Gebruikersnaam

Wachtwoord

Onthouden

Wachtwoord vergeten?

Aantal Bezoekers
6616303

Laatste artikelen
Morsum Magnificat: Nieuws nu op laag pitje wegens "Memorie van wederantwoord" Raad van State.
Aalter: Laagspanningsnet is zwaar ziek wegens decennialang wanbeleid.
La santÚ en lutte organiseert bijeenkomst op 11 december in de Wetsstraat
Belfius online banking heeft met steeds grotere problemen te kampen
Coronamaatregelen via MB's zijn onwettig dixit Dr. in de Rechtsgeleerdheid Prof-Em-Luc Lamine.
Arbeidsinspectie moet Vrt over onveilige werkwijze bij Factcheckers aanpakken-Update2
04 april 2019
Openbare Omroep brengt mede cowboy Jan, een zeer foute werkwijze.
Paginabezoekers website Morsum Magnificat : 4.675.800.
Brussel 04 april 2019.

-- Update 2
Arbeidsinspectie stelt vragen.

De Arbeidsinspectie heeft in het kader van onze melding bijkomende vragen gesteld, Morsum Magnificat stelt, dat zelfs wanneer "Jan" een zelfstandige is, dat geen afbreuk doet aan het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen en de toepassing van de wet bij het werken op hoogten en met ladders.

Brit Van Marsenille.

Het feit dat Jan ook Brit alias Bert via dat trapladdertje op het hoger gelegen dak -waar nergens leuningen zijn aangebracht- hijst is voor een openbare omroep ongehoord, de veiligheid moet hoe dan ook altijd en overal toegepast worden, ˇˇk door zelfstandigen.

Jan stapt via een te korte trapladder naar een hoger gelegen dak en helpt Brit er later ook opstappen. Is Brit ˇˇk een zelfstandige ? De arbeidsinspectie onderzoekt de melding van Morsum Magnificat.

-- einde update 1 20:07 11/04/2019 

-- Update 1
Reacties van de Vrt.

Ladders.

Over het gebruik van ladders heeft de Vrt verwezen naar het feit dat het over een zelfstandige gaat die zelf de nodige preventiemaatregelen moet nemen. Maar, zelfs al is de plaats van het gebeuren niet binnen de muren van de Vrt, dan nog is de Vrt de opdrachtgever en moeten zij zich, behoudens een vergissing, schikken naar de artikels 8, 9 en 10 van de Welzijnswet van 4 augustus 1996.

Schadelijke gassen.

Bij de reactie over het zich bevinden in de nabijheid van de rookgassen, gaat de Vrt helemaal in de mist, Jan gebruikt gewoon GEEN ENKELE PBM en dat is, of hij nu heel weinig, of zelfs geen schadelijke rook inademt, wel degelijk verplicht.

Niet ioniserende stralingen.

Over de niet ioniserende stralingen, waarover Radio2 Professor Guy Vandenbosch interpelleerde, is het hoog tijd dat de Vrt stopt met dergelijke arbeidspraktijken, de Professor is duidelijk in zijn visie dat die stralingen schadelijk zijn, de professor heeft het dan over DECT telefoons en UMTS pulserende stralingen, maar Morsum Magnificat heeft het over hoogfrequent stralingen die zich in antennevelden manifesteren. Een GSM met hooguit 1 Watt zou schadelijk zijn, bij sportreportages worden zenders gebruikt die veel meer vermogen uitstralen die bovendien door een antenne die zich vlak bij het hoofd bevindt, nog worden versterkt -ERP-. Neen, de preventieadviseur van de Vrt heeft Morsum Magnificat niet kunnen overtuigen. We stellen daarover dus opnieuw vragen aan WASO.

--- Einde update 1 17:30 6/04/2019 

Jan van de Factcheckers toont in de uitzending over houtkachels van 03 april dat hij een echte cowboy is waarmee het, als hij zo verder blijft doen, wel eens faliekant zou kunnen aflopen. Tijdens het stuntwerk rond de vervuiling veroorzaakt door houtkachels, hanteert hij een totaal foute manier van werken. Morsum Magnificat heeft mede een document J19041839 de preventieadviseur van de Vrt over deze onveilige wijze van werken ge´nterpelleerd.

WASO.

Aangezien de Vrt hier aan haar kijkers een heel foute methode om naar het dak te klimmen laat zien en meer sensatie dan verstand toont, wordt ook een melding bij de arbeidsinspectie geplaatst, de Directeur-generaal van FOD WASO, Paul Tousseyn, was niet bereikbaar.

Cowboy Jan, wars van veiligheid, kan van Morsum Magnificat -zie foto- nog heel veel leren, uitgerekend daarom onderscheidt Morsum Magnificat zich van de klassieke pers.

Neem geen voorbeeld aan deze cowboy.


Plaats de ladder nooit vanwege de puntlast alleen met de opstaande stijlen direct op het plat dak, maar leg er om de puntlast te verdelen een houten balk van voldoende oppervlakte onder. 
 
Artikel n░ : 04-19-7347
Geplaatst : 15:05 4/04/2019

Redactie Morsum Magnificat « Professioneel
Erik Verbeeck ę Hoofdredacteur

Laatste update ( 11 april 2019 )

ę 2005-2008 Morsum Magnificat Professioneel « - Alle rechten voorbehouden.