Gebruikersnaam

Wachtwoord

Onthouden

Wachtwoord vergeten?
Aantal Bezoekers
4832237
Laatste artikelen
Infrabel : Het net hangt met haken en ogen aan mekaar.
Redactie Morsum Magnificat herpakt zich in een totaal nieuwe omgeving.
Wie kijkt in mijn Rijksregister en waarom? De burger moet dat weten!
Vijftien arrestaties in BelgiŽ en Frankrijk voor sigarettensmokkel.
Uithuiszetting in Rillaar is onzinnig machtsmisbruik van Immo Micha bvba-Update1
Affligem : Hoogspanningsmast omgekieperd- Stabiliteit Belgisch HS net in vraag
26 november 2005

Stabiliteit hoogspanningsmasten in vraag Sneeuw en wind : O N Z I N !

Minister Verwilghen reageert.

Betekom / Brussel 27 november 2005
In een persbericht van Belga vernemen we dat de Minister van Economische Zaken het KMI gaat vragen om nauwkeurig na te gaan hoeveel sneeuw er moet vallen en hoe groot de windkracht moet zijn om van een "Uitzonderlijke" toestand te spreken.
Elia wil immers voorhouden dat uitzonderlijke weersomstandigheden de oorzaak zijn van de problemen.
Laat het KMI dat maar nagaan, op het moment dat de pyloon te Affligem omviel was er geen abnormale wind noch viel er sneeuw. We moeten het hier hebben over de "Stabiliteit" van de masten volgens de NBN B 03 002-1 en NBN B 03 002-2, dat de Minister dat maar eens laat nazien !
Bij F.O.D. Energie is er niemand die controles doet.
Volgens ingewonnen informatie door de redactie van Morsum Magnificat, zou er bij het bevoegde Ministerie van Economische Zaken <dat onder de bevoegdheid van Minister Verwilghen valt> niemand specifiek met de controle van de hoogspanningsmasten bezig zijn, dus .... geen controle !Links : Minister Verwilghen op de stand F.O.D. Energie <Batibouw 2005>
Rechts : Even later bij een voordracht voor "Informazout" .


70 kV lijn die de autosnelweg te Affligem kruist, plooide zomaar in mekaar.

Betekom / Affligem 26 november 2005.
Zaterdag 26 november 2005 omstreeks 12.00 's middags viel een hoogspanningspyloon van het "Lichte type A "A" Staat voor "Ancrage" doodgewoon omver, van storm of sneeuwval was er op dat moment geen sprake !
Gelijkaardig incident voorkomen.
In 1995 trok de redacteur van Morsum Magnificat aan de alarmbel en stelde de stabiliteit van twee pylonen langs de autobaan te Genk in vraag, het ging te Genk om een gelijkaardige situatie als te Affligem, 70 kV en een hoogspanningslijn die van richting verandert waardoor de kracht op die pylonen veel hoger is dan wanneer de lijn rechtdoor loopt.
Er werd toen melding gemaakt aan het bevoegde Ministerie van Economische Zaken, dat op 8 maart 1995 ter plaatse een onderzoek instelde.
Pylonen niet genummerd.
Niettegenstaande het verplicht is om pylonen te voorzien van een identificatieplaat, was dat te Genk niet het geval zodat verkeerdelijk werd gedacht dat het om een lijn van Electrabel <R.T.C. Noord- Oost> ging, maar het waren ongenummerde pylonen van Interelectra.

In 1995 gebeurde iets gelijkaardigs


De pylonen waaraan de hoogspanningskabels zijn bevestigd
weken te Genk 57cm af van de verticaliteit !


Pyloon week 57 cm af van de verticaliteit, en die van Affligem ?
De Pylonen te Genk <en ook in Lier> werden door de belasting van de kabels ruim een halve meter scheef getrokken, zulks betekent een gevaar omdat er ??n of meerdere tekortkomingen zijn waardoor de masten kunnen omvallen. Daarom werden door de redacteur van Morsum Magnificat de nodige vragen aan de bevoegde diensten en aan enkele politici gesteld en het resultaat daarvan is, zoals men 10 jaar later vaststelt, alle geleuter van politicus en Burgemeester van St Niklaas <
F.Willockx> ten spijt, niet schitterend. De stabiliteit van de pylonen van het Belgische hoogspanningstransport is er duidelijk niet op verbeterd.


Tien jaar geleden te Genk <1995> :
Bevoegd Ministerie kent de problemen !Het resultaat was toen gekend, maar wat heeft het bevoegde
Ministerie ondertussen <enkele Parlementaire vragen ten spijt>
gedaan ?


foto is verwijderd

Politiek <weer !> geleuter.
De eerste vragen in dat verband werden door
LUC BARBE op 25 januari 1995 aan de <toen> bevoegde Minister Melchior WATHELET gesteld, de Minister reageerde dat de masten voldoen aan artikel 155 van het A.R.E.I. en de controles op twee punten dienden te voldoen aan :
1. Artikel 272 van het A.R.E.I.
2. NBN 460 <nu vervangen door de veel strengere NBN B 03 002-1 en NBN B 03 002-2>.

Een andere politicus van formaat is de naar de "Sossen" overgelopen VU'er Bert
ANCIAUX, de Senator stelde op 20 maart 1996 eveneens vragen aan het Ministerie van Economische Zaken, de Minister DI RUPO reageerde dat :
1. De hoogspanningsinstallaties onderworpen zijn aan een gelijkvormigheidsonderzoek.
2. Jaarlijkse controle door een onafhankelijk erkend organisme.

Op 1 april 1996 <toch geen aprilgrap van "Bertje" zeker ?> stelde Senator BERT ANCIAUX opnieuw een vraag omtrent de stabiliteit van de hoogspanningspylonen aan Minister DI RUPO, die antwoordt :
1. Dat er geen maximale afwijking is voorzien <A.R.E.I.>.
2. Enkel het vereiste van een "vaste stabilteit> van de structuur.
3. Gelijkvormigheidsonderzoek en een jaarlijkse controle.

Ze pisten met z'n allen een grote plas en alles bleef zoals het was.
Tot zover de "?Politieke bla, bla" ? la Freddy Willockx en consoorten, ondertussen is er, zoals we te Affligem hebben kunnen zien, maar weinig veranderd ..... "ze p....... met z'n allen een grote plas en alles bleef zoals het was" !
De NBN B 03-002-1 en 2 zijn klaar en duidelijk.

De vereisten waaraan een hoogspanningspyloon moet voldoen, zijn meer dan voldoende in de NBN B 03-002 <Werking van de wind op de bouwconstructies> beschreven. Een constructie, mast, etc die daaraan voldoet, kan niet omvallen.


Supervisie op bepaalde werken aan de
Belgische meest belangrijke 400.000 Volt lijn
Ex journalist Erik De Leye en woordvoerder van ELIA kan dergelijke overtuigingsstukken niet voorleggen. De redacteur van
Morsum Magnificat echter wel !
Wie spreekt hier niet met kennis van zaken ?


foto is verwijderd


De woordvoerder van ELIA
spreekt niet met kennis van zaken !

Erik De Leye voormalig journalist van "De Tijd" ruilde enkele jaren geleden zijn job bij de voor een job bij Electrabel. De Leye was voor Electrabel en ook voor Elia, vanwege zijn <soms> scherpe artikels een doorn in het oog. Erik die ook aan zijn gezinnetje denkt <het financi?le ook belangrijk is> , liet zich door ELIA inpalmen .... men moet de vijand immers in huis proberen te halen, en daar slaagde ELIA goed in !

Woning door kabels beschadigdLinks : Letterlijk als een kaartenhuis in mekaar geplooid.
Rechts : Kabel raakte schouw van woning onder de pyloon.
foto's zijn verwijderd.

Argumenten woordvoerder ELIA raken kant noch wal.
De uistpraken van Erik De Leye op VTM nieuws zeggen meer over hemzelf dan over zijn kennis ter zake. E.V. die ook een "Quote" kreeg in het VTM nieuws kan bogen op ervaring en heeft een "Palmares" aan referenties in de branche, Erik De Leye's argumenten <dat zo'n mast lijdt onder de weersomstandigheden> zijn zeer zwak en raken kant noch wal ! Bovendien zegt artikel 149 van het AREI dat er beschermingsmaatregelen moeten getroffen worden in functie van "Fauna en Flora" , ook artikel 144 <omgevingstemperaturen> en artikel 147 <mechanische belastingen> zijn stuk voor stuk duidelijk.
Is het niet zo : Wiens brood men eet, wiens woord men spreekt" !

Veel meer problemen.
Onlangs ontdekte deze redactie in de streek van GENT, een hoogspanningspyloon <150 kV> die wellicht meer dan 1,50m van de verticaliteit afwijkt, de "Topografie" zal dat binnenkort aantonen, ook die mast staat vlak naast een autobaan !
Een insider vertelde dat er door " La Construction Soud?e " een vernietigend rapport is gemaakt omtrent het Belgische hoogspanningspalen- net omdat sommige kabels als een " vioolsnaar " gespannen zijn, "ik vrees ook daar het ergste" zegde die bron.
Uiteraard moet die man zijn mond dichthouden, hij zou wel eens zijn werk kunnen verliezen wanneer dat rapport naar de pers wordt gelekt !


Het met de voeten treden van het A.R.E.I. door "Partner van Electrabel"
<met alle respect voor de vakmensen>.

Betekom / Aarschot 20 november 2005.
Electrabel <onder andere> heeft als exploitant <in opdracht van Intercommunales waarvan ze zelf aandeelhouder is> van het Belgische laagspanningsnet ??n grote, gevaarlijke puinhoop gemaakt, maar het gaat n?g verder.

Partner knoeier.
Sinds het opstellen van rapporten (door deze redactie in 2002) omtrent de erbarmelijk slechte staat van de laagspanningsnetten <112.000 Km>, zijn al meer dan 140.000 herstellingen van aftakkingen naar woningen uitgevoerd. Omdat in de streek van Roeselare <waar de grootste Intercommunale -Gaselwest- is gevestigd> een alerte inspecteur van Economische Zaken een oogje in 't zeil houdt, gaat Electrabel <nu Netten Vlaanderen> met veel tegenzin over tot de hoogstnodige herstellingen. Er gebeurt dus toch "iets".
Electrabel ronselt overal kleine aannemers die ze voor hun kar kunnen spannen, de locale elektriciens krijgen dan een sticker met "Electrabel Partner" die ze op hun bestelauto kunnen plakken en zodoende reclame lopen voor de grote Electrabel van weleer.

Vrijgeleide voor knoeier ?
Deze redactie bezit een "stapel" belastend <bewijs>materiaal tegen Electrabel, bewijzen dat deze maatschappij ofwel, zelf de regels van goed vakmanschap, ofwel de wet op de elektrische installaties niet kent, of ergo, ten koste van de veiligheid aan haar laars lapt. Wanneer dergelijke maatschappijen kleinere "Partners" onder hun vleugels nemen en deze redactie vaststelt dat die "Partners" het knoeimanschap van hun grote meester "Electrabel" overnemen en bovendien met een sticker op hun auto rondtoeren, is het <technisch> hek van de dam.

Klanten de dupe.
In Aarschot zien we ook zo'n bestelauto met een sticker van Electrabel Partner, elektricien A.D. geeft blijk van weinig beroepsernst. Enkele jaren geleden <1997> realiseerde Albert een elektrische installatie bij een particulier die bulkt van de tekortkomingen, de klant dokte ruim 4.000 Euro af voor een installatie die gevaarlijk blijkt te zijn. Nadat een keuringsorganisme een resem opmerkingen maakte en de installatie in feite niet in dienst zou mogen blijven, laat elektricien Albert niets meer van zich horen
!

Redactie Morsum Magnificat
Erik Verbeeck
 

Laatste update ( 22 juli 2009 )

© 2005-2008 Morsum Magnificat Professioneel ģ - Alle rechten voorbehouden.