Gebruikersnaam

Wachtwoord

Onthouden

Wachtwoord vergeten?
Aantal Bezoekers
5845672
Laatste artikelen
FOD Volksgezondheid moet wet Openbaarheid van Bestuur inzake mondmaskers wel naleven.
Discrimineren op naam is niet opgenomen in de antidiscriminatiewet. Waarom niet?
Lotenhulle: Vrederechter veegde alle argumenten van de huurders van tafel.
Lotenhulle: Fietsen langs de Steenweg op Deinze niet zonder hindernissen.
Lotenhulle : Brand bij valavond bij veebedrijf Jan Dobbelaere-Update1
Rillaar: Spookhuis heeft nog steeds geen eigenaar zakelijk recht.
11 mei 2019
Kadaster slaagt er na bijna drie jaar niet in om de kadastrale gegevens aan te passen.

Paginabezoekers website Morsum Magnificat : 4.726.400.
Rillaar, 11 mei 2019.

Zelfs met een aangetekend schrijven naar de betreffende dienst bij het kadaster -RZSJ- en bewoner van het pand dat ongeschikt is voor verhuring, slagen wij er niet in om de reden te achterhalen waarom de dienst rechtszekerheid van het kadaster, na bijna drie jaar, de wijziging van eigenaar van het zakelijk recht van het spookhuis en bedrijfspand aan de Tieltseweg 272 in Rillaar, in haar databank niet wijzigt. Ook intergemeentelijke diensten hebben via hun VLOG systeem nog steeds niet de juiste informatie kunnen vinden.

Niet toevallig.

Voor deze redactie - die betrokken partij is -, wil dat zeggen dat de burgemeester van Aarschot vanwege deze administratieve nalatigheid van de FOD Financiën, de woning niet officieel ongeschikt kan verklaren, de houder van het zakelijk recht zou immers nog altijd Francis, alias Frans Serré zijn. Deze nalatigheid van het kadaster is niet toevallig en niet de énige, daar steekt veel meer achter, maar daar komen we later nog op terug.

Bewuste fouten.

In de publicatie van het Belgisch Staatsblad van 21 november 2016 zijn er, zoals op vele andere documenten om diensten te misleiden, duidelijk bewuste fouten gemaakt, het spookhuis met handelspand gelegen op Tieltseweg 272 dat deel uitmaakt van de partiële splitsing, is in die bijlage van het Belgisch Staatsblad, "abusievelijk" genoteerd als Tieltseweg 274 en +274. Huisnummer 272 komt nergens te voorschijn. 

Die publicatie in het Staatsblad bevat bewuste foute informatie.

Domiciliefraude.

De N-VA heeft het in een persbericht van 28 april 2019 over domiciliefraude, Aarschots kersvers N-VA Schepen Annick Geyskens moet ter zake dan ook dringend ingrijpen, immers, politici als "Janneke van Serré" -Open-Vld- is helemaal niet gedomicilieerd op het adres dat hij opgeeft, evenmin als  de anderen van het gezin zoals zakenmadam  Mimi van het financieel zieltogende meubelbedrijf. Zowat gans de familie gebruikt of gebruikte Tieltseweg 274 als domicilieadres, maar daar woont in de praktijk maar één persoon. Als dat geen domiciliefraude is? In het pand Tieltseweg 272 waar decennialang de ganse familie effectief woonde, werd nooit iemand op hoofdverblijfplaats ingeschreven, er was voor die woning zelfs geen eigen elektriciteit aansluiting of verwarmingsinstallatie en toch hebben ze er allemaal gewoond! Zelfs het bodemattest dat werd afgeleverd klopt niet.  

Meer volgt asap, we zijn de gazet niet.

Artikel n° : 05-19-7383
Geplaatst : 18:48 11/05/2019

Redactie Morsum Magnificat ® Professioneel
Erik Verbeeck © Hoofdredacteur 
Laatste update ( 12 mei 2019 )

© 2005-2008 Morsum Magnificat Professioneel ® - Alle rechten voorbehouden.