Gebruikersnaam

Wachtwoord

Onthouden

Wachtwoord vergeten?

Aantal Bezoekers
9213493

Laatste artikelen
Watersnood: Federale Overheid geeft extra steun aan de OCMW's.
Rampen werden in 1960 al door geleerden voorspeld, maar politici luisteren niet.
Europol haalt 15.000 ton illegaal voedsel en dranken van de markt.
Huurders moeten Wonen Vlaanderen nu allemaal om woningkwaliteitcontrole verzoeken-MM-309-03
Falende -p-overheid inzake handhaving : Mag het systeem wel correct werken!?
Lotenhulle: Verhuurder houdt huurders de klok rond in de gaten met camera-update2
30 december 2019
GBA een waakhond op de toepassing privacywet, of niet eens een poedeltje?
Paginabezoekers website Morsum Magnificat : 5.361.600
Aalter 30 december 2019.

Update 2


Situatie na interventie van de PZ Aalter, Big Brother diende hoofd wat naar benden te buigen en kijkt nu niet meer tot aan het verhuurde, helaas diende de huurder de GBA, IBZ en vervolgens de politie in te schakelen, het had ook anders gekund, maar de verhuurder bleef in diens boosheid volharden.

Einde update 2 10:38 9/02/2020

-- Update 1

Lokale Politie.
De privacycommissie en het ministerie van Binnenlandse Zaken verwijzen naar de lokale politie die moet kunnen nagaan of de betreffende installaties gemeld en vergund zijn, maar de politie van Aalter, waar uitgerekend de minister van BZ Pieter De Crem woont -showburgemeester is, red- kan die database niet raadplegen, in het PV hebben ze letterlijk genoteerd "... uw diensten moeten mij het antwoord schuldig blijven wegens niet werkende linken met deze database ...", "uw diensten" is in casu de politie. 

IBZ.
Binnenlandse Zaken was vandaag wel bereikbaar, daar liet men weten dat de lokale politie naar hen kan bellen om die link te vragen. Bij de lokale politie van Aalter werd door een inspecteur de korpschef daarover geďnformeerd en daar zijn de problemen ook al bekend.  De GBA, BZ noch de politie kan nagaan of een cameradossier gemeld werd, of in orde is!

Uitvoeringsbesluiten camera wet :

https://www.besafe.be/nl/veiligheidsthemas/camera

-- einde update 1 16:11 31/12/2019

De klassieke pers noemt de privacycommissie -ex CBPL- een "Waakhond" van onze privacy, maar in werkelijkheid is het niet eens een keffertje of poedeltje, we geven volgend voorbeeld waarbij wij duidelijk stellen betrokken partij te zijn. Hoe zouden we anders over dat bewijsmateriaal kunnen beschikken? Bovendien is deze informatie van maatschappelijk belang en geeft aan hoe huurders de voetveeg zijn van verhuurders die zelfs de klok rond, een camera op het naastliggende verhuurde pand hebben gericht en dan aan de huurders wijsmaken dat de beelden "geblurd" worden! Nergens hebben wij in de lijvige gebruiksaanwijzing van die Mobotix camera een item gevonden over dat "blurren" zoals het mogelijk is om met fotoshop foto's te maskeren. Klagen bij de verhuurder bracht geen soelaas, evenmin bij de GBA! Ook een in Aalter gevreesde politie-inspecteur is op de hoogte, maar die verwees naar de wijkagent. 

GBA.

Het feit dat een verhuurder permanent een camera op het verhuurde pand heeft gericht en alle bewegingen van en naar de ingang van de verhuurde woning filmt, werd aan de gegevensbeschermingsautoriteit - GBA - voorgelegd, hun reactie is verbijsterend. De gegevensbeschermingsautoriteit wordt door de klassieke pers als "Waakhond" van onze privacy bestempeld, pfff, wij ervaren het nu wel anders en iedereen moet dat in het algemeen belang weten, het gaat hier over de flagrante schending van de privacy en het rustig huurgenot. De verhuurder mag een huisarts zijn, dan nog kan zijn beroep het permanent bewaken van een door hem verhuurde woning niet rechtvaardigen, te meer de verhuurde woning niet langs de toegangsweg naar zijn praktijk ligt. 


Er is geen reden om de camera naar de huurwoning te richten, er is daar geen ingang naar de praktijk.

EVRM en huurwet.

Artikel 8 – Recht op eerbiediging van privé, familie- en gezinsleven, is duidelijk en zegt "Een ieder heeft het recht op respect voor zijn privé leven, zijn familie- en gezinsleven, zijn woning en zijn correspondentie". Het feit dat de verhuurder de bewegingen van de huurder permanent in de gaten houdt is ook een schending van artikel 14 van de huurwet van 1 januari 2019 omtrent het rustig huurgenot, maar dat is niet het énige dat de verhuurder aan diens laars lapt.   

Cameramaniak?

De relatief kleine huurwoning zelf is voorzien van een disproportionele alarminstallatie met videofoon, bewegingsmelders, drie camera's en rookmelders, maar de huurders kunnen daar geen gebruik van maken, de alarmcentrale is buiten dienst genomen door gewoon de zekering uit te schakelen. Ook de zeven rookmelders werken niet -net als de rest-  en dat is nu per 1 januari 2020 wel verplicht. 

Wordt vervolgd, we zijn de gazet niet. 
 
Artikel n°: 12-19-7533
Geplaatst: 20:32 30/12/2019

Redactie Morsum Magnificat ® Professioneel
Erik Verbeeck © Hoofdredacteur
Laatste update ( 09 februari 2020 )

© 2005-2008 Morsum Magnificat Professioneel ® - Alle rechten voorbehouden.