opdracht Sil en Bart werken, maar wel dat ze onverantwoorde risico's nemen, hopelijk kan de Technische Inspectie van Limburg de opdrachtgevers van die klus of de werkgevers van de acrobaten identificeren en de nodige maatregelen nemen want Sil is blijkbaar niet aan zijn proefstuk.
Of de T.I. van Vlaams Brabant richting VRT wat gaan doen betwijfelen we ten zeerste, het zijn wellicht ook de Vriendjes Rood en Tendentieus en die moeten nergens op letten.

 Veiligheid : Daar spreekt men heel veel over, ook bij Netmanagement !

Betekom / Nieuwpoort 26 november 2004.
Telkens wanneer er een ongeval is waarbij slachtoffers te betreuren waren, zijn de gazetten aanwezig, maar wanneer er gevaarlijke toeren worden uitgehaald, zien we de gazetten niet. Akkoord dat ze "nieuws" moeten brengen, liefst heel spectaculair want dat betekent : kassa, kassa en dáár gaat het toch over !

Beter voorkomen.
Omdat deze redactie "Ander nieuws" brengt, denken wij dat de pers zich meer zou moeten bezig houden met "preventieve", berichten te plaatsen <zoals Dr Beaucourt> die erop wijzen dat mensen dikwijls verkeerd bezig zijn.
Levensgevaarlijk.
Het was ons opgevallen dat er in de Astridlaan te Nieuwpoort een deksel van een laagspanningskast schuin tegen de kast was gezet, daarbij was een deel van de onder spanning staande delen voor iedereen bereikbaar en er was niemand van Netmanagement bij die kast, een niet te verantwoorden situatie !
Stel dat er kinderen zouden passeren en die delen aanraken ! Stel dat er een hond voorbij komt en zijn pootje even licht, de hond zou dan meteen geëlektrocuteerd worden, absoluut gevaarlijk.


Foto links : De voetpadkast met onder spanning staande onderdelen stond onbeheerd open !
Werken onder spanning zonder de nodige PBM - Een arbeider van de nv G.Champagne (St Truiden)
geraakte op die manier geëlektrocuteerd aan een kast van P.B.E.
Foto rechts : Beseft hij zijn fout ?

Werken onder spanning.
Wanneer men, zoals hier (al was het maar om te meten) onder spanning werkt dan moet de man in kwestie zich van de nodige PBM voorzien, waaronder een helm met scherm, de handschoenen die hij draagt zijn evenmin voor dat soort werk voorzien, kortom : Onveilig.
Wanneer hij ziet dat we hem gefotografeerd hebben, draait hij zich meteen om, legt de handen op het hoofd en loopt weg, hij laat de kast open en laat ook zijn gereedschap liggen, hij wist dus wat er aan de hand was !


Het dragen van PBM.

Tijdelijke en mobiele werkplaatsen <KB 25.01.2001>.

Betekom / Lennik 20 november 2004.
Het is de 2e keer op korte termijn dat we Netmanagement (INTERGEM) op de gevaarlijke Ninoofsesteenweg betrappen op het met de voeten treden van de veiligheid, ze leren het blijkbaar nooit !

Gevaarlijke steenweg.
Iedereen weet ondertussen wel, dat de Ninoofsesteenweg een zeer drukke en gevaarlijke weg is, systematisch gebeuren daar zware ongevallen, zelfs recent nog, de snelheidsbeperking tot 70 Km en de vele flitspalen helpen blijkbaar nog niet voldoende, het is dus zeker en vast geen overbodige luxe om daar fluokleding te dragen.
Geen fluorescerende kleding.
Bij het uitvoeren van werken op de openbare weg dient men fluorescerende kleding te dragen, maar dat is hier duidelijk niet het geval. De interventiewagen staat wel op de rijbaan, maar de man op de straat die telefoneert loopt toch risico's.

Werken op de gevarlijke Ninoofsesteenweg


Waarom draagt de man geen fluorescerende kleding ? Waarom de gondel omhoog staat begrijpen we niet,
het was een ondergrondse panne ?