Gebruikersnaam

Wachtwoord

Onthouden

Wachtwoord vergeten?
Aantal Bezoekers
4976586
Laatste artikelen
Meldert : Brandalarm in de assistentiewoningen van residentie Nedermolen.
Vluchtelingen in Lo-Reninge veroorzaakten een brandalarm in "De Passage".
Advocaten worden te veel managers, wat met de rol van de Stafhouder?
Meldert Nedermolen: Bouwmaterialen uit parkeergarage GAW Nedermolen gestolen?-Update2
Brandweer: Beseffen ze de gevaren nog wel of is de opleiding toch onvoldoende?-Update1
Rotselaar : Werken Werchter Park aan Grotestraat stilgelegd na vragen van derden-Update1
28 december 2016
Waarom sluit Rotselaar de ogen voor die en andere werken die duidelijk niet vergund waren?
Paginabezoekers website Morsum Magnificat : 3.715.300
Werchter / Tremelo 28 december 2016.

--- Update 1
Wat verzwijgt Claes?

In een gazet krijgt de Rotselaarse broodrover Dirk Claes -CD&V- op 28 december een forum om uitleg te geven over de herbestemming van de gronden aan de Grotestraat, maar Claes verzwijgt verschillende zaken. Er is voor juli 2017 reeds een vergunning afgeleverd voor een motorcrossactiviteit. Om dat te kunnen realiseren heeft Werchter Park aan die club beloofd om een bepaald aantal heuvels die voor de cross nodig zijn en die door de werken verwijderd werden, op dezelfde plaats terug te plaatsen. Bovendien zijn er ook een reeks bomen gekapt, waarvoor wellicht weer geen vergunning is afgeleverd. Morsum Magnificat probeerde Dirk Geens -Altsien, Werchter Park- te bereiken, maar het lukt niet.

Nog meer aan de hand.

De informatie die wij via de Grondbank over het grondverzet hebben bekomen, vergt verder onderzoek, ook over de samenstelling van de grond die aan de Grotestraat wordt aangevoerd zijn er vragen. Dan zijn er nog meer vragen over de infrastructuurwerken die op de weide van Rock- Werchter aan de gang zijn, het is onduidelijk wat men daar allemaal aan het uitvoeren is, het vermoeden is er dat er wegenis wordt aangelegd die evenmin vergund is.
--- Einde update 1

Al geruime tijd zijn er aan de Grotestraat te Rotselaar in het kader van de geldmachine van Live Nation Festivals werken aan de gang die duidelijk méér inhouden dan grondverzet dat volgens de burgemeester van Rotselaar en slippendrager van Live Nation Festival, in orde zou zijn. Er zijn op dat perceel 428C, ook diverse bomen gekapt en dat perceel gelegen in agrarisch gebied, wordt ook opgehoogd, er zouden twintigduizend kampeerplaatsen moeten komen, dat is niet niks.

Schuldig verzuim.

Live Nation Festivals zijn geen sukkelaars ze maken flinke winst en daarvoor hebben de ze medewerkers van een horde politieke slippendragers en een groot deel van de bevolking van Rotselaar en omstreken die elk jaar van de massahysterie een financieel graantje meepikken. Maar vooral de politiek heeft de schuld aan het verneuken van het milieu en de natuur, inclusief de minister Joke Schauvliege die zich samen met haar vele diensten, schuldig maakt aan schuldig verzuim.


Recapitulatie van de boekhoudkundige winst tussen 2004 en 2015 van Live Nation Festivals, dit is uiteraard zuivere theorie en geen rekening gehouden met nog andere bedrijven zoals Altsien, Werchter Park, etc.

Vragen aan Rotselaar.

Op 16 december 2016 stelde Morsum Magnificat met document J16121430 over die werken vragen aan de gemeentesecretaris van Rotselaar. Op 23 december 2016 mochten wij daarover via e-mail een reactie ontvangen. Het is schrijnend en ongelooflijk hoe de Rotselaarse slippendragers van het "Live Nation Festivals systeem" zich gedragen, zelf heeft de gemeente de ogen gesloten en pas als derden in actie komen, wordt LNE voor de kar gespannen. Bij LNE is het momenteel -28 december- wegens "massaal verlof" om informatie te bekomen, "het volk" mag de waarheid niet weten en de klassieke pers spelen het politieke spel mee.

Massaal vakantie.

We ondervinden de grootste moeite om dezer dagen met iemand van de Vlaamse -p-overheid contact te maken, massaal "tot 4 januari 2017 vakantie" klinkt het bij verschillende diensten, zelfs bij de persdienst. Morsum Magnificat herhaalt nogmaals dat wij gedogen dat er verlof wordt genomen, maar dat we geen enkel begrip hebben voor het wegens verlof onderbreken van de continuïteit, zeker als het gaat om milieumisdrijven en overtredingen op de ruimtelijke ordening.  

Meer en foto's volgen  

Artikel n° : 11/16-6747
Geplaatst  : 20:12 28/12/2016

Redactie Morsum Magnificat ® Professioneel
Erik Verbeeck - Hoofdredacteur

Laatste update ( 29 december 2016 )

© 2005-2008 Morsum Magnificat Professioneel ® - Alle rechten voorbehouden.