Gebruikersnaam

Wachtwoord

Onthouden

Wachtwoord vergeten?

Aantal Bezoekers
9213326

Laatste artikelen
Watersnood: Federale Overheid geeft extra steun aan de OCMW's.
Rampen werden in 1960 al door geleerden voorspeld, maar politici luisteren niet.
Europol haalt 15.000 ton illegaal voedsel en dranken van de markt.
Huurders moeten Wonen Vlaanderen nu allemaal om woningkwaliteitcontrole verzoeken-MM-309-03
Falende -p-overheid inzake handhaving : Mag het systeem wel correct werken!?
Aalter: Geen "Gratuite" maar onderbouwde beschuldigingen-MM-299-09
26 september 2020
Staat laagspanningsnet in de Braamstraat een bewijs van wanbestuur.
Paginabezoekers website Morsum Magnificat: 6.021.700
Aalter 26 september 2020


- Update 1

Een schot voor de boeg van Aalter : 
Dit waren de gevolgen van gevaarlijke laagspanningsnetten.

In de flyer worden de drie dodelijke slachtoffers getoond die het leven hebben gelaten wegens niet conforme levensgevaarlijke openbare elektriciteitsnetten. Electrabel procedeerde in de zaak Wittevrongel 17 jaar, maar had geen rekening gehouden met de knowhow van Morsum Magnificat die technische steun aan de familie leverde, Electrabel beet na 17 jaar juridische spitstechnologie te hebben toegepast in het zand. Morsum Magnificat werd de aarsvijand van Electrabel. Ook in de elektrocutie van Leo Roland kreeg Electrabel met Morsum Magnificat te maken, daar stelden de nabestaanden Erik Verbeeck officieel aan als Expert die het mocht opnemen tegen parket Expert Paul Catoire en twee andere Experts. Ook daar beet Electrabel voor de tweede keer in 't zand .... moet er nog zand zijn? Morsum Magnificat heeft wat de conformiteit van elektrische installaties betreft, in geen dertig jaar een confrontatie uit de weg gegaan, dat zal hier met de neo dictatuur van Aalter niet anders zijn.

In het kader van de veiligheid en het algemeen belang : 
Erik Verbeeck neemt het met veel plezier op tegen Aalter en haar distributienetbeheerder.


Passage van een rapport in de elektrocutie van Léo Roland van parket Expert Paul Catoire van 01 juli 2006 waar Elektrabel voor de tweede keer op haar bek ging. 

-- Einde update 1
9:23 27/09/2020

Zoals alle anderen in hun soort, dient een lokaal bestuur toe te zien op de veiligheid van het openbaar domein, dat staat duidelijk in diverse wetten die Morsum Magnificat hier niet opnieuw gaat herhalen. Burgers worden overal gecontroleerd en, misbruik makend van het coronacircus, door "hun" politie verbaliseerd. De Braamstraat in Aalter is, sedert hun recent door neo dictator Pieter De Crem -CD&V- met veel poeha ingehuldigde afrittencomplexen, rijdende richting Deinze makkelijk te zien, vooral de eerste "scheve paal" van de Braamstraat moet iedereen die oog heeft voor veiligheid, opvallen. Die elektriciteitspaal noemt men in vakjargon -AREI- een "steun" en die steun is volgens dat AREI onstabiel.

Ook van een hoofdkabel -primair net - van Telenet is een bevestiging los gekomen, ook die kabels hangen veel te laag boven het maaiveld. Meer foto's in MM 299-09

Wet van 24 maart 2003.

Na de grote inspectie in 2001-2003 van Morsum Magnificat, diende de -p-overheid, meer bepaald de Algemene Directie Energie, -grote vijand n°2 van Morsum Magnificat- de gevaarlijke toestand toe te geven. Op 01 augustus 2003 stuurde de Algemene Directie Energie een brief naar alle distributienetbeheerders, ook deze van Aalter en sommeerde de politieke nest van Imewo, dat de netten in orde dienden te worden gemaakt! Nu, 18 jaar later, is dat in de braamstraat -en elders- in Aalter nóg niet gebeurd. Morsum Magnificat is, zoals iedere gebruiker van het openbaar domein, voor deze gevaarlijke situatie een betrokken partij en heeft het CBS van Aalter met document MM20091007 in gebreke gesteld.

Meer volgt met foto's in MM-299-09 we zijn de gazet niet, we worden niet gefinancierd en we hebben ook geen enkele politieke binding/kleur.

Artikel 09-20-7841
Geplaatst: 11:17 26/09/2020

Erik Verbeeck - Hoofdredacteur
Verantwoordelijke uitgever

Laatste update ( 29 september 2020 )

© 2005-2008 Morsum Magnificat Professioneel ® - Alle rechten voorbehouden.