Politiek 3

Terug naar blz 1
Terug naar blz 2


Betekom / Brussel 24 december 2004.
De actievoerders aan het Kabinet van Vlaams Ministere President Yves Leterme kregen de Minister niet te zien, laat staan te spreken, maar op de website lezen we het anders. Jan LIEVENS probeerde tijdens een telefoongesprek één en ander te minimaliseren, maar het was Jan die in het café The First ook aanwezig was toen Morsum Magnificat met Yves Leterme telefoneerde.
Morsum Magnificat stuurde volgende e-mail naar het Vlaams Belang :

De reactie van het Vlaams Belang
In een e-mail bericht van 27 december 2004 om 16:36 reageert de persdienst van het Vlaams Belang als volgt:

Geachte heer Verbeeck,
Onze verontschuldigingen voor dit misverstand. Hoewel niet expliciet wordt vermeld dat de reactie van Leterme aan de VBJ'ers was gericht, kan dit inderdaad wel zo worden geïnterpreteerd. Het was geenszins de bedoeling om zaken verkeerd weer te geven; wij kijken er dan ook op toe dat dit in de toekomst niet meer wordt herhaald.
Met vriendelijke groeten,
Tom Van Den Troost.

Tooien met de veren van een ander - Protest - Met de voeten treden van de Bronvermelding en rechtzetting.

Geachte redactie.

Morsum Magnificat neemt aanstoot aan het citaat in uw nieuwsbrief n°6 aangaande "Onverwijld" en volgend citaat "Gevraagd naar een reactie antwoordde Leterme dat hij de bladzijde in zijn kantoor zou ophangen" heeft Yves Leterme NIET aan VBJ jongeren tijdens de actie gezegd maar aan de telefoon (GSM) aan de redacteur van Morsum Magnificat op 23 december 2004 om 12:25:16' tijdens een telefoongesprek in café "The First" die daar de reactie van Leterme aan de aanwezigen waaronder Jan Lievens heeft gemeld en al 2uur later opde website plaatste.De citaten komen aldus van Morsum Magnificat, maar u vermeld de bron niet, wij geven u hierbij het citaat van Yves Leterme dat op onze website werd geplaatst.
Onverwijld zei Yves Leterme.
Wanneer we de Minister opbelden en om een reactie vroegen, zei Leterme dat het een leuk idee was en dat hij het document in zijn kantoor zou ophangen, toen we aandrongen op een concrete reactie en vroegen : Wanneer gaat u er nu uiteindelijk werk van maken, reageerde Leterme : "Onverwijld".
Dat het Vlaams Belang de indruk geeft de informatie die hen door Morsum Magnificat medegedeeld als "eigen informatie" beschouwd is een regelrecht tooien met de veren van een ander, Morsum Magnificat rekent dan ook een rechtzetting ter zake.In een telefoongesprek van heden omstreeks 19:45u met JAN LIEVENS werden de teksten gemaakt door anderen en zou dat niet opzettelijk zijn gebeurd, we acteren dat, maar vragen dan ook een rechtzetting.

Erik Verbeeck
Redactie Morsum Magnificat.

Het artikel in Het Laatste Nieuws
van Cedric Lagast spreekt evenmin van enige reactie van Yves Leterme, het is dus duidelijk dat de VBJ dat later <via Morsum Magnificat> hebben vernomen <zie artikel hieronder> en het doen voorkomen dat zij zelf met Leterme hebben gesproken, dat noemt men zich tooien met de veren van een ander, ergo het is het overnemen van teksten zonder de bron te vermelden een elementaire verplichting / beleefdheid.


VBJ Overhandigen document met de betekenis van "Onverwijld" aan Vlaams Minister President Yves Leterme.

Brussel / Betekom 23 december 2004.
Ze waren op de afspraak voor het Kabinet van de Vlaamse Minister President Yves Leterme van de CD&V, maar de Minister kregen ze niet te zien. Wij geraakten echter niet tijdig door de verkeersdrukte.

Onverwijld zei Yves Leterme.
Wanneer we de Minister opbelden en om een reactie vroegen, zei Leterme dat het een leuk idee was en dat hij het document in zijn kantoor zou ophangen, toen we aandrongen op een concrete reactie en vroegen : Wanneer gaat u er nu uiteindelijk werk van maken, reageerde Leterme : "Onverwijld"
Vlaamse ondernemers.
We wilden ook een reactie uitlokken op het charmeoffensief van Elio Di Rupo richting Vlaamse ondernemers eraan toevoegend dat dit pure hypocrisie van Di Rupo is. Vlaamse ondernemers krijgen hoegenaamd geen kans in Wallonië, ergo ze worden door de Walen uitgelachen dat zij het daar goed hebben en dat de Vlamingen mogen doen wat ze willen, maar Leterme wilde daarop niet reageren. Meneer Leterme weet zelf maar al te goed dat de Waalse PS de toon in België aangeeft en dat, indien hij de "lef" en de "politieke moed" zou hebben, dat ten koste van zijn jobke zal zijn waarvoor hij door zoveel beloften (vóór) de verkiezingen evenveel Vlaamse kiezers heeft bedrogen.
Vlaams Belang.
Wanneer we Jan LIEVENS vragen of het Vlaams Belang klaar is voor een regeringsdeelname, m.a.w. voldoende competente mensen binnen het Vlaams Belang kunnen gevonden worden om Kabinetten te bemannen, dan zou dat volgens Jan geen problemen mogen geven, 't zal wel een niet evidente en moeilijke aanpassing worden, maar dat zou toch moeten lukken, maar wij vernemen, dat niet alle Vlaams Belangers daar zó zeker van zijn.


Links : De actievoerders waren even later toch tevreden om van MM Pro te vernemen dat Leterme het leuk had gevonden en de affiche tegen de muur van zijn kantoor zou hangen - Uiterst links Jan Lievens.
Rechts : Nu weet Leterme tenminste wat onverwijld betekent, of het iets uit haalt ?

De gasleidingen.
We zijn Ghislenghein toch nog niet vergeten ? We herinneren in dit verband nog eens aan de Persnota die Yves Leterme ruim één jaar geleden als Voorzitter van de CD&V n.a.v. een artikel dat MM Pro bracht over een ongeval met gas te Vilvoorde verstuurde.
Misschien kunnen de Vlaams Belang Jongeren de volgende keer het woord "Geheugenverlies" aan meneer Leterme even verklaren ....

Verslag van 22 december van de gemeenteraad Rotselaar van 20 december 2004 :

Het staat weer verkeerd in de gazet Het Laatste Nieuws.

Kobbegem / Betekom 22 december 2004.
We weten allemaal dat het bij de blauwe lobbykrant "Het Laatste Nieuws" een komen en gaan is van jonge gasten <yuppies> die voor een appel en een ei voor de kar van de stinkend rijke Van Thillo's worden gespannen. Sommigen zeggen "verstand op nul" zoniet is het niet vol te houden.

Kontlikjournalistiek à volonté.
Veel van die snotneuzen in de field lopen de benen van onder hun lijf om artikels te schrijven zoals GMA, maar als het de "Heren" op de redactie zoals ene Marc De Ridder niet zint, gaat het afsloofsel <het artikel> van de betrokkene in de papiermand. Een van de dikke nekken op de redactie is meneer Luc Van der Kelen, hij is zowat de enige journalist in België wiens artikels niet via Mediargus mogen worden verspreid.
Verslag over radioactieve bliksemafleiders te Rotselaar.
We lezen via Mediargus het verslag van de gemeenteraad in Het Nieuwsblad, journalist GGH maakte er, behalve één detail iets fatsoenlijk van.
KDK Van Het Laatste Nieuws schrijft dat Raadslid M.Weemaes (Vlaams Belang) gezegd heeft, dat er nog een 3e bliksemafleider zou zijn, maar dat is absoluut fout, waar haalt de man dat in godsnaam vandaan ?
Er is geen enkele keer over een derde exemplaar gesproken, wel over eentje dat in 1998 al van de kerk te Wezemaal zou verwijderd zijn. Wanneer Rotselaar zegt dat het 17.500 Euro gaat kosten dan is één, twee of drie wel belangrijk.


Willen ze bij de blauwe lobbykrant ook even noteren, dat er daar ook nog zo'n exemplaar staat en de
preventieadviseur Jan Moens dat al heel lang weet !
22 december 2004 : PERSMEDEDELING VLAAMS BELANG JONGEREN:


VLAAMS BELANG JONGEREN EISEN "ONVERWIJLD" KLAARHEID

VBJ-ACTIE AAN HET KABINET VAN DE MINISTER-PRESIDENT


"Als Brussel-Halle-Vilvoorde tegen 1 januari niet is gesplitst, is er geen Vlaamse regering meer." Die stoere woorden sprak CD&V-boegbeeld Herman Van Rompuy amper enkele maanden geleden. Nieuwjaar nadert met rasse schreden, maar het valt te betwijfelen of CD&V en N-VA hun steun aan de Vlaamse regering zullen opzeggen. Het zijn immers deze partijen die er mee voor hebben gezorgd dat de splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde naar de Griekse kalender werd verwezen. Dit flagrant in tegenspraak met hun verkiezingsbeloften.

In het Vlaams regeerakkoord lezen we de beloften van de Vlaamse meerderheidspartijen: "Hiertoe vragen zij (de Vlaamse meerderheidspartijen) aan hun fractie in Kamer en Senaat om los van het door de federale regering aangekondigde Forum, uiterlijk bij de start van het parlementair jaar, wetsvoorstellen tot splitsing van het kiesarrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde voor de verkiezingen van de Kamer van Volksvertegenwoordigers, de Senaat en het Europees Parlement resp. tot splitsing van het gerechtelijk arrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde in te dienen en onverwijld goed te keuren."

De bespreking omtrent de splitsing van het kiesarrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde is nog maar eens uitgesteld. Dit keer naar eind januari. Bovendien wordt de bespreking afhankelijk gemaakt van resultaten van de Interministeriële Conferentie. Zodoende wordt het parlement buitenspel gezet. Dit werd overigens vlotjes mee goedgekeurd door CD&V en N-VA. Het is overduidelijk dat deze conferentie enkel en alleen in het leven is geroepen om compensaties te zoeken voor de Franstaligen.

De Vlaams Belang Jongeren hekelen de lakse houding van de meerderheidspartijen in het Vlaams Parlement. Het is ongezien dat terwijl in het parlement een wetsvoorstel is ingediend om de splitsing te realiseren, de Vlaamse regering gaat onderhandelen over de prijs die daarvoor moet betaald worden. En dat terwijl voor de verkiezingen toenmalig oppositieleider Yves Leterme het nog over "vijf minuten politieke moed" had die nodig was voor de splitsing.

In de sfeer van de eindejaarsperiode zullen de Vlaams Belang Jongeren morgen, donderdag 23 december, om 10u30 postvatten aan het kabinet van de Minister-president (Martelaarsplein 19 te Brussel) om de Vlaamse minister-president op een ludieke manier te herinneren aan de betekenis van het woord "onverwijld".


Hans Verreyt
Nationaal voorzitter Vlaams Belang Jongeren
Is men eerst "Leugenaar" en dan "Politicus" of omgekeerd ?

Gemeenteraad Rotselaar van 20 december 2004.

Betekom / Rotselaar 20 december 2004.
Als we goed geïnformeerd zijn, zijn de Parketten "Baronnen" en de Burgemeesters een categorie die daarbij aanleunt, maar dat het van Politici een gewoonterecht is om te "liegen" hebben we in de zitting van de Gemeenteraad van Rotselaar nog eens kunnen vaststellen.

Burgemeester Dirk Claes liegt en tooit zich met de veren van een ander.
We kennen de "soap" aangaande de vragen die Dirk Claes, Burgemeester van Rotselaar, aan Patrick Dewael stelde omtrent de illegale radioactieve opvangers in de Comissie Binnenlandse Zaken op 25 mei 2004 op het moment dat er op het dak van het Gemeentehuis van Rotselaar óók zo'n exemplaar staat.
Al in april 2004 was Burgemeester Dirk CLAES via 2 verschillende kanalen (waaronder Hagen Goyvaerts <Vlaams Belang>) op de hoogte gebracht van het feit dat er twee radioactieve opvangers te Rotselaar voorkomen op een lijst uit 1980 van de nv Les Paratonnerres Charles Van Droogenbroeck, toch legde de Volksvertegenwoordiger die aanwijzing naast zich neer en nam Minister Dewael onder vuur.

Tijdens de Gemeenteraad van Rotselaar beweert Burgemeester CLAES iets anders en wil, totaal misplaatst, de pluimen op zijn hoed steken.

Ongelooflijke lef.
In andere gemeenten blijven er nog veel staan zei Burgemeester Claes, wij doen tenminste iets ! Daarmee is nog eens duidelijk gemaakt dat veel Burgemeesters de Wet van 20 juli 2001 (art.79) massaal met de voeten treden en de PV's van waarschuwing van het F.A.N.C. weglachen


F.A.N.C. stelde pas op 13 september 2004 een PV'ke van waarschuwing op.
Niettegenstaande de beide opvangers te Rotselaar bij het Agentschap al van 5 december 2002 bekend waren, hebben onze marmotten van het F.A.N.C. bijna twee jaar gewacht om over te gaan tot de actie "Preventor", van laksheid gesproken.
Als Burgemeester CLAES de Wet had gerespecteerd (Artikel 79 van het KB van 20 juli 2001) dan had hij niet moeten wachten tot wanneer Raadslid Maggie WEEMAES (Vlaams Belang) te Rotselaar de kat de bel aanbond.

Verwijderingskosten 17.500 Euro is onzin.
De volgende onzin van Burgemeester CLAES is de raming voor de verwijdering van de radioactieve opvangers, dat zou, volgens het agendapunt 16, zo'n 17.500 Euro kosten. Nog eens een bewijs hoe competent men in de gemeenten en steden ter zake wel is vermits een normale verwijdering tussen de 1.000 en de 1.500 Euro kost, in zeer extreme gevallen, waar er veel onderliggend materiaal besmet is, kan het oplopen tot 4.000 Euro.
Kerk Werchter.
Rotselaar wil de verwijdering van het tuig van het gemeentehuis van Rotselaar legaal laten verlopen zoals deze die in 1998 van de kerk te Werchter zou verwijderd zijn, maar over enig bewijs daarvan spreekt Dirk CLAES niet. De oppositie ging op dat belangrijk item spijtig genoeg niet verder in, evenmin hoeveel die verwijdering daar heeft gekost, was dat soms ook 17.500 Euro ? Zoja wie vulde dan zijn / haar zakken en, nog belangrijker, werd het tuig wel legaal verwijderd ?
KB van 28 februari 1963.
Als de zgn radioactieve bliksemafleider te Werchter werd verwijderd, dan moet de opdrachtgever volgende bewijsstukken in bezit hebben, zoniet is het tuig illegaal verwijderd :
- Een verslag van een organisme voor fysische controle dat ter plaatse moest zijn geweest.
- Een attest van het N.I.R.A.S van het verwerken van niet geconditioneerd radioactief afval.

- Een "S" formulier van het
N.I.R.A.S. waarop alle technische gegevens van het toestel voorkomen.
De wetgeving ter zake is pas met het KB van 20 juli 2001 (en later gewijzigd).


Wordt dus nog vervolgd

In de marge van Morsum Magnificat :
Toen we Dirk Claes in de Commissie Binnenlandse Zaken op 25 mei 2004 aan het werk zagen, stelden we vast, dat de Burgemeester heel wat minder "hoog" van de toren blies dan tijdens de gemeenteraad van 20 dec, ergo daar getuigde van een zeer povere dossierkennis van het dossier "Radioactieve bliksemafleiders".

Nog erger is, dat de heer Claes in dat dossier 4 maanden later nog niet veel bijgeleerd heeft, het lijkt erop dat gemeentepolitiek bedrijven niet is weggelegd voor mensen met een beetje verstand.PERSMEDEDELING VLAAMS BELANG:

TOETREDING TURKIJE TOT DE EU: EUROPEES PARLEMENT VERTEGENWOORDIGT EUROPESE BEVOLKING SLECHT

Vanmiddag werd in de plenaire vergadering van het Europees parlement het verslag-Eurlings goedgekeurd, waarin de toetreding van Turkije tot de Europese Unie wordt bepleit.

Op vraag van een aantal mensen uit de EVP-fractie steunden de parlementsleden van het Vlaams Belang een vraag om de stemming geheim te houden. Het Vlaams Belang steekt zijn verzet tegen de toetreding van Turkije uiteraard niet onder stoelen of banken, maar stelt anderzijds vast dat andere parlementsleden onder enorme druk stonden om kost wat kost vóór die toetreding te stemmen. Hoe dan ook werd het cordon sanitaire tegen het Vlaams Belang doorbroken.

Er gaapt een diepe kloof tussen de wil van de bevolking, die - zoals de meeste peilingen in Europa aantonen, tegen de kandidatuur van Turkije is gekant - en de meeste Europese parlementsleden die geacht worden de bevolking te vertegenwoordigen. Tijdens de Europese verkiezingscampagne heeft de kandidatuur van Turkije nauwelijks of geen rol gespeeld. In Vlaanderen was het Vlaams Belang de enige partij die aandacht besteedde aan deze kwestie die van fundamenteel belang is voor de toekomst van Europa.

Het Vlaams Belang klaagt ook de hypocrisie van de CD&V aan, die vóór de toetreding van Turkije heeft gestemd, terwijl de partij in Vlaanderen tegen beweert te zijn.

De bevolking wordt belogen. Turkije zou zogezegd beoordeeld worden volgens de criteria van Kopenhagen, maar dat blijkt niet het geval te zijn. Het is immers geen probleem dat er op grootschalige wijze gefolterd wordt in Turkije, en dat Turkije een deel van het grondgebied van de bestaande lidstaat militair bezet houdt en die staat zelfs weigert te erkennen. Over de kostprijs van de toetreding van Turkije weigert de Europese Commissie zich uit te spreken, net zoals over de immigratie-impact trouwens.

Het Vlaams Belang blijft meer dan ooit bij zijn standpunt dat de Europese Unie moet beperkt blijven tot Europese lidstaten, en wil dat in alle lidstaten een referendum wordt gehouden over de kwestie-Turkije.
Frank Vanhecke
Voorzitter Vlaams Belang
Europees parlementslid


14 december 2004 - PERSMEDEDELING VLAAMS BELANG:

DEBAT PARTIJFINANCIERING UITGESTELD TOT JANUARI

Deze voormiddag is de Commissie Binnenlandse Zaken van de Senaat om 10.15 u. bijeengekomen.

Commissielid Yves Buysse en fractievoorzitter Joris Van Hauthem vroegen meteen het woord en protesteerden tegen het feit dat het wetsontwerp op de partijfinanciering op slinkse wijze en tegen alle eerder gemaakte afspraken in werd geagendeerd voor de commissievergadering van deze namiddag.

Commissievoorzitter Vandenhove krabbelde snel terug met de mededeling dat het enkel de bedoeling was vandaag een verloop van de werkzaamheden vast te leggen. Na enige discussie werd beslist dat dit wetsontwerp niet meer dit jaar in de Senaatscommissie zal worden behandeld. De bespreking ervan wordt uitgesteld tot 11 januari 2005.

Het Vlaams Belang is matig tevreden met deze beslissing. Het gaat immers niet op een wetsontwerp holder de bolder als een dief in de nacht te behandelen, omdat de PS zoiets eist.

Het Vlaams Belang blijft echter paraat om dit wetsontwerp, dat een ernstige bedreiging vormt voor de democratie, te allen tijde te bestrijden.

Joris Van Hauthem
Fractievoorzitter Vlaams Belang


Vlaams Belang Jongeren (VBJ) Voeren actie te Straatsburg.

Betekom / Brussel 13 december 2004 - Persnota van het Vlaams Belang.

PERSMEDEDELING VLAAMS BELANG:

TURKIJE IS GEEN EUROPESE NATIE

VLAAMS BELANG JONGEREN VOEREN ACTIE TE STRAATSBURG


Het Vlaams Belang doet al snel aan vernieuwing of is het de jongste militant ?

De Vlaams Belang Jongeren verzetten zich tegen de mogelijke toetreding van Turkije tot de Europese Unie. Turkije is geen democratie en is sociaal-economisch niet compatibel met de EU. De eventuele toetreding van Turkije zou een financiële aderlating betekenen en een nieuwe massale immigratiegevolg richting Europa op gang brengen.

De toetreding van Turkije zal zorgen voor een Europa met twee snelheden. Om dit Europa economisch en inzake beschavingsniveau te blijven besturen, zullen de Europese instellingen ongetwijfeld nog meer macht naar zich toetrekken. Het democratisch deficit van de EU zal dan alleen nog maar toenemen. Een evolutie waar de Vlaams Belang Jongeren zich onmogelijk mee kunnen verzoenen.

VBJ en vertegenwoordigers van andere rechts-nationale partijen uit Europa, waaronder de Lega Nord, zullen dinsdag om 11 uur actie voeren aan het Europees Parlement.


Hans Verreyt
Voorzitter Vlaams Belang Jongeren
Gsm. 0496.53.31.38