Gebruikersnaam

Wachtwoord

Onthouden

Wachtwoord vergeten?
Aantal Bezoekers
5776369
Laatste artikelen
Vrederechter Aarschot door Rechter in Eerste Aanleg teruggefloten
Nieuw achterhaald AREI vandaag in voege, herwerking na rist opmerkingen ligt al op tafel.
Morsum Magnificat activiteiten in mei 2020.
Evergem : N-VA Burgemeester moet zijn DNB aan het werk zetten.
FOD Mobilit antwoordt niet meer op vragen van Morsum Magnificat.
Jan Van Herck bevoordeelde als voorzitter OCMW, escortedame met auto herstellingskosten-Update1
14 juli 2019
OCMW Tremelo betaalde na tussenkomst voorzitter herstellingskosten van dure sportwagen.

Paginabezoekers website Morsum Magnificat : 4.884.300.
Tremelo 14 juli 2019.   

-- Update 1 
RMI- Wet is duidelijk.

In de wetgeving Recht op Maatschappelijke Integratie zijn een aantal artikels opgenomen ingeval van verzuim onjuiste informatie door de aanvrager - art.22.4 Rmi-Wet 26 mei 2002-. In dat kader moet het OCMW minstens elk jaar nagaan of de toekenningsvoorwaarden vervuld blijven -. Hier heeft de aanvrager M, wel degelijk gemeld, dat ze in 't zwart werkte en door een vriend maandelijks duizend euro krijg toegestopt en dat tot mei 2015. Het leefloon dat ze tot 2013 ontvangen heeft was onterecht en moet door het OCMW worden teruggevorderd wat hier duidelijk niet is gebeurd.

-- einde update 1 15:48 15/07/2019 

De zaak Kris Van Dijk :
lees hier het artikel in 't Scheldt ... en trek de conclusie 

Politicus en burgemeester van Dessel, Kris Van Dijck, is wegens het tussenkomen in diensten voor een escortedame in de problemen gekomen, maar een veel erger geval heeft zich in 2016 voorgedaan in Tremelo. Daar weigerde in eerste instantie een sociaal werker in te gaan op de aanvraag van M. om de herstellingskosten van haar Mercedes door het OCMW te laten betalen. De escortedame M. trok vervolgens naar de voorzitter Jan Van Herck en kreeg daar wel gehoor, het OCMW van Tremelo betaalde, verwijzend naar de organieke wet van 8 juli 1976, toch 563,24 € voor facturen aan herstellingskosten aan de auto. Ook de N-VA in Tremelo heeft vragen aan Jan Van Herck.

Onterechte financiėle steun.

Niettegenstaande de dame in een sociaal verslag verklaarde dat ze maandelijks door een vriend duizend euro per maand kreeg toegestopt, kende het OCMW toch 800 € per maand steun toe, dat is sociale fraude en het door het OCMW in stand houden ervan. Noch de politiek in Tremelo noch Audit Vlaanderen heeft, voor zover bekend, iets ondernomen. Als we dat aan de affaire Kris Van Dijk toetsen, is Jan Van Herck dus veel beter beschermd.


De Mercedes van de escortedame die met financiėle hulp van het OCMW van Tremelo kon hersteld worden.

Passage sociaal verslag van 15 mei 2012

Als de dame tot mei 2015 onderhouden werd, waarom kende het OCMW van Tremelo dan in 2013 nog een leefloon toe?

Artikel n° : 07-19-7418
Geplaatst : 9:24 14/07/2019

Redactie Morsum Magnificat ® Professioneel
Erik Verbeeck © Hoofdredacteur

Laatste update ( 17 juli 2019 )

© 2005-2008 Morsum Magnificat Professioneel ® - Alle rechten voorbehouden.