Politiek 2

Terug naar blz 1


Vlaams Belang Antwerpen : Frank Vanhecke herkozen als nieuwe Voorzitter.

Betekom / Antwerpen 12 december 2004.
In een nokvolle stadsfeestzaal kwam het omstreeks 16.00u tot een apotheose, Frank Vanhecke werd verkozen als nieuwe Voorzitter van het Vlaams Belang met 442 voorkeurstemmen (van een totaal van 469 stemmen).


Links : De apotheose rond 16.00 was meer dan gewoon - Rechts : De nokvolle Antwerpse Stadsschouwburg waarbij de sprekers telkens op een staande ovatie werden onthaald, ze kregen hier alvast
de euforische steun van honderden aanwezigen.
Foto's : Morsum Magnificat

Vlijmscherpe taal naar de gevestigde politiek.
De achtereenvolgende sprekers, Filip Dewinter, Gerolf Annemans en Frank Vanhecke hebben in een vlijmscherp betoog de regerende politici zwaar op de korrel genomen, Steve Stevaert, Yves Leterme, Kris Peeters, Inge Vervotte, Laurette Onkelinx, Geert Bourgeois, Eloi Di Rupo kregen stuk voor stuk een behoorlijke veeg uit de pan, de uiteenzetting van Gerolf Annemans was de meest krachtige.

Zoals dat bij de televisie het geval is, was hier geen "applausmeester" nodig die met een bordje "Applaus" diende te zwieren, de aanwezigen deden dat spontaan, elke spreker kreeg een ruime en lange staande ovatie, de vastberadenheid zit er bij het Vlaams Belang blijkbaar goed in.


Deze slogan was wel systematisch te zien.


Gerolf Annemans.
Al moeten we de gespierde taal voor eigen publiek misschien wat opruiend beschouwen, toch waren de toespraken o.m. van Gerolf Annemans overtuigend, herhaaldelijk werden hun speeches door de aanwezigen in de zaal onderbroken door applaus en het scanderen van "Vlaams Belang".
Over de uitlatingen in zijn toespraak van 14 november 2004 zegde Annemans ondermeer
Laat ik het nog eens duidelijk zeggen : Ik trek geen woord van die toespraak terug, en ze mogen al blij zijn dat ik maar de helft heb gezegd van wat ik weet en van wat ik dus had kunnen zeggen over manipulaties achter de schermen van dit proces, sneerde Annemans.
Over Steve Stevaert.
Ook Steve Stevaert kreeg lik op stuk (n.a.v. diens uitspraken over het V.B. daags voordien), Annemans zei ;
Als gij gelooft dat Steve Stevaert deze Fidel Castro uit het Oosten, deze chef-kok van gebakken de lucht, als gij gelooft dat hij met zijn SPa en met alle Franstalige partijen samen de enige Vlaamse partij het stemrecht voor vreemdelingen heeft ingevoerd in Vlaanderen en dat hij dat niet gratis heeft kunnen doen, maar dat hij daar de politieke rekening voor moet betalen, dan zijt gij een vrouw, dan zijt gij een man van en voor het Vlaams Belang.
Verder kreeg Steven Stevaert nog eens een veeg uit de pan, Annemans zegde dat wanneer S.Stevaert alleen nog VB noemt, het Vlaams Belang dat als een compliment aanziet, want VB betekent "VoorBeeld" zei Annemans, wij gaan ons niet verlagen door hier op te roepen om Steve Stevaert alleen nog maar met zijn initialen te noemen (SS) !


Annemans vlijmscherpe speech

Prins Filip.
Op de gedragingen van de Prins tijdens de missie in China had Annemans volgende karikatuur bedacht : De Prins was een operettejachtvlieger die niet op minder dan 50m van Mw MOREL durfde te komen .....Opnieuw werd de sfeer in de zaal opgeladen met "BelgIê barst" en "Vlaams belang"
We moeten toegeven dat Gerolf Annemans een meer dan gewone steun kreeg van het aanwezige publiek en de taalvaardigheid en de inhoud van de speech met kop en schouder boven deze van Steve Stevaert, de Hasseltse ex cafébaas steekt die hij daags voordien tijdens een toespraak (SPa) had gehouden.


Jean Marie Dedecker van de VLD bevestigd het : De PS regeeert België !

Betekom / Brussel 12 december 2004.
Tijdens het VRT programma "De zevende dag" <door deze redactie ook wel de 7e zeverende dag genoemd> heeft JEAN MARIE DEDECKER bevestigd wat velen weten : De PS regeert België.

Ge moet dat maar eens met de PS proberen.
Wanneer het gaat over de inburgering van vreemdelingen in België <det het Vlaams Belang naar Nederlands voorstel in België ook ziet>, dan zegt J.M.Dedecker : In België is dat een Federale materie en dat moet ge met de PS maar eens proberen !


De 7e dag van 12 december 2004 Een beter signaal kon J.M.Dedecker niet geven !
Foto : VRT


Een beter signaal dat Vlaanderen zich moet losmaken van Wallonië kon
Jean Marie De Decker niet geven !

12 December 2004 - Nationaal "Vlaams Belang" Congres.

Op 12 december 2004 zal het Vlaams Belang in de Antwerpse Stadsschouwburg Theaterplein 1 (Aan de Vogelmarkt) haar Nationaal Partijcongres houden.

Hierbij de toelichtingen zoals ze op de persnota zijn weergegeven:

In de voormiddag komt de Partijraad bijeen in besloten vergadering. De Partijraadsleden bekrachtigen het Vlaams Belang-partijprogramma.

De Partijraad draagt Frank Vanhecke voor als kandidaat-voorzitter. De stemgerechtigde kaderleden kunnen deze kandidaat steunen of afwijzen.

Stemmen kan vanaf 13 uur tot 14.30 uur. De partijkopstukken zullen hun stem uitbrengen omstreeks 13.30 uur. Het resultaat van de stemming zal tijdens het congres worden meegedeeld
.
- Om 14 uur gaat het ledencongres van start. Het verloop is als volgt:
- Inleidend filmpje door Anke Van dermeersch.
- Toespraak Filip Dewinter.
- Videoverslag stichtingscongres Vlaams Belang (14 november).
- Toespraak Gerolf Annemans.
- Partijraadsvoorzitter Luk Van Nieuwenhuysen en Marijke Dillen maken de uitslag van de voorzittersverkiezing bekend.
- Toespraak nieuwe partijvoorzitter.

Aansluitend op het congres volgt een receptie (aanvang rond 16.30 uur).


Persmedeling van het Vlaams Belang van 7 december 2004

PS STELT VETO TEGEN EU-VOLKSRAADPLEGING
VLAAMS BELANG WIL DAT VLAMINGEN ZICH KUNNEN UITSPREKEN OVER EUROPESE GRONDWET EN TURKSE TOETREDING


Het Vlaams Belang heeft kennis genomen van het feit dat PS-voorzitter Elio Di Rupo zijn veto stelt tegen het houden van een volksraadpleging over de Europese Grondwet. Net op het moment dat de Senaat debatteert over het dichten van de kloof tussen de burger en de Europese instellingen, spreidt Di Rupo een grote minachting voor de bevolking en de elementaire democratische spelregels tentoon.

Volgens Di Rupo zou een volksraadpleging aanleiding geven tot "xenofobe en racistische opmerkingen." Di Rupo vreest ook dat een precedent zou worden geschapen om referenda over bijvoorbeeld de sociale zekerheid te organiseren, waarmee de PS-voorzitter onmiddellijk aangeeft waar het hem écht om te doen is.

Het Vlaams Belang laakt de volgzame houding van de Vlaamse partijen. De SP.A, ooit nog voorstander van een volksraadpleging over de Grondwet, durft de almachtige PS niet tegen de haren in te strijken. CD&V stelt zich bij monde van Herman Van Rompuy vragen over de zin van een volksraadpleging: "De tekst van de Europese Grondwet is zodanig abstract dat niemand begrijpt waarvoor hij stemt." Het Vlaams Belang roept de VLD op om in te gaan tegen het "non" van Di Rupo. Het was immers eerste minister Verhofstadt zelf die vorig jaar het idee van een volksraadpleging
over de Europese Grondwet lanceerde.

Het Vlaams Belang is van mening dat de Europese Grondwet slechts een democratische legitimiteit heeft wanneer het document door een meerderheid van de Europese burgers wordt onderschreven. Het veto van de Franstalige socialisten en de slaafse houding van de Vlaamse meerderheidspartijen verstikt het maatschappelijk debat over Europa. Het Vlaams Belang eist dat de Vlamingen zich kunnen uitspreken over de Europese Grondwet en de mogelijke toetreding van Turkije.
Frank Vanhecke
Joris Van Hauthem


Rotselaar : Vlaams Belang brengt illegale radioactieve bliksemafleiders op gemeenteraad van 20 december.

Is technisch advies geven verboden ?

Burgemeester DIRK CLAES is verbolgen en stuurt een dubbelzinnige fax van 11 blz naar Morsum Magnificat - Een staaltje "obstruktie" van een Burgemeester Volksvertegenwoordiger (CD & V) met een illegale radioactieve bliksemafleider op het dak van het gemeentehuis en één toestel dat illegaal is gemanipuleerd door onbevoegden met alle risico's van dien (Radium 226).

Lees brief van Morsum magnificat aan Burgemeester Claes (PDF).

Betekom / Rotselaar 6 december 2004.
Om 21:18u loopt er een fax van 11 bladzijden binnen bij deze redactie van Burgemeester DIRK CLAES van Rotselaar.

Bedankt voor uw advies.
Burgemeester Dirk Claes schrijft op de eerste pagina:
+++
Geachte heer,
Bedankt voor uw advies voor dit punt dat namens het Vlaams Belang op onze gemeenteraad zal komen
Dirk Claes
Burgemeester
Rotselaar
+++
Naïviteit ten top.
Het onderwerp van de illegale radioactieve bliksemafleiders op het gemeentehuis van Rotselaar en de kerk te Rotselaar Heikant is al diverse keren door deze redactie in het nieuws gebracht, alleen blijkt nu, dat het Vlaams Belang van die informatie gebruik heeft gemaakt en dat onderwerp in de gemeenteraad van 20 december brengt !
Burgemeester, Volksvertegenwoordiger DIRK CLAES interpelleerde de Minister van Binnenlandse Zaken in de Commissie BZ van 26 mei 2004 over de problemen met de illegale radioactieve bliksemalfeiders, terwijl er op zijn eigen gemeentehuis notabene nog eentje staat !
Informatie voor iederen zonder uitzondering.
Deze redactie zal zich tot spijt van wie het benijdt niet laten meeslepen met de trein van het ondemocratische "Cordon sanitair", ook het Vlaams Belang wordt op deze redactie op gelijke voet behandeld. Het is bijzonder onverstandig van Burgemeester DIRK CLAES om Ministers op de rooster te leggen over illegale radioactieve bronnen en er zelf te bezitten, ergo, alvorens Dirk Claes de vragen aan Patrick Dewael stelde, werd hij ingelicht over het bestaan van die radioactieve tuigen te Rotselaar, maar meneer CLAES snapt er blijkbaar niets van, de Wet van 28 februari 1963 en 20 juli 2001 zijn ook voor Rotselaar van toepassing.

Lees meer in MM Pro n° 104 (PDF)
Dirk Claes in de Commissie BZ.


Lees meer in Morsum Magnificat 108 (PDF)

Begijnendijk : Burgemeester Verduyckt tooit zich met de veren van een ander.

Betekom / Betekom 02 december 2004.
Politici komen dolgraag in de gazetten, als dat niet lukt, dan maar in de plaatselijke weekbladen. Zo lezen we in een plaatselijk krantje uit Aarschot, dat uitpuilt van de reclame, een artikeltje waabij Burgemeester VERDUYCKT en zijn partijgenoot Spiessens (niet Kris Van Den Durpel.... alias Kamiel Spiessens) worden vermeld.

Fier als een Pauw.
Bij artikels in gazetten moet er altijd een foto staan, liefst een hele grote, als het lettertype dan ook nog groot genoeg is, dan moeten ze niet veel tekst schrijven.
Op de foto die bij het containerpark te Begijnendijk werd genomen, staat de Burgemeester VERDUYCKT en ook partijgenoot, Schepen SPIESSENS als een Pauw te poseren, ze mogen fier in dat gazetteke stoere taal uitkramen, zoals over de "strenge" parkwachter, het succes van Begijnendijk met het beleid omtrent sluikstorten (eigen bluf) en nog eens over het feit dat Begijnendijk heel weinig restafval produceert.
De schrijver stelt geen moeilijke vragen en maakt ook geen kanttekeningen, nogal wiedes, het artikel is gewoon wat politieke publiciteit voor het MGB clubje van Begijnendijk (MGB staat voor Moderne Gemeente Belangen - Morsum Magnificat heeft er een synoniem voor bedacht Minderbegaafde Gemeentebewoners Begijnendijk omdat ze afstammen van wijlen Bèreke Verhaegen die zelf zegde maar tot z'n 12 jaar naar 't school te zijn gegaan en met pannekoeken en wafelbak in zijn meubelzaal zijn kiezers bekoorde).
Tooien met de veren van een ander.
Even informeren omtrent de uitbating van het containerpark van Begijnendijk leert ons, dat de gemeente Begijnendijk helemaal geen zeggenschap heeft over de werking van dat park, het wordt immers uitgebaat door ECOWERF en dat is verbonden met INTERLEUVEN.
Willy Scheys.
We proberen vruchteloos Willy Scheys, de verantwoordelijke voor het containerpark te Begijnendijk bij ECOWERF te bereiken, maar de telefoon wordt daar niet opgenomen, we hebben dus ook nog niet de kans gehad om de man te polsen hoe de vork in de steel zit, meer in MM n° 107 van einde november dat in opmaak is.

Dat Burgemeester VERDUYCKT de indruk wekt, dat de strenge parkwachter een baksel uit eigen deeg is, klopt dus niet want de man, die zich trouwens systematisch "hautain" opstelt, wordt niet rechtstreeks door de gemeente Begijnendijk betaald, VERDUYCKT tooit zich aldus met de veren van een ander.


Roger Verduyckt (ex collega van Eddy Wally <marktkramer>) tijdens de begrafenis van "Bèreke" Verhaegen - de "glimlach" stond hem toen al op het gezicht omdat hij nu Burgemeester zou worden
(waarmee wijlen Burgemeester Verhaegen het niet eens was).
Foto ROB.

De Parkwachter.
Over de gedragingen en de mentaliteit van de parkwachter vernemen we klachten, hij zou zich overdreven fanatiek opstellen.

In Morsum Magnificat n°108 leest u over Begijnendijk.
- De waarheid over het geringe afval per bewoner.
- Het Kasteel aan de camping.
- Niet iedereen gelijk voor wet in Begijnendijk.