Gebruikersnaam

Wachtwoord

Onthouden

Wachtwoord vergeten?
Aantal Bezoekers
4588658
Laatste artikelen
Tremelo: OCMW Zet Syrisch gezin met vier kinderen op straat.
Aarschot : Inspraak burgers in bestuur is reeds lang via decreet een feit.
Aarschot : Burgemeester Rutten laat AB Xtreme sluiten.
Taalfederalisme en de miljardenkost ervan-MM-284-05
VRT Moet verkocht worden dixit Vlaams Belang tijdens sociaaleconomisch congres-MM-284-06
RvdJ Ruikt naar censuur en beknotting van de vrijde meningsuiting-Update1
14 januari 2018
Morsum Magnificat zal het maatschappelijke in artikel over huurzaak bewijzen.

Paginabezoekers website Morsum Magnificat : 4.120.500
Genk / Brussel / Rillaar 14 januari 2018.

--- Update 1
Leugens en laster van politie-inspecteur worden hier aangetoond.


Deze waarschuwing werd door de politie-inspecteur van de muur getrokken, de bewijzen daarvan bestaan.


Er werd een nieuw icoon opgehangen waarbij duidelijk werd gewaarschuwd en verwezen naar de wet. Maar ook die waarschuwing werd bij herhaling van de wand gesleurd, diverse bewijzen daarvan bestaan en ook de daders zijn bekend.


De camera was wel degelijk bij de CBPL bekend en aangegeven. Het beschuldigen van heimelijk filmen was dus pure laster. Het filmen was wel degelijk aangegeven om bewijsmateriaal van strafbare feiten te verzamelen van het vernielen van andermans goederen, diefstal, huisvredebreuk, belaging, bedreigingen, etc.

Nieuwe klachten.
Veel meer bewijsmateriaal dan hier in het kader van de publicatie van de RvdJ zal worden verzameld en in een nieuwe klacht tegen de politie-inspecteur waar het behoort worden ingediend.

--- einde update 1 
16:13 14/01/2018

Ondanks de leugens en laster in de klacht bij de RvdJ van de politie-inspecteur van de PZ Brussel-West, zal Morsum Magnificat zich ook nu niet de mond laten snoeren en het maatschappelijk belang dat er wel degelijk is, met een reeks artikels aantonen. Ook hoe de politie-inspecteur zich op privé terrein waar niet zij maar huurders wonen, zich gedraagt, krijgt nog extra aandacht.  Morsum Magnificat zal het verhaal in de komende artikels van begin tot einde brengen, alle bewijsmateriaal is in ons bezit, een juridische actie tegen de RvdJ wordt overwogen.

Drugs en maatschappelijk belang.

Deze redactie zal als lijdend voorwerp in een komende reeks artikels de maatschappelijke relevantie aantonen en bewijzen. Wat het drugsgebruik betreft hebben wij het formeel bewijs dat Roberto zelf verklaarde dat hij wegens stress -welke?- niet zonder cannabis kan! De nietsnut is werkloos en slaagde er in om, als naakte eigenaar van de villa aan de Winterslagstraat en het runnen van een bedrijf, toch een sociale woning van Nieuw Dak te Genk te bekomen, die zaak moet nog aan Audit Vlaanderen worden voorgelegd. 


Deze houding en handelingen waarvan meerdere bewijzen bestaan, zijn als politieambtenaar strijdig met de wet van 7 december 1998 zijnde de Wet tot organisatie van een geďntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus.

Art. 132:

 "Het personeelslid vermijdt elke gedraging, zelfs buiten de uitoefening van het ambt, die het vervullen van de ambtsplichten in de weg kan staan of met de waardigheid van het ambt strijdig is". De idioot die hier door de politiedel met bedenkelijke methode wordt geďmponeerd, stelde zich op als bewakingsagent en hield de huurders uren op een dreigende wijze dagelijks in de gaten en plaste herhaaldelijk tegen het voertuig van MORSE-Press Vof. 

Bouwmisdrijven en domiciliefraude.

De bouwovertredingen die werden begaan in de vorm van het bouwen van een veranda en het realiseren van een studio waar personen mochten wonen waarvan de gemeente Ravels aan stad Genk meldde dat het om domiciliefraude handelde, werden ook door de wijkagent door de vingers gezien. De politie CARMA heeft hier dus ook boter op het hoofd. De bewoonster van de studio die in Ravels woonde, kon het presteren om haar dochter in Genk school te laten lopen. 

Huurwet.

Bij de verhuurde studio was er elektrocutie en co-vergiftigingsgevaar en toch werd deze jaren verhuurd zonder dat de patrimoniumdocumentatie -kadaster- werd aangepast, van de ontvangen huur kan dan ook geen procent voor het onderhoud van de studio in mindering worden gebracht, de fiscus zal dat ook moeten onderzoeken.

Maatschappelijk relevant.

Al deze elementen tonen aan dat er voldaan is aan het maatschappelijk relevante en de RvdJ hier de vrijheid van mening fnuikt en stinkende potjes helpt dichthouden door zich door een politiedel een oor te laten aannaaien.

Laf.

De politie-inspecteur, is een openbaar ambtenaar maar nergens maakt ze zich bekend, ook wij kennen haar naam niet eens, voor de RvdJ is het "X". Voor de hoorzitting meldt ze present, maar ze stuurde wel haar kat. Hoe laf is ze dan?

Artikel n° : 01/18-7022
Geplaatst : 13:57 14/01/2018

Redactie Morsum Magnificat ® Professioneel
Erik Verbeeck © Hoofdredacteur

Laatste update ( 14 januari 2018 )

© 2005-2008 Morsum Magnificat Professioneel ® - Alle rechten voorbehouden.