Gebruikersnaam

Wachtwoord

Onthouden

Wachtwoord vergeten?
Aantal Bezoekers
5845606
Laatste artikelen
FOD Volksgezondheid moet wet Openbaarheid van Bestuur inzake mondmaskers wel naleven.
Discrimineren op naam is niet opgenomen in de antidiscriminatiewet. Waarom niet?
Lotenhulle: Vrederechter veegde alle argumenten van de huurders van tafel.
Lotenhulle: Fietsen langs de Steenweg op Deinze niet zonder hindernissen.
Lotenhulle : Brand bij valavond bij veebedrijf Jan Dobbelaere-Update1
GAW Nedermolen :MORSE-Press daagt VME voor de Rechter voor niet betaling facturen-Update1
07 september 2019
Wie kentert de situatie in de assistentiewoningen Nedermolen? 
Paginabezoekers website Morsum Magnificat : 5.029.300.
Aalst, 07 september 2019.   

-- Update 1
Rekeningcommissaris moet nu opstappen.

De Handelsrechtbank van Dendermonde behandelde vandaag 12 september  met een inleidingszitting de zaak die MORSE-Press Vof mede een dagvaarding, wegens wanbetaling tegen de VME Nedermolen op het getouw heeft gezet. De VME Nedermolen schakelde in extremis een advocaat in. Ondanks het feit dat de VME werd verdedigd/vertegenwoordigd door die advocaat, trad de rekeningcommissaris bij de oproeping van de zaak naar voren, de Rechter wees de man prompt terecht met te zeggen dat zijn aanwezigheid niet genoteerd zou worden. De rekeningcommissaris moet de eer aan zichzelf houden en opstappen, deze redactie bezit het bewijsmateriaal dat de rekeningcommissaris zijn boekje ver te buiten gaat omdat hij niet vies is van machtsmisbruik en schending beroepsgeheim, bewijzen die deze redactie desnoods zal boven halen, zelfs publiceren. De zaak wordt in het kader van artikel 735 § 1 GW op 10 oktober behandeld.

Burgemeester Aalst.

Ondertussen heeft de burgemeester van Aalst aan de Syndic gevraagd om het bewijs te leveren dat het elektrisch hoofdbord -ALSB- van de GAW Nedermolen door een erkend organisme, zoals dat is voorzien in artikel 270 van het AREI, is gekeurd. Dat bord had in het verslag van de hulpverleningszone Zuid-Oost moeten worden opgenomen, maar dat is bewust-?- niet gebeurd, in de plaats daarvan werd een veel kleiner bord van de cafetaria gebruikt, de inspectie van Binnenlandse Zaken is ondertussen ook met een onderzoek begonnen.

-- einde update 1 19:20 12/09/2019

Om een oplossing te bieden aan feitelijk onoplosbare technische problemen die zich in de GAW -Groepen Assistentie Woningen- Nedermolen te Aalst manifesteren, hebben een aantal eigenaars, aangespoord door de rekeningcommissaris, beroep gedaan op de deskundigheid van MORSE-Press Vof, daarmee is het duidelijk dat ook deze redactie helaas opnieuw betrokken is. De Roddelgazet voor de Journalistiek zal niet kunnen zeggen dat wij dit niet duidelijk stellen. Als de klassieke pers faalt, dan kan Morsum Magnificat niet anders dan zelf tot publicatie over te gaan. 

Meten verbruik.

De opdracht was "metingen uitvoeren op het elektrisch verbruik" van kringen die aangesloten zijn op de digitale teller van de DNB. Het betreft een groot algemeen elektrisch schakelbord waarop maar liefst 59 elektrische kringen aangesloten zijn. Een van de vele discussiepunten binnen GAW Nedermolen bestaat erin dat het individueel verbruik van kringen aangesloten op de algemene digitale teller, niet gekend is, wie dus wat moet betalen. 

Niet goed bezig.

MORSE- Press Vof heeft in deze kennis kunnen maken met de "geldhaaien" die studio's van meer dan driehonderdduizend euro als belegging kopen, de euro's worden letterlijk in stukken gebeten. MORSE-Press Vof was dus voldoende alert om zelf niet te investeren in die metingen en liet De Syndic die de opdracht gaf, een voorschot betalen. Reeds snel liet MORSE-Press Vof aan de rekeningcommissaris in een e-mail van 3 juli 2019 om 16:50u weten dat zij met hun methode van doen, wegens het ontbreken van verschillende parameters, niet goed bezig waren. Maar de "geldhaai" wilde dat, gedreven door rancunes tegen de zorgverlener van de VZW Nedermolen, niet horen.

Dagvaarding voor de VME.

Deze rekeningcommissaris heeft MORSE-Press Vof over die materie al sinds einde 2018 en systematisch sinds januari 2019 onbetaald lastig gevallen, daarom heeft MORSE-Press Vof na het uitvoeren van de opdracht dan ook onmiddellijk haar afrekening voorgelegd, edoch pas dan begint de rekeningcommissaris spijkers op laag water te zoeken om de facturen voor de geleverde prestaties niet te moeten betalen. MORSE-Press Vof heeft de VME Nedermolen dan ook prompt voor de bevoegde rechtbank gedaagd, de zaak wordt op 12 september 2019 voor de Handelsrechtbank te Dendermonde behandeld. 

Elektrisch hoofdbord niet gekeurd.

Ook al vrij snel heeft MORSE-Press Vof aan de rekeningcommissaris laten weten dat het elektrisch bord mankementen vertoont en niet vatbaar is om bij een controle door een erkend organisme goedgekeurd te worden. Het bord is, zoals dat voorzien is in artikel 270 van het AREI, vóór indienststelling nooit gekeurd, maar de rekeningcommissaris was van oordeel dat dat een probleem was voor later bij een definitieve oplevering. Ook een verantwoordelijke van de aannemer Wyckaert werd over de problemen met het elektriciteitsbord geïnformeerd, maar die verwijst naar het feit dat die wijzigingen later werden uitgevoerd. De bouwwerken zijn na twee jaar in gebruik te zijn, nog steeds niet definitief opgeleverd. Ook de huidige zorgverlener die door Sint Vincentius werd aangesteld, is tegen einde september opgezegd. 

NVDR.
Het betreft hier een zorginstelling gesubsidieerd door de overheid en bijgevolg als berichtgeving maatschappelijk relevant, vooral wanneer er vragen dienen gesteld over de wijze waarop de vergunning door Agentschap Zorg en gezondheid is verleend en daar komen we nog op terug. 

Meer volgt, we zijn de gazet niet.  
 
Artikel n° : 09-19-7452
Geplaatst : 12:35 7/09/2019

Redactie Morsum Magnificat ® Professioneel
Erik Verbeeck © Hoofdredacteur 
Bewezen deskundigheid in conformiteit elektrische installaties

Laatste update ( 13 september 2019 )

© 2005-2008 Morsum Magnificat Professioneel ® - Alle rechten voorbehouden.