Gebruikersnaam

Wachtwoord

Onthouden

Wachtwoord vergeten?
Aantal Bezoekers
4434603
Laatste artikelen
Antwerpse Schepen van milieu moet uitleg geven over radioactief besmet dak Sint Jacobskerk.
Asbestverwijdering : Nieuw Vlaams actieplan voor de afbouw asbest gestart in Antwerpen-NVDR
Boren in de Vlaamse ondergrond : Eenvoudig virtueel met nieuwe app-MM-281-02
Aarschot : Pashuysen kan verantwoordelijkheid niet afschuiven op Renault Belgi-Update1
MIVB: Op 10 en 11 november wordt metroverkeer lijn 1, onderbroken.
Raad voor de Journalistiek is niet onafhankelijk en niet op wettelijk initiatief opgericht.
19 januari 2015
Pseudo Rechtbank voor journalisten staat feitelijk onder controle van de politiek en Justitie.


Paginabezoekers website Morsum Magnificat : 2.933.100
Brussel / Tremelo 19 januari 2015

Meer

De Raad voor de - kontlik - Journalistiek publiceert op haar website commentaar over de rechtszaak die de hoofdredacteur van Morsum Magnificat aanspande en vijf jaar aansleepte http://www.rvdj.be/node/382
. Bij  Morsum Magnificat liggen we daar niet wakker van. Dat de "Pseudo" rechtbank voor journalisten het kort geding op 24 juni 2009 verloor, vergeten ze wijselijk. Dat door dit geding het bestaan van de RvdJ op de helling kwam te staan, beseften ze maar al te goed. Daarom riepen ze ook alle hens aan dek, ook hun Peetvader Dirk Voorhoof kwam ter hulp.

Cassatietermijn loopt.

De RvdJ liet het Arrest pas op 15 januari 2015 betekenen, vanaf dan is er drie maanden om Cassatieberoep aan te tekenen. Aangezien de RvdJ de uitspraak over de klacht van Rita Wuyts publiceerde en zich daardoor schuldig maakte aan laster en eerroof, zal passend gereageerd worden. Rita Wuyts en haar meeloper Patrick Bruynseels hebben eerst een kort geding en daarna drie rechtszaken verloren. Daarvoor werden ze veroordeeld om rechtsplegingsvergoeding te betalen, maar ze betaalden geen eurocent. Het Hof van beroep te Brussel oordeelde dat Erik Verbeeck zijn journalistiek werk naar behoren had uitgevoerd en werd door de  achtereenvolgende Rechters niet veroordeeld. De RvdJ doet dat "selectief" wel, toch hebben zij, in tegenstelling tot Erik Verbeeck geen onderzoek gevoerd. Filip Voets had zich wel partijdig opgesteld en laten benvloeden door zwangere vrouwen!

Geen lid.
De Raad voor de Journalistiek maakt niet uit wie lid van een -gatlik- journalistenvereniging dient te worden. Behoudens vergissing is er geen enkele wet waarin een verplichting wordt opgelegd aan iemand met een journalistieke activiteit om aan te sluiten bij n of andere vereniging waarvan de Raad voor de Journalistiek n de politiek n de Justitie mee de pen wil vast houden. Erik Verbeeck heeft zelf tijdens zijn lidmaatrschap van de UPP, VJPP en de VJV vastgesteld dat een perskaart van die clubs geen enkele meerwaarde heeft, enkel dient om de leden journalisten in het gareel te laten lopen, daarom heeft Erik Verbeeck het lidmaatschap van al die clubs opgezegd.

Deontologische code.
Erik Verbeeck heeft op zichzelf geen probleem met een deontologische code, maar wel met de niet onafhankelijkheid van de RvdJ. De Raad voor de Journalistiek wordt betaald via de VVJ / AVBB en die worden op hun beurt betaald door de politiek. De andere tak van de RvdJ bestaat uit de mediabonzen, dus concurrenten van Morsum Magnificat. Wie de uitspraken van de RvdJ leest en thuis is in de wereld van de journalistiek, weet dat het spel niet eerlijk wordt gespeeld, er gewerkt wordt la tte du clint en het geheel doorspekt is van politiek.

Journalist van beroep.
Morsum Magnificat is een tijdschrift dat niet alleen op het internet verschijnt, maar ook voor betalende abonnees in geprinte / gedrukte versie. Erik Verbeeck is met pensioen en heeft in bijberoep via MORSE- Press Vof dat persactiviteiten en diensten levert, Erik Verbeeck is dus journalist van Beroep. Het Nieuwsblad plakte er "Nepjournalist" op, voor de RvdJ is het al "Internetjournalist"! Amper een week geleden suggereerde Pol Deltour om een aanvraag in te dienen bij de VVJ/AVBB, op die manier zou Erik Verbeeck k lid kunnen worden van de kontlikjournalistenclub! Erik Verbeeck voldeed in 2008 al aan de voorwaarden en kon aansluiten bij de VJPP, maar bedankte na vier maanden en stuurde de perskaart terug. De UPP is overwegend Franstalig en het bekomen van hun perskaart is een commercile bedoening, de VJV vzw heeft zich door minister van Media, Ingrid Lieten laten omkopen door in ruil voor 9000 euro Vlaamse steun, de RvdJ erkennen, ook daar heeft Erik Verbeeck zijn lidmaatschap opgezegd.


2008 Lidmaatschap van de VJPP - Journalist van Beroep - Erik Verbeeck gaf al na vier maanden ontslag om hij niet wil dat de politiek bepaalt wat er gebracht wordt! GEEN kontlikjournalistiek bij Morsum Magnificat!

Tremelo : Kontlikjournalistiek bewezen.
Morsum Magnificat luisterde in Tremelo naar misnoegde inwoners over het corrupte -en, erger- systeem in Tremelo. In enkele maanden legde Morsum Magnificat diverse strafbare feiten bloot waarvoor het bestuur van Tremelo verantwoordelijk is. Het gaat hoofdzakelijk over de onaanvaardbare onveilige toestanden in 14 gemeentelijke gebouwen, Asbest in de turnzaal te Tremelo en Baal. Niet conforme elektrische installaties en onstabiliteit van de gemeentelijke loods. Niet alleen het gemeentepersoneel, maar ook toevallige bezoekers worden in gevaar gebracht. Er werden reeds maatregelen genomen in die zin, dat bepaalde lokalen van de gemeentelijke loods niet meer mogen gebruikt worden. De Arbeidsauditeur te Leuven voert verder onderzoek. Maar in de klassieke pers is daarover met geen woord gerept, de kontlikjournalisten helpen mee om misdrijven in stand te houden en pennen alleen maar prularia en goednieuwsshow om de lokale malafide politici in het zadel te houden! Kontlikjournalistiek van het hoogste niveau!

Ander Nieuws.
Morsum Magnificat brengt "Ander Nieuws" en dat is onze taak, er gaat in dit land, omdat de politiek, de klassieke pers in de hand heeft, te veel in de doofpot.

Online bericht n : 01/15/5752
Geplaatst  : 8:00 19/01/2015

Redactie Morsum Magnificat Professioneel.
Erik Verbeeck

Laatste update ( 20 januari 2015 )

2005-2008 Morsum Magnificat Professioneel - Alle rechten voorbehouden.