Gebruikersnaam

Wachtwoord

Onthouden

Wachtwoord vergeten?
Aantal Bezoekers
5845648
Laatste artikelen
FOD Volksgezondheid moet wet Openbaarheid van Bestuur inzake mondmaskers wel naleven.
Discrimineren op naam is niet opgenomen in de antidiscriminatiewet. Waarom niet?
Lotenhulle: Vrederechter veegde alle argumenten van de huurders van tafel.
Lotenhulle: Fietsen langs de Steenweg op Deinze niet zonder hindernissen.
Lotenhulle : Brand bij valavond bij veebedrijf Jan Dobbelaere-Update1
Woonkwaliteit zou er volgens de minister en Steunpunt Wonen, op vooruit gaan?!
25 april 2019
Steunpunt Wonen voerde een schamper aantal onderzoeken uit over woonkwaliteit 2018.
Paginabezoekers website Morsum Magnificat : 4.699.500
Brussel 25 april 2019.

Op 3 juli 2015 gaf de Vlaamse Regering haar fiat aan de conceptnota om door het Steunpunt Wonen een beleidsrelevant onderzoek te voeren. Op 11 september 2015 keurde diezelfde Vlaamse Regering een financiering goed van "Een steunpunt Wonen" voor het thema Wonen 2016-2020, de kandidaten dienden uiterlijk op 23 oktober 2015 een aanvraagdossier in te dienen.  Er werd slechts één dossier ingediend en dat werd door alweer dezelfde regering, ontvankelijk verklaard. 

Panel van experts.

De kandidatuur werd rond drie wetenschappelijke selectiecriteria -Deel A, B en C- gesteld en vervolgens door een panel van experts als onvoldoende, voldoende, goed en zeer goed, doorgelicht. De kandidaten waren KU-Leuven, VUB en UAntwerpen, later als "consortium" genoemd. De Vlaamse Regering keurde het begrotingsakkoord op 4 september 2015 goed en de inspectie Financiën gaf op 16 november 2015 gunstig advies waarna de minister dat onderzoek 2016-2020 goedkeurde.

Consortium.

Op donderdag 29 oktober 2015 werd het consortium KU-Leuven, VUB en UA volgens een sjabloon geëvalueerd, dat gebeurde in de zaal Europa op de vierde verdieping van het Phoenixgebouw aan de Koning Albert II-laan te 1210 Brussel. In de beoordeling werden wel vragen gesteld over partner TU Delft, in de zin van "waarin betrokken en welk engagement" en "kan potentieel risico inhouden", meer informatie daarover en de kostprijs van dat contract 2016-2020 volgt nog.

Kwaliteit wordt beter, is dat wel zo?
Het onderzoek van Morsum Magnificat leert anders. 

Vandaag stelde het Steunpunt Wonen in het chique Herman Teirlinckgebouw -naast Tour & Taxi" haar "Survey 2018" voor, uitgerekend ook vandaag stuurt de N-VA een persbericht uit volgens hetwelk de Vlaamse woningkwaliteit erop vooruit gaat. Het komt hier over dat Liestbeth Homans hier een deel van haar verkiezingscampagne met belastinggeld financierde. Steunpunt Wonen bevroeg drieduizend gezinnen waaruit wordt geconcludeerd dat de kwaliteit van de woningen ten opzichte van 2013 is verbeterd, maar een bevraging van slechts drieduizend gezinnen is zeker niet representatief, temeer er geen gegevens bekend werden gemaakt op welke basis de zienswijze over de technische kwaliteit te plaatse van het Steunpunt Wonen is gebaseerd. Volgens CIV zijn er in 2018 meer dan dertigduizend huurcontracten afgesloten, hetgeen bewijst dat de drieduizend bevragingen van Steunpunt Wonen ruim onvoldoende zijn.

Broodheer.

Morsum Magnificat trekt door haar eigen onderzoek naar de conformiteit van huurwoningen, de resultaten van het Steunpunt Wonen in twijfel, maar ook omdat het Steunpunt Wonen door de Vlaamse -p-Overheid wordt betaald, een overheid die aan de basis ligt van de niet conformiteit van de woningen wegens het niet toepassen van de wetgeving -Vlaamse Wooncode van 15 juli 1997-. Hoe kan het Steunpunt Wonen haar opdrachtgever onderuit halen? Idem met het huurdersplatform dat in Vlaanderen -West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen en Limburg- meer dan honderd miljoen euro gesubsidieerd wordt! Het Steunpunt Wonen leverde wel op een professionele manier rapporten af, maar Morsum Magnificat twijfelt wel of dat wel volledig onafhankelijk kan zijn.


Zeer matige opkomst voor de voorstelling van de Woonsurvey 2018, het sluitstuk met beelden kon niet doorgaan wegens problemen met de techniek van het Herman Teirlinckgebouw, vijf vrouwen -foto-  waren niet in staat om soelaas te brengen, Sien Winters -uiterst rechts -diende de studiedag af te sluiten zonder haar apotheose te kunnen projecteren. 

Meer volgt asap we zijn de gazet niet.

Artikel n°: 04-19-7363
Geplaatst: 21:40 25/04/2019

Redactie Morsum Magnificat ® Professioneel
Erik Verbeeck © Hoofdredacteur
Laatste update ( 26 april 2019 )

© 2005-2008 Morsum Magnificat Professioneel ® - Alle rechten voorbehouden.