Gebruikersnaam

Wachtwoord

Onthouden

Wachtwoord vergeten?

Aantal Bezoekers
9213282

Laatste artikelen
Watersnood: Federale Overheid geeft extra steun aan de OCMW's.
Rampen werden in 1960 al door geleerden voorspeld, maar politici luisteren niet.
Europol haalt 15.000 ton illegaal voedsel en dranken van de markt.
Huurders moeten Wonen Vlaanderen nu allemaal om woningkwaliteitcontrole verzoeken-MM-309-03
Falende -p-overheid inzake handhaving : Mag het systeem wel correct werken!?
Belasting op antennes : Spieken en willekeur van de lokale besturen-update2
14 februari 2020
Wat gaat er gebeuren met de antennemasten van radioamateurs die niet vergund werden?
Paginabezoekers website Morsum Magnificat : 5.478.500
Aalter 14 februari 2020. 

Update 2
Over de bouw van deze antenne aan de Bruggesteenweg te Ruiselede is er einde de jaren negentig veel te doen geweest, die radioamateur diende ook al in Loppem te verhuizen wegens problemen met storingen bij de buur / verhuurder. Toppunt was toen, dat Claude als controleur bij de NCS als OGP - officier gerechtelijke politie - werkte en zelf storingen veroorzaakte.


Ongelooflijk dat een dergelijke grote antennemast daar uiteindelijk mocht komen, de andere aldaar aanwezige antennes zijn minder opvallend, het is daar een antennepark geworden.

-- einde update 2   17:09 16/02/2020


Update 1

Bij ons onderzoek naar de belasting op de antennes en of de antennemasten die er staan wel vergund zijn, hebben we niet lang moeten zoeken om exemplaren te vinden die niet vergund zijn. We stellen nu vragen aan de gemeentebesturen wat ze gaan doen tegen de eigenaars van niet vergunde antennemasten. 
 

Een exemplaar van 24m plus topbuis die niet zou vergund zijn, het gaat over radioamateurs, op het technische aspect van de boven elkaar geplaatste antennes komen we in het artikel nog terug.  

-- einde update 2 
19:49 15/02/2020

Sinds de N-VA in Vlaanderen aan zet is, werden heel wat meer bevoegdheden naar de lokale besturen overgeheveld, maar die gemeenten en steden willen voor die extra taken vergoed worden, dat gebeurt echter niet en dus beginnen gemeenten en steden ŕ volonté belastingen te heffen. Overal staat de -p-overheid met het vingertje klaar, erger, ook op de loer om het volk te beboeten, al te vaak onder het mom van veiligheid. Alles en iedereen wordt in het oog te gehouden met camera's, niemand kan zich nog ergens bewegen of de -p-overheid heeft het gezien en gebruikt de beelden heel graag om boetes te laten betalen. Zo worden we op een schandalige manier gepluimd. 

Belasting op antennes.

Een reeks gemeenten en steden hebben een belasting ingevoerd op antennemasten, daarbij ook deze van radioamateurs, de modaliteiten en de -fikse- taksen zijn, afhangende van de gemeenten, nogal uiteenlopend, zo heeft Tielt-Winge de belasting al afgeschaft. Morsum Magnificat onderzoekt momenteel de antennes van radioamateurs en gaat via het Bestuursdecreet na of de antennes van die radioamateurs wel vergund zijn en of de stedenbouwkundige voorschriften wel vervuld zijn. Aangezien Morsum Magnificat voor de mobiele spriet van zeven meter hoog die ze in Aalter had geplaatst, al een PV heeft gekregen, zijn we begonnen om de vergunningen op te vragen van radioamateurantennes die er te vinden zijn, voor de eerste werd er geen buurtonderzoek uitgevoerd en zijn er vragen over de stabiliteit, een "blokske" beton van een kubieke meter is wel heel weinig voor die constructie,de amateur plaatst een filmpje op youtube van zijn kantelbare antennemast die duidelijk niet voorzien is van een bliksembeveiliging. Ook bij andere gemeenten werden vergunningen opgevraagd, onder meer in Moerbeke waar de pyloon van MVC -on5..- en PO -on4..- blijkbaar niet vergund is. 

Hoogte antenne en bedragen verschillen.

De gemeenten hebben nagenoeg dezelfde teksten gebruikt, dat zien we ook in de invoering van conformiteitsattesten, maar voor de antennes hanteren ze verschillende hoogten en verschillende bedragen. Het begint met 2.500 euro voor een mast die hoger is dan 15m. De UBA -Unie Belgische Amateurzenders - waarvan de voorzitter ON7TK zelf heel wat antenneperikelen achter de rug heeft, is zich aan het beraden wat ze gaan doen. In Limburg en Leuven zijn er al informatievergaderingen, elders nog niet. 

Wordt vervolgd, we zijn de gazet niet en we worden ook niet door de Vlaamse overheid of andere financiers financieel gesteund.

Artikel n°: 02-20-7566
Geplaatst: 14:05 14/02/2020

Redactie Morsum Magnificat ® Professioneel
Erik Verbeeck © Hoofdredacteur 

Laatste update ( 21 februari 2020 )

© 2005-2008 Morsum Magnificat Professioneel ® - Alle rechten voorbehouden.