Gebruikersnaam

Wachtwoord

Onthouden

Wachtwoord vergeten?

Aantal Bezoekers
6631517

Laatste artikelen
Morsum Magnificat noteert in november meer dan driehonderdduizend paginabezoekers.
Morsum Magnificat: Nieuws nu op laag pitje wegens "Memorie van wederantwoord" Raad van State.
Aalter: Laagspanningsnet is zwaar ziek wegens decennialang wanbeleid.
La santé en lutte organiseert bijeenkomst op 11 december in de Wetsstraat
Belfius online banking heeft met steeds grotere problemen te kampen
Lanaken : Oplossing en klaarheid over leegstand nog niet voor morgen-MM-222-09
23 januari 2014
Vijf jaar na het Marino Keulen Decreet is Lanaken nog steeds niet in orde.


Paginabezoekers website Morsum Magnificat : 2.389.500
Brussel / Lanaken 23 januari 2014.

--- Update 1 10:47 24/01/2014  
MM_222_09_Lanaken_Leegstand.pdf
--- einde update 1

Marino Keulen -Open Vld- huidig burgemeester van Lanaken en vroeger -2003 tot 2009- in de Vlaamse Regering minister van Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid, Wonen en Inburgering, vaardigde op 10 juli 2009 een Besluit van de Vlaamse Regering -BVR- uit waarbij hij aan de gemeenten uiteen zette hoe een leegstandsregister tot stand moet worden gebracht, maar in 2012 was van diens eigen Besluit in zijn eigenste Lanaken nog niets in huis gekomen.

Dakloos.
Inwoners van Lanaken die dreigden dakloos te worden, kregen van het OCMW van Lanaken een aanbieding om in Lommel naar "De Biehal" te trekken! Maar het OCMW kon de voorwaarden om in die pseudo psychiatrische inrichting te mogen verblijven niet zeggen. Dat is een aanfluiting voor artikel 17 van de RMI-wetgeving van 26 maart 2004. Morsum Magnificat vlooide dat in plaats van het OCMW van Lanaken uit en plaatste die voorwaarden toen zelfs online, hier nogmaals de link http://www.morsum-magnificat.be/images/stories/2012-10/De_Biehal.pdf

Sonnevijver.
De eerste dagen van het nieuwe jaar 2014 dreigde een koppel met drie jonge kinderen uit huis te worden gezet. Alweer had Lanaken geen oplossing en het koppel liet aan Morsum Magnificat weten een tijdelijk onderkomen in het recreatiedomein Sonnevijver gevonden te hebben. Volgens dat koppel -en andere bronnen- zou men zich daar voor zes maanden op hoofdverblijfplaats kunnen laten inschrijven, er zou daarover zelfs een brief bestaan afkomstig van de gemeente Lanaken. Bij de directie van Sunclass Sonnevijver draaide men echter rond de pot over het bestaan van die brief.

Lanaken.
Ook de gemeente Lanaken, wiens naam in het kader van die brief "Haas" was, maar het duurde niet lang vooraleer wij deze brief in bezit kregen. Wie een beetje realistisch leest, ziet inderdaad dat Lanaken schrijft dat men zich in Sonnevijver inderdaad zonder problemen zes maanden kan inschrijven.

Kop in 't zand.
In haar brief van 5 februari 2013 verzuimt Lanaken echter de federale wetgeving van 16 juli 1992 -de wet Tobback- te vernoemen. Ergo, ze verzuimt art. 16 § 2 van die wetgeving, wanneer zich toch iemand inschrijft, toe te passen. Hoe hypocriet kan een mens -we bedoelen hier de Open Vld burgemeester Marino Keulen- wel zijn. Bovendien had Lanaken in de brief van 5 februari 2013 ook wel eens naar de omzendbrief van 16 maart 2006 mogen verwijzen, maar ook dat werd nagelaten.


22 januari 2014 Vlaams Parlement tijdens de debatten over De Lijn - Marino incasseert als Vlaams Parlementslid en als burgemeester, maar in Lanaken laat hij zijn job aan anderen over, maar incasseert toch de poen en daarom is het te doen.

Beroepsinstantie oordeelde.
Morsum Magnificat mag dus niet weten hoeveel personen op hoofdverblijfplaats in de recreatieparken zijn ingeschreven, nogal wiedes, ze hebben allemaal van alles en nog wat te verbergen en die potjes moeten gedekt blijven. Het zou trouwens blijken dat sommigen bij de dienst bevolking er baat bij hebben om personen vlotjes in te schrijven. Hoe noemt men dat weer? "Hand- en spandiensten"? Hoe dan ook, de Beroepsinstantie heeft haar besluit vandaag bekend gemaakt en de gemeentesecretaris -fier als een gieter- heeft hem meteen aan ons overgemaakt! 

Artikel n° : 01/14/5267
Geplaatst : 17:12 23/01/2014

Redactie Morsum Magnificat ®Professioneel
Erik Verbeeck © 

Laatste update ( 29 januari 2014 )

© 2005-2008 Morsum Magnificat Professioneel ® - Alle rechten voorbehouden.