Gebruikersnaam

Wachtwoord

Onthouden

Wachtwoord vergeten?

Aantal Bezoekers
16925598

Laatste artikelen
Persbericht MM22071042
Persbericht MM22071042
Belfius bank: Al de hele dag technische problemen met internet bankieren.
Andy Vermaut in het vizier van Morsum Magnificat-Update1
Brandweer Tienen: Kapitein op het schip van de burgemeester.
Tienen: Weer een Vrederechter die malafide verhuurders tegemoet komt-Update2
25 juni 2022
Beroep wordt aangetekend wegens schending van de rechten van verdediging. 
Paginabezoekers website Morsum Magnificat: 12.390.200
Betekom 25 juni 22 Coverfoto: Nog steeds ongeschikt appartement dat in de 30 jaar dat het is verhuurd, nooit conform was! De onbewoonbaarheid werd onterecht door medewerking van Stad Tienen opgeheven ... een nieuwe procedure bij de Raad van State had, gezien de omstandigheden, geen zin !  

-- Update 2

Betekening vrij snel doorgevoerd.
Advocaat Sonia Hognoul slaagt erin, uiteraard met een fikse betaling van de verhuurders -die volgens een Brico M. geld genoeg hebben- om een expeditie van het vonnis bij de griffie te bekomen en de deurwaarder -lees luxe postbode-, op zeven dagen te laten betekenen, maar mediaman en super poenpakker Jef Vermassen deed het op drie dagen! Hoe dan ook hebben de verhuurders aan de luxe postbode 450 euro betaald om bejaarde en zieke huurders, manu military op straat te laten zetten. Voor de ogenspoelers en de leedvermakers, de kostprijs van dit documentje : 450 euro! De zieke huurders waren op het moment van de afgifte - 14:45u - op consultatie bij de huisarts .... 

OCMW Tienen. 
Het OCMW van Tienen moet nu wettelijk gezien -art.46 3 en de Organieke wet van 8 juli 1976- de meest geschikte hulp aanbieden. Frappant is dat een sociaal werker Katrien J. een naastliggend k illegaal gebouwd appartement in het gebouw betrokken heeft, k op de hoogte was van de problemen, maar niet de vereiste stappen heeft ondernomen die een OCMW ambtenaar zker had moeten doen! Het OCMW van Tienen was via een andere "clint" K.D. die in het bewuste appartement woonde, eveneens op de hoogte en ook hier heeft het OCMW van Tienen haar wettelijke verplichtingen miskend. 

-- einde update 2
19:07 28/06/2022

-- Update 1

Aan de ogenspoelers, leedvermakers : Zegt het voort, zegt het voort 

Fantastisch dat jullie massaal op dit artikel jullie ogen gratis komen spoelen en baden in leedvermaak! Vergeet zeker niet om het Ministerieel Besluit van 20 januari 2022 te lezen en zegt het dan voort! Iedereen mag en moet weten dat onschuldige huurders door de beslissing van een wereldvreemde Vrederechter van het Kanton Tienen op straat "dreigen" te komen! De Vrederechter was wegens de ongeschiktheid niet verplicht om het huurcontract te verbreken! Daarover is er jurisprudentie onder meer door de Rechtbank van Eerste Aanleg Leuven, Cassatie en het Grondwettelijk Hof dat in een arrest 47/2009 zegt:
" Weliswaar zal het aan de verwijzende rechter staan te oordelen of de niet-naleving van de in het geding zijnde bepaling vervatte kwaliteitsvereisten van dien aard is dat ze hetzij de nietigheid van de huurovereenkomst meebrengt, hetzij de geldigheid van de instemming van de huurder aantast, hetzij de ontbinding van de huurovereenkomst verantwoordt, of nog als grondslag dient om de verhuurder ertoe te veroordelen aan de vereisten van de Vlaamse Wooncode te voldoen. Het gaat dan echter om een toepassing van de regels van het verbintenissenrecht en van de huurwetgeving met betrekking tot de hoofdverblijfplaats en niet om een toepassing van het decreet ", einde citaat. De Vrederechter van het kanton Tienen staarde zich wellicht blind op de leugens en laster van de advocaat van de verhuurder, Sonia Hognoul. Verder is het vonnis geschreven op de "journalist" die voor de verhuurder vervelende zaken heeft bloot gelegd die niet eerder het daglicht hebben gezien ! 

-- einde update 1
14:42 27/06/2022

Omdat de Vrederechter van het Kanton Tienen, Dirk Vanderwaeren, maar geen plaatsbezoek vergezeld van een Expert wilde organiseren, werden niet alleen de rechten van de verdediging geschonden, maar stond het in de sterren geschreven dat de verhuurders zouden bekomen wat ze wilden "lastige huurders moeten buiten".  Met de huurzaak in Tienen, herhaalt de geschiedenis zich sinds 2015 voor de zesde keer! Alleen hebben de verhuurders in deze huurzaak waarover de Vrederechter hier diende te oordelen, veel flagranter fouten begaan dan waarover Vrederechters in Genk, Haacht en Aarschot de voorbije jaren hebben beslist. Dat op het einde van de rit in Tienen, de verhuurder nog zijn zin krijgt is onaanvaardbaar en er is dan ook meteen beroep aangetekend bij de Rechtbank van Eerste Aanleg te Leuven. 

Tal van technische problemen.
De huurders en de woningcontroles van 9 augustus en 15 december 2021 toonden aan dat er met het verhuurde -en zelfs de andere appartementen- technische problemen waren. De Vrederechter werd, zoals dat gebruikelijk is, zelfs wettelijk voorzien in art. 986 en 1015 van het Gerechtelijk Wetboek, een plaatsbezoek te organiseren, echter hij weigerde, zelfs na herhaaldelijk aandringen, ook de verhuurder had er in het kader van de plaatsbeschrijving om gevraagd!    

Huurcontract verbroken.
Voor het feit dat de verhuurders door het verhuren al 30 jaar hun laars aan alle wetten hebben gelapt, het verhuurde appartement -en de andere- nog nooit aan de betreffende huurwetten -19 februari 1991 en 07 december 2018- en de Vlaamse Wooncode van 15 juli 1997 en de Vlaamse Codex Wonen 2021, brandveiligheid, hebben voldaan, presteren zij het niettemin om door het vonnis van de Vrederechter van het Kanton Tienen, hun zin te krijgen om de huurders die durfden te klagen, vervroegd buiten te werken! Voor de zoveelste keer bewijst Morsum Magnificat dat justitie de malafide verhuurders de hand boven het hoofd houdt! 

Chaotisch vonnis.
Niet omdat wij het niet willen, maar wel omdat het 13 pagina's tellende vonnis een puinhoop en onvolledig is, daarom publiceren we hier enkel de  " Beslissing van 21 juni 2022 ", zelfs daarin komen nog fouten voor. Het gaat om een openbare rechtszaak en bovendien zijn de eisers gewezen bedrijfsleiders en op het internet genoeg te vinden.   

Meer volgt asap, we zijn de gazet niet! 

Artikel n: 06-22-8434
Geplaatst: 17:32 25/06/2022

Redactie Morsum Magnificat Professioneel
Erik Verbeeck Hoofdredacteur verantwoordelijke uitgever
Laatste update ( 30 juni 2022 )

2005-2008 Morsum Magnificat Professioneel - Alle rechten voorbehouden.