Politiek 1

De Tijd : Het Vlaams Belang kiest voor de centen.

Betekom / Brussel 02 december 2004.
In een reactie van de zogenaamde kwaliteitskrant "De Tijd" lezen we dat "Vlaams Belang" in haar recente houding duidelijk voor de centen heeft gekozen, de journalisten van De Tijd zouden beter moeten weten.

De Tijd "Dankjewel".
Journalist Erik De Leye was het na 12 jaar beu bij "De Tijd" hij stapte, na eerst zijn vakantie genomen te hebben, op bij De Tijd, "Ik ben uitgekeken op de journalistiek zegde EDL ons toen".
Verkoopcijfers, ook bij "De Tijd" is het om "de poen" te doen.
Iets wat EDL bijzonder hoog zat, was het feit, dat je als journalist bij De Tijd geen artikels mag brengen die realistisch zijn, dat komt omdat de mensen zo'n artikels niet waarderen en omdat het met "De Tijd" financieel niet goed gaat, zijn de bazen niet erg tuk op artikels die geen goed nieuws inhouden, uit ervaring weten ze dat "De Tijd" dan meteen 10.000 exemplaren minder verkoopt en dat kunnen ze daar missen als kiespijn.
De pot verwijt de ketel dat hij zwart ziet.
Dat journalisten van die gazet opmerkingen plaatsen over het feit, dat "Vlaams Belang" plat zou zijn gaan liggen voor de poen vinden we meer dan misplaatst en is geen weerspiegeling van het "woord" en "letter" dat het "Vlaams Belang" tijdens haar openingscongres van 14 november 2004 verkondigde.
Het Vlaams Belang zal de weg van het Vlaams Blok gewoon verder zetten, Johan Van Hecke zegde woordelijk : We verliezen onze naam, maar niet onze streken, dat is duidelijk, De Tijd slaat de bal volledig mis.
Het "Onding".
Journaliste Gwen D.C. van De Tijd heeft bij afwezigheid op haar GSM een berichtje geplaatst : Ik ben er niet of ik heb dit onding even afgezet ..... We vinden een GSM een noodzakelijk kwaad, maar een onmisbaar werkstuk, zeker voor journalisten, maar voor "die madam" van De Tijd is het een onding, wij vragen ons af of zijzelf soms niet het onding is in plaats van de GSM.
Het "groot gat" in De Tijdscultuur.
Het is een groot gemis van de journalist van De Tijd niet op de hoogte te zijn van het feit, dat in dit land iedereen alles doet voor het geld, het Vlaams Belang zal net als De Tijd zelf daarop geen uitzondering maken............. bah.


Uitspraak van Prins Filip.

Betekom / Brussel 01 december 04.
We plaatsen volgende reactie op de website van de VRT :


Dirk Claes : Politiek onfatsoen
Klacht tegen Burgemeester Claes aangaande radioactieve opvangers <bliksem>.

Betekom / Rotselaar 1 december 2004.
Burgemeester van Rotselaar DIRK CLAES werd door Grootmeester YVES LETERME in de vuurrlijn gestuurd om de Minister van Binnenlandse Zaken (P.Dewael) op de rooster te leggen over de manklopende situatie met de (zogenaamde) radioactieve bliksemafleiders.

In Limburg.
Burgemeester CLAES was in zijn vraagstelling op het politieke oorlogspad en wilde Patrick Dewael ook als Burgemeester op de korrel nemen, onlangs was er toch een probleem met een bliksemafleider op de watertoren in Tongeren, dat is toch in uw regio, sneerde Claes in de commissie Binnenlandse Zaken op 26 mei 2004.


Links : Dirk Claes legde Patrick Dewael onder vuur
Rechts : Het F.A.N.C. kan best wat sneller werken

Het F.A.N.C. kan volgens CLAES best wat sneller werken.
Om de snellere verwijdering van de illegale radioactieve opvangers in de hand te werken kan het F.A.N.C. eventueel de lijsten opvragen bij degenen die ze geplaatst hebben.
Meneer CLAES wil maar niet weten, dat er op zijn gemeentehuis ook zo'n tuig staat dat óók op één van die lijsten staat vermeld, op de school te Rotselaar Heikant stond er ook eentje, maar deze is nu weg, waar naartoe ?
Weinig weerklank van de gemeenten.
In een andere passage heeft Burgemeester DIRK CLAES het over het feit dat de campagne van het F.A.N.C. maar weinig succes kent omdat er vanwege de gemeenten en steden onvoldoende respons zou zijn, nogal wiedes met Burgemeesters àla Dirk CLAES !


Links : De campagne van het F.A.N.C. krijgt weinig respons van de gemeenten zei de Burgemeester van Rotselaar.
Rechts : Gemeentehuis Rotselaar met een radioactieve opvanger Preventor Indelec voorkomend op de lijst uit 1980.

Contributie niet betaald.
Volgens het KB van 24 augustus 2001 (BS van 29 december 2001) en van toepassing vanaf 1 januari 2002, is men voor een inrichting van Klasse III een jaarlijkse bijdrage van 159,17 Euro verschuldigd, maar die belasting wordt vanwege de illegaliteit van dat toestel uiteraard niet betaald en dat wil zeggen dat alle bezitters van die tuigen belasting ontduiken en het F.A.N.C. doet niets.


Links : Voor de inrichtingen van Klasse III is er per jaar 159,17 Euro retributie verschuldigd die de
bezitters uiteraard niet betalen ! Gemeenten zoals Rotselaar ontduiken aldus belastingen.
Rechts : Dirk CLAES (CD&V) Fanatiek vragen stellen in commissie B.Z. van 26.5.04 maar op zijn gemeentehuis staat er ook nog zo'n illegaal tuig.


Is Pipo Di Rupo een pseudo Belgische President ? Zuigen de Walen Vlaanderen leeg ?

Betekom / Libin 30 november 2004.
We ontmoeten in Libin een Ieperling die daar een optrekje heeft, we hoeven hem nog niets te vragen over wat hij denkt over de Walen en de Vlamingen, hij zegt het spontaan.

President Di Rupo.
Di Rupo is in feite de Belgische President zegt de man ondubbelzinnig en de Walen zuigen Vlaanderen leeg, ik ben voorstander om Vlaanderen van Wallonië te scheiden de toestand kan niet blijven duren het is echt schandalig hoe de Walen van de Vlamingen profiteren, kijk maar eens naar de situatie met de flitspalen, een smak geld gaat van de opbrengsten uit de Vlaamse flitspalen naar Wallonië.

.
Links : De flitspalen in Vlaanderen zijn een goede bron van inkomsten voor de Walen ! Er staan
meer flitspalen op de Hasseltse ring dan in gans Wallonië ! Nog een stunt van Steve.

Rechts : De geldstroom van Vlaanderen naar Wallonië in miljarden Euro Elio kan wel lachen !

Leterme het Lammetje.
Met de komst van Yves LETERME lijkt het, dat de leeuw in de Vlaamse vlag is vervangen door een lammetje, mocht het Vlaams Belang ooit in de regering komen, dan gaat De Winter die leeuw terug plaatsen zegde hij tijdens de persconferentie te Antwerpen op 14 november 2004.


Vlaams Belang uit de startblokken.


Links en midden : Het logo van "Vlaams Belang" - Rechts : Annemans lijkt hier te denken
"Diende die uitspraak wel het Vlaams Belang ? "

Betekom / Antwerpen 14 november 2004
Volgens de gevestigde politieke waarden is het een racistische partij, De Gucht nam ooit het woord "mestkevers" in de mond, daarom zijn we vandaag te Antwerpen zelf eens poolshoogte gaan nemen.

Niets abnormaals.
Door wat we altijd over die partij gehoord hebben, leek het of ze bestaat uit een soort abnormale, vieze en te mijden mensen, maar daarvan hebben wij vandaag toch niets kunnen merken. Als we goed geïnformeerd zijn, dan stellen we toch vast, dat deze partij 10% van de Belgische bevolking achter zich kreeg.
Zouden het niet de gevesigde politieke waarden zijn die verkeerd zitten en schrik hebben hun macht deels of misschien geheel te moeten inleveren ?


Foto Links : Podium einde Congres, de zaal liep nokvol -
Foto rechts : Persconferentie waar de "pers" niet veel show verkocht en de vragen die ze stelden op één hand te tellen waren.

Campagne in de pers.
Volgens F.De Winter gaat het " Vlaams Belang" de komende weken voor een smak euro's campagne voeren in de pers, op onze vraag of die pers nu ook het geld van die partij die ze discrimineerden gaat weigeren was De Winter hoopvol, we hebben nog geen signalen in die richting ontvangen zegde De Winter.
Het "Lammetje" van Ives Leterme.
De gevestigde pers was opvallen stil tijdens de persconferentie , een stil protest ? Maar deze redactie stelde 2 vragen aan F.De Winter, deze van de campagne die Vlaams Belang in de pers wil voeren (zie hierboven), maar ook :
Met de ploitiek van Leterme zien we meer een "Vlaams lammetje" op de vaandel in Vlaanderen, stel, dat het "Vlaams Belang" in de regering zou komen, gaan jullie dan de "Vlaamse leeuw" daar terugplaatsen ? De Winter : JA.Foto links : Goedele Devroye was tijdens de persconferentie veel minder vlot, ze stelde niet één vraag -
Rechts : Ziet Goedele de Heilige Geest ?.

Statuten.
We hebben de heuse persmap doorgenomen, zelfs de 13 bladzijden tellende statuten, nergens hebben we schokkende teksten, haat of aanzetten tot racisme kunnen vinden.
We zijn benieuwd wat de regerende politeke partijen uit de mouw zullen schudden om het Vlaams Belang weer in een slecht daglicht te stellen, tenzij ze spijkers op laag water willen zoeken, die zijn er altijd.


links : Wie zocht Emiel Goelen tussen de vele aanwezigen - Rechts : Brigitte (VRT Radio) de ganse tijd met de dikke sjaal (bang voor de winter ?) en Goedele (VRT 2) hebben De Winter zowat de ganse dag achterna gelopen.


De ruzies van "De Morgen"
De rode strekking gazet De Morgen <wie zal dat ontkennen> schreef de voorbije week over ruzies tussen De Winter en Annemans, is er soms één partij waar er geen ruzies, zelfs kletterende ruzies zijn tussen de kopstukken ? Zijn ze deze in de VLD top dan vergeten ? Bij de "Sossen" zijn ze blijkbaar iets slimmer, vul uw zakken, zwijg en kijk niet om lijkt daar de leuze te zijn, kennen we in dit land grotere "volksverneukers" als de sossen ? Wie het presteert om op de Hasseltse ring evenveel flitspalen te zetten als er in gans Wallonië staan, kan men bezwaarlijk "sociaal" noemen.

Vlaams Belang : Afspraak op 12 december 2004 voor het volgende congres.


Uitzonderlijk voor deze redactie : Een vleugje politiek

De vermeende Belgische "Democratie" van de gevestigde politiek.

Betekom / Brussel 10 november 2004.
Dat er een hoop problemen zijn met de werking van dit land en de instellingen zal wel niemand willen toegeven, maar het leeft blijkbaar wel bij de bevolking vandaar dat blijkbaar één miljoen Belgen voor een partij stemmen die niet kan verantwoordelijk worden gesteld voor de Belgische malaise.

Pers en Politiek.
In de wereld van de politiek en de pers wil men niet toegeven dat de éne de andere hand wast, Pers en Politiek zouden "zogezegd" niets met elkaar gemeen hebben, ook dat geloven alleen de kontlik journalisten en de politici waarvan velen zich opstellen als de hoeren van de pers. Ook dat weet de bevolking maar al te goed, alleen zijn er hier "te weinig" die zich, uit schrik hun jobke kwijt te spelen, niet kunnen of durven te uiten.
Om de haverklap loopt er weer een "kontlikjournalist(e)" over naar één of andere politieke partij, voorbeelden genoeg, maar bij ons nationaal persagentschap ontkent de hoofredacteur Marc Hollanders dat Pers en Politiek veel te veel linken hebben, er is wel te weinig kritische journalistiek geeft hij schoorvoetend toe ! Het persagentschap BELGA is ook veel te commercieel ingesteld, dat heeft zoals alles in België, ook allemaal met politiek te maken
Democratie.
Het enige wat hier in dit land een feit is, is dat de democratie hierin bestaat, dat ge uw mond kunt open trekken, alleen wordt er niet aan toegevoegd, dat, wanneer iemand dat effectief doet en de gevestigde politiek denkt daarvan aan elektorale waarde <lees macht en geld> te moeten inboeten, de democratie meteen een einde kent.
Blok aan hun been.
Wie dan ook hun geld en vooral macht bedreigt moet op één of andere manier geliquideerd worden en dat gebeurde met dat blok <aan hun been>.
De rekening zal nog komen.
Wij zijn ervan overtuigd dat de verantwoordelijke politici de rekening voor deze ondemocratische houding nog gepresenteerd zullen krijgen, dat is volkomen terecht omdat het juist in een democratie past dat, wanneer 1 mio Belgen voor een bepaalde partij stemt, men niet kan aanvaarden dat al die kiezers door de gevestigde politieke waarden voor schut worden gezet.
Voorbeeld van machtsmisbruik en incompetentie in één stad <Hasselt>.
Een goed voorbeeld van het "machtsmisbruik" van een politieke partij is het feit dat er te Hasselt op de ring meer flitspalen staan opgesteld dan in gans Wallonië
Onlangs brachten we hier ook het bewijs dat een Ingenieur van de technische dienst van Hasselt (G.O.) het bewijs van incompetentie leverde zonder voorgaande.
Eerst politiek.
Wanneer een Belg wordt geboren is de eerste vereiste : Poltieke kleur bekennen, doe je een verkeerde <dus niet één van de gevestigde partijen> keuze, dan zal je het je ganse leven beklagen, tenzij je accepteert dat de poltiek je verdere leven verzuurt.

België barst van vriendjespolitiek, corruptie, incompetentie en machtsmisbruik, iets wat de gevestigde politieke partijen kost wat kost in stand willen houden. De onder valse voorwendsels (kiesbeloften) bekomen posities <vooral macht en geld> of door diefstal van gemeenschapsgeld <zoals in het Augusta en andere dossiers>, zullen ze met alle beschikbare middelen verdedigen, daarbij worden ze gesteund door de politiek gekleurde pers en de gelegaliseerde terroristische organisaties, ook wel "de vakbonden" genoemd.

Ook dát beseffen steeds méér Belgen, maar de gevestigde politieke waarden zijn daarvoor, uit machtsgeilheid zo verblind, dat ze het niet eens beseffen.