Gebruikersnaam

Wachtwoord

Onthouden

Wachtwoord vergeten?

Aantal Bezoekers
6631787

Laatste artikelen
Morsum Magnificat noteert in november meer dan driehonderdduizend paginabezoekers.
Morsum Magnificat: Nieuws nu op laag pitje wegens "Memorie van wederantwoord" Raad van State.
Aalter: Laagspanningsnet is zwaar ziek wegens decennialang wanbeleid.
La santé en lutte organiseert bijeenkomst op 11 december in de Wetsstraat
Belfius online banking heeft met steeds grotere problemen te kampen
Uithuiszetting in Rillaar is onzinnig machtsmisbruik van Immo Micha bvba-Update1
19 juni 2019
Huurders worden wegens frustratie van zaakvoerder-s- uit spookhuis gezet.   

Paginabezoekers website Morsum Magnificat: 4.816.200
Aalst 19 juni 2019

--- Update 1
 
Al tien jaar op lijst sociale woning : "Eigen Volk eerst"?

Je bent 75+ en hebt in dit land zelfs meer dan vijftig jaar professioneel gepresteerd, je hebt een minder valide echtgenote die ook 65+ is, je bent sinds mei 2009 ingeschreven bij de toenmalige intergemeentelijke SVK Social -lees Asocial- in Tremelo, maar dat SVK Social werd bijzonder slecht bestuurd en diende vijf jaar later in 2014 al vereffend te worden. De gemeenten die bij dat SVK Social betrokken waren -Rotselaar, Tremelo, Begijnendijk, Boortmeerbeek, Haacht en Keerbergen- hebben wegens dat wanbeheer 160.000 euro dienen op te hoesten. 

Slechte staat woningen.

In de gazet mocht OCMW Voorzitter Jan Van Herck -CD&V- aan de kontlikjournaliste CJT - over dat SVK Spit in Leuven het volgende vertellen : "na enkele onderhandelingen hebben wij SVK SPIT Leuven bereid gevonden om ons over te nemen", einde citaat! De waarheid is dat SVK SPIT de overname van diverse panden heeft geweigerd, onder meer dat van de Pastoor Caytanstraat 6 te Baal, een pand dat niet voldeed aan de Vlaamse Wooncode en waarvoor Wonen Vlaanderen zelfs huurpremie betaalde, de zoveelste sociale fraude waar het OCMW van Tremelo de hand in heeft, onbegrijpelijk dat Jan Van Herck daar in het zadel blijft zitten.

Blijven vechten.

Morsum Magnificat, die bij deze uitzetting in Rillaar betrokken partij is, zal zich blijven verzetten en daarover in het kader van het algemeen belang blijven publiceren. Het Vlaams Belang moet nu ook op dat vlak haar beloften waar maken door meer in te zetten op het domein huisvesting.

Het staat weer in de gazet.

Dat het gezin in Zelzate niet op straat werd gezet mocht in de gazet komen, maar het was een ultralinks politicus die in de kijker werd gezet, de gemeente gaat zelfs het pand dat goed is voor de sloop, met belastinggeld opknappen! In Zelzate zou volgens de gazet, de ganse gemeente met dat gezin begaan zijn, we weten dat van de gazet alleen de prijs en de datum klopt. 

--- einde update1 20:07 19/06/2019

Waar het in eerste instantie een tijdelijke huur betrof, werden de huurders, waaronder de auteur van dit artikel - dus weer betrokken partij - die aanvankelijk als huurder diverse dringende herstellingen uitvoerde en ook de huur en elektriciteit correct betaalden, belogen dat het pand niet verkocht zou worden en de huurders zouden mogen blijven wonen. Huurders die recht hebben op huursubsidie moeten een pand bewonen dat voldoet aan de minimumvereisten van de Vlaamse Wooncode, maar de verhuurder, Immo Micha bvba, was helemaal niet van plan om de woning in orde te brengen, maar wel de huur opstrijken  Frappant is, dat zij zelf meer dan twintig jaar in dat spookhuis hebben gewoond en er nooit op hoofdverblijfplaats werden ingeschreven! Er was ook nooit een elektrische aansluiting voor de woning en evenmin een afzonderlijke verwarmingsinstallatie, de fiscus mag dat óók wel eens onderzoeken.  

Beroep tegen Vonnis Vrederechter Aarschot.

Morsum Magnificat heeft enkele huurzaken gevolgd die voor de Vrederechter van Aarschot werden beslecht, Vrederechter Stabel spreekt vlotjes verbreking van huurcontracten uit en laat de huurders in sommige gevallen, 48uur na betekening van het Vonnis uithuis zetten, dat was recent het geval in de zaak rond ABX en Exit Bar. In die gevallen heeft de Vrederechter tijdens de zittingen, die Morsum Magnificat volgde, de eigenaar PVL - die de zittingen niet bijwoonde - nooit het bewijs gevraagd dat de verhuurde panden conform waren met de wettelijke voorschriften. In de zaak tegen Immo Micha bvba is de ene zaakvoerder een ambtenaar van stad Aarschot en de andere, Micheline Serré, is gewezen afgevaardigd bestuurder van Meubelen Serré die ook voor het OCMW van Tielt-Winge werkt! Zij is de drijvende kracht achter de uithuiszetting die ze via twee advocaten uit Brussel op 5 april 2019 bij de Vrederechter te Aarschot hebben bekomen, Vonnis waartegen beroep werd aangetekend. De Vrederechter van Aarschot, Geert Stabel, holt de wet uit zegt advocaat David Gailliaert uit Loppem. 

Onredelijk.

De huurders die pas in extremis op 08 juni een oplossing voor hun woonproblemen hebben kunnen vinden, hadden slechts zeven dagen nodig om het pand volledig te ontruimen zodat er geen kosten voor een uithuiszetting dienden gemaakt, maar dat weigerden de zaakvoerders en ze laten de uitdrijving op 19 juni 2019 om 08:30u doorgaan. Micheline Serré is daarmee niet aan haar proefstuk, ook bij de verhuring van het pand aan de Tieltseweg 339 liet ze een vrouw met kind op straat zetten, met café Sint Anneke liep het ook mis en wilde Immo Micha bvba Morsum Magnificat voor de kar spannen om de huurder er uit te krijgen. Hoe dan ook zijn zowel de redactie van Morsum Magnificat als MORSE-Press Vof en de huurders, waaronder huidig auteur, vandaag vertrokken, helaas zijn wij er quasi zonder hulp van derden binnen één week niet in geslaagd om álles weg te halen. Immo Micha bvba krijgt haar zin en zal de uitdrijving voor het oog van het volk kunnen doorvoeren, op die manier hebben de buren ook weer een onderwerp waarover ze kunnen roddelen.

Serré op sterven na dood?

Micheline Serré, nu zaakvoerder bij Immo Micha bvba en werkzaam in de poetsdienst van het OCMW van Tielt-Winge was tot 2011 afgevaardigd bestuurder van het Meubelcentrum Serré, ze is tot 2021 ook nog bestuurder bij Serimmo dat in 2017 nog met een boekhoudkundig verlies van 34.174 € te kampen had. Meubelcentrum Serré, waarvan Micheline Serré tot 2011 bestuurder was, draaide in dat jaar ook 83.325 € verlies. Ondertussen is het Meubelbedrijf naar een boekhoudkundig verlies van 928.235 € geëvalueerd en is er een negatief vermogen van meer dan 1,2 miljoen euro. Dat meubelbedrijf waarin Micheline Serré vanaf haar 14 jaar werkte - studies heeft ze dus niet kunnen doen - is dus op sterven na dood. Via Immo Micha bvba dat nog maar twee jaar bestaat en ook verlies draait, kan ze nu na verkoop van enkele panden, een zinloze uithuiszetting betalen. 

Over de historiek van dit spookhuis komen we nog uitgebreid terug, hopen dat de BBI haar ogen op deze zaak en die familie laat vallen, in Aarschot werden ze lang genoeg de handen boven het hoofd gehouden.

Er komt asap meer, we zijn de gazet niet.

Artikel n° 06-19-7409
6:21 19/06/2019

Redactie Morsum Magnificat ® Professioneel
Erik Verbeeck © Hoofdredacteur 
Laatste update ( 20 juni 2019 )

© 2005-2008 Morsum Magnificat Professioneel ® - Alle rechten voorbehouden.