Gebruikersnaam

Wachtwoord

Onthouden

Wachtwoord vergeten?
Aantal Bezoekers
5899269
Laatste artikelen
Lotenhulle: Beroep bij de Raad van State tegen Ministerieel Besluit Diependaele.
Radioamateurs uit Moerbeke laten illegale antennemast binnenkort verwijderen.
Lijkenpikkers in Houthalen-Helchteren dixit politieagent CARMA-Update1
Ook Will Tura is, zoals tienduizenden anderen, een kleine zelfstandige.
Apotheker Fernand Haesbrouck is niet de enige die kritiek heeft en verrast is.
Antennebelastingen en Kafkaiaanse toestanden op zijn Belgisch-P1-Update1
01 mei 2020
Moerbeke houdt een bouwmisdrijf in stand voor een nooit vergunde antennemast.

Paginabezoekers website Morsum Magnificat: 5.693.600
Redactie 01 mei 2020.

Meer op deze link

-- Update 1

De naam van Moerbeke was "Haas".

Nadat Morsum Magnificat bij het Agentschap Binnenlands Bestuur een dossier indiende en vragen stelde aan het CBS, reageert de Schepen van "Omgeving" dat Moerbeke niet is opgetreden omdat ze niet op de hoogte waren! Moerbeke gaat nu één en ander onderzoeken en gepaste acties ondernemen. Om zich te vergewissen dat de antennemast er niet legaal staat moet Moerbeke in de dossiers kijken en de ogen open doen, ook om te zien dat de IONIX er heeft gestaan moet Moerbeke op het internet on4qp intikken, om de IONIX te zien moet Moerbeke wat verder scrollen en de knop antennes aanklikken, daar vinden ze de foto met de IONIX op de top, waar een wil is, is er een weg. We zijn hier bij Morsum Magnificat benieuwd hoe lang het duurt vooraleer het duo de link verwijderd hebben.

-- einde update 1
19:45 2/05/2020 

MM_295_02_Belasting_Antennes.pdf

Sinds december 2019 hebben ondertussen een zestigtal gemeenten het lumineuze idee gevonden om belastingen te heffen op antennemasten of pylonen die zich in open lucht bevinden en vanaf de openbare weg zichtbaar zijn. Om hun teksten op te maken hebben gemeenten, naar voorbeeld van de teksten voor het conformiteitsattest, duidelijk van mekaar afgekeken, of ze werden verdeeld door de VMSW, dat heeft deze redactie niet onderzocht. De hoogte van de constructie waarop belastingen wordt ingevoerd varieert van een hoogte van 10 tot 30 meter boven het maaiveld, bij gemeenten zoals Evergem, lezen we in het collegebesluit "met uitsluiting van gebouwen".

Kafkaiaans.

Uit een analyse van de respectievelijke gemeentelijke beslissingen stellen we lachwekkende toestanden vast, niet alleen over het verschillend hanteren van de hoogte, maar ook over de teksten die onduidelijk en verwarrend zijn. Er is overal sprake van een zelfdragende pyloon, maar nergens van een getuide -met kabels opgespannen- mast, dat is onder meer het geval in Dendermonde. Er zijn uiteraard in sommige gemeenten uitzonderingen gemaakt voor pylonen van lichtmasten voor sport- of recreatie-infrastructuur, kortom kafkaiaanse toestanden, in België schering en inslag. In Voeren kwam de raad van State er bij te pas. 

Geen vergunning.

Een groep die getroffen is, zijn de radioamateurs. Een radioamateur uit Sleidinge kreeg in juli 2010 een forum in Het Nieuwsblad, de -show-man heeft liefst twee antennemasten, één van 24 en één van 30m. in de tuin, hij heeft aan de journalist wijs gemaakt dat hij de masten niet kan verlagen omdat hij die hoogte nodig heeft voor lange afstanden, een kwakkel van jewelste. De radioamateur is geen sukkelaar, de uitrusting waarmee hij op een internationale website pocht, toont dat aan. De tijd dat radioamateurs als operator voor het Belgische Rode Kruis fungeerden en daardoor faciliteiten hadden, is reeds lang voorbij en dat heeft de man uit Sleidinge ook niet gekend. De radioamateur poogt, net zoals diverse anderen, om zich op internationaal vlak met de Amerikanen te vergelijken, misbruik. 

De antennes op de nooit vergunde pyloon met een illegaal geplaatst radioactief element, gemeente Moerbeke houdt een bouwmisdrijf in stand, het illegale radioactief element is even illegaal verdwenen, in 2004 was het tuig op die mast nog aanwezig, foto in ons bezit.

Misbruik.

Tijdens het onderzoek van Morsum Magnificat worden we geconfronteerd met antennemasten die, ondanks wetgevingen zoals de VCRO -Vlaamse Codex-  nooit vergund werden, een zeer flagrant voorbeeld brengen we uit Moerbeke waar er momenteel nog geen belasting geheven wordt, maar waar de gemeente wel de vigerende wetgeving had moeten toepassen, Moerbeke houdt een bouwmisdrijf in stand. Op de top van die antennepyloon was er, zoals de mast, een illegale opvanger voor bliksem aanwezig met radioactieve bronnen, een gevaarlijk tuig dat ook illegaal verdween. 

Meer volgt in MM 295 02 , we zijn de gazet niet en we worden ook door niemand financieel gesteund.

Artikel 04-20-7662
Geplaatst: 14:01 1/05/2020

Redactie Morsum Magnificat ® Professioneel
Erik Verbeeck © Hoofdredacteur
Laatste update ( 05 augustus 2020 )

© 2005-2008 Morsum Magnificat Professioneel ® - Alle rechten voorbehouden.