Gebruikersnaam

Wachtwoord

Onthouden

Wachtwoord vergeten?
Aantal Bezoekers
5845654
Laatste artikelen
FOD Volksgezondheid moet wet Openbaarheid van Bestuur inzake mondmaskers wel naleven.
Discrimineren op naam is niet opgenomen in de antidiscriminatiewet. Waarom niet?
Lotenhulle: Vrederechter veegde alle argumenten van de huurders van tafel.
Lotenhulle: Fietsen langs de Steenweg op Deinze niet zonder hindernissen.
Lotenhulle : Brand bij valavond bij veebedrijf Jan Dobbelaere-Update1
Mina Asabbane, Qualicura, Domus Curam: slaapt het RIZIV nu plotseling?
12 januari 2020
RIZIV blijft in gebreke met de geneeskundige evaluatie van bedrijven zonder erkenning.
Paginabezoekers website Morsum Magnificat : 5.386.500
Turnhout 12 januari 2020. 

Helaas moeten wij in het kader van het algemeen belang en de nieuwswaarde
de berichtgeving over dit onderwerp met een nieuw artikel verderzetten.

Daar waar het RIZIV in de historiek van een aantal bedrijven rond Mina Asabbane de rode draad was en uiteindelijk op strafrechtelijk gebied, zonder haar eigen RIZIV bevoegdheid te benutten, Mina door Justitie finaal ten val heeft gebracht, blijft datzelfde RIZIV nu in gebreke om de geneeskundige evaluatie voor Qualicura en Domus Curam door te voeren. De dossiers liggen bij de betreffende dienst van het RIZIV op de zegen van de gevreesde Dienst voor Geneeskundige Evaluatie en Controle -DGEC- te wachten. Domus Curam zoekt ook sponsors, die zijn bij deze gewaarschuwd, pas op!

Geen reacties.

De verantwoordelijke van die DGEC, RIZIV dienst te Antwerpen, Igor Marinovic, reageert niet op vragen en is ook niet telefonisch bereikbaar. Ook Mina reageert niet meer op de vragen van deze redactie over het feit dat haar twee bedrijven nog niet over de vereiste RIZIV vergunningen beschikken. Dat het RIZIV na Cassatie nog niets ondernam, Qualicura ondertussen toch al negen maanden zonder RIZIV erkenning actief is, bevestigt nogmaals de disfunctie van het Belgische systeem, de fraudeurs zegevieren en zij die hun job correct proberen uit te voeren, worden gestraft. 

Passage uit Arrest Hof van Beroep te Antwerpen ...

Passage uit Arrest Hof van Beroep te Antwerpen van 11 juli 2019 dat door Cassatie werd bevestigd.

Arrest Hof van Beroep.

Morsum Magnificat gaf Mina lang het voordeel van de twijfel, heeft zelfs de rol van haar zuster Rachida duidelijk bloot gelegd, maar helaas blijft justitie uitgerekend voor dát element, waar een op rust gesteld Magistraat in beeld komt, blind. Recent werden wij zelf het slachtoffer van de roekeloze en arrogante wijze waarop Mina mensen gebruikt als een gebruiksvoorwerp dat na gebruik wordt weggeworpen en, zoals de rechtbank het in haar Arrest beschrijft -inzet- mist Mina, ondanks haar ontegensprekelijk verdienstelijk werk als thuisverzorgster, alle normbesef en daarvoor zal Mina uiteindelijk, tenzij ze haar dreigementen uit het leven te stappen uitvoert, de tol moeten betalen.

Meer volgt wellicht nog, we zijn de gazet niet. 

Artikel n°: 12-19-7543
Geplaatst: 15:37 12/01/2020

Redactie Morsum Magnificat ® Professioneel
Erik Verbeeck © Hoofdredacteur 
Laatste update ( 12 januari 2020 )

© 2005-2008 Morsum Magnificat Professioneel ® - Alle rechten voorbehouden.