Gebruikersnaam

Wachtwoord

Onthouden

Wachtwoord vergeten?

Aantal Bezoekers
9213620

Laatste artikelen
Watersnood: Federale Overheid geeft extra steun aan de OCMW's.
Rampen werden in 1960 al door geleerden voorspeld, maar politici luisteren niet.
Europol haalt 15.000 ton illegaal voedsel en dranken van de markt.
Huurders moeten Wonen Vlaanderen nu allemaal om woningkwaliteitcontrole verzoeken-MM-309-03
Falende -p-overheid inzake handhaving : Mag het systeem wel correct werken!?
Rillaar : Verborgen nalatig gebrek bij dumpverkoop woning bloot gelegd-Update2
15 oktober 2018
Ondergrondse stookolietank werd niet volgens het VLAREM buiten dienst gesteld.

Paginabezoekers website Morsum Magnificat : 4.398.400
Rillaar 15 oktober 2018.

--- Update 2

Lokale toezichthouder.

De eigenaar had ten laatste 36 maanden na de buitendienststelling het nodige moeten doen om de ondergrondse tank te saneren, dat staat in Titel II van het Vlarem. Aangezien dat nooit gebeurde en de zeer waarschijnlijk stokoude enkelwandige tank, lek zou kunnen zijn, is het de taak van iedereen die daar weet van heeft, de situatie te melden, de huurder moet zeker doen.

Waarschuwing voor alle huurders.

Volgens de milieuwetgeving is een huurder, de exploitant van dergelijke installaties en het is dan ook de verplichting van huurders om in zo'n gevallen de nodige stappen te zetten, zo niet zou de huurder-s- voor mogelijke milieuschade kunnen opdraaien. Als de eigenaar stil zit, moet als eerste de lokale toezichthouder worden geďnformeerd en dat is de gemeente, vervolgens kan de intergemeentelijke dienst voor haar verantwoordelijkheid worden gesteld en tenslotte Omgeving Vlaanderen. Als er PV's worden opgesteld dan seponeert het Parket, maar dan kan AMMC ˛ wel optreden en die doen dat ook. 
˛ AMMC - Omgeving Vlaanderen Afdeling Milieuhandhaving Milieuschade en Crisisbeheer - Koning Albert II laan 20 bus 8 1000 Brussel.

Milieudienst Aarschot.

Ondertussen heeft de milieudienst van Aarschot op 17 oktober 2018 de nodige vaststellingen gedaan, de eigenaar zal nu gesommeerd worden te doen wat deze al heel lang had moeten doen. Mocht de tank, die nog veel stookolie bevat, lekken dan zou de rekening wel eens heel hoog kunnen worden en is het vergiftigde geschenk nog eens bevestigd. 
 
--- einde update 1 15:20 17/10/2018

Titel II Vlarem verwijderen houder.

--- Update 1
Toch gekend?

Uit een reactie die we hebben ontvangen blijkt, dat de ondergrondse tank toch bij de eigenaars bekend zou zijn en het de bedoeling is om ze te laten behandelen. Als dat zo mocht zijn, dan is dat ruim laat, deze tank moet al minstens vijftien jaar buiten dienst zijn genomen en dan had men toen overeenkomstig het Vlarem om milieuschade te voorkomen, het nodige moeten doen. De verhuurder heeft de huurder daarover dan ook in het ongewisse gelaten, de huurder en auteur van dit artikel die bij milieuschade als exploitant zou kunnen worden aanzien, heeft zodra deze van het bestaan op de hoogte was, het nodige gedaan. Het vermoeden is groot dat de tank lekt en dat zou beteken dat er al milieuschade is.

--- einde update 1 18:34 15/10/2018

Het meubelbedrijf dat de woning en de winkel ettelijke keren verbouwde en alle onfrisse zaken zoals vocht en schimmel achter voorzetwanden heeft verstopt, heeft ook een ondergrondse stookolietank zonder meer ondergestopt. Zó staat dat niet in de VLAREM, maar nogmaals, niemand heeft dat bedrijf ooit een strobreed in de weg gelegd. Of de vraagprijs voor dat pand een dumpprijs is, valt nog te bezien, wanneer we de waarde van de grond bekijken dan lijkt het, gezien de gebouwen goed zijn voor de sloop, geen dumpprijs. De bestaande boel -het vergiftigd geschenk volgens de eigenaar-, regulariseren lijkt een utopie, kandidaat kopers zijn het dossier bij de stad gaan bekijken en hebben als gevolg daarvan hun neus opgetrokken en afgehaakt. Ook van een compartimentering van de winkelruimte waar veel brandbaar materiaal -houten panelen- aanwezig is was nooit een voorwerp van de verplichte compartimentering.

Verborgen stookolietank.  

Morsum Magnificat levert hier het bewijs dat er nog een ondergrondse stookolietank aanwezig is welke in strijd is met titel II afdeling 5.17 van het VLAREM -p262- en de kans is groot dat de ondergrondse tank ook nog eens lek is, ze bevind zich ook te dicht tegen de perceelgrens -Vlarem art.5.17.2.1 § 3 -. Niettegenstaande de huurder daarover vragen stelde aan de eigenaar, werd daarop nooit gereageerd. Bij het binnenbrengen van de elektriciteit- en gasaansluiting in april 2018 werden leidingen gevonden waaruit blijkt dat er nog ergens een tank moest aanwezig zijn. De huidige eigenaars moeten in het pand gewoond hebben toen die tank begin de jaren tweeduizend buiten dienst is gesteld en vervangen door bovengrondse houders. Nu willen de eigenaars het pand met een verzwegen ondergrondse stookolietank, aan een dumpprijs van de hand doen, het is de taak van de huurder en de pers om dit publiek te maken.

Artikel n° : 10-7206  9/10/2018
Geplaatst op 10:40 15/10/2018

Redactie Morsum Magnificat ® Professioneel
Erik Verbeeck © Hoofdredacteur
Laatste update ( 21 oktober 2018 )

© 2005-2008 Morsum Magnificat Professioneel ® - Alle rechten voorbehouden.