Gebruikersnaam

Wachtwoord

Onthouden

Wachtwoord vergeten?

Aantal Bezoekers
8141498

Laatste artikelen
Morsum Magnificat pakt redactie in Lotenhulle in.
Gent: Advocaten stagiaires in de ban van hun leermeester Prof. Jan Vande Moortel-MM-306-6
Goedele Liekens in Spanje "not amused" met artikel in Tscheldt-MM-306-04-Update 2
Aalter :Politie laat een aan de ketting gelegde auto ontsnappen-MM-306-05
Europol: Mensensmokkelnetwerk ontmanteld in Spanje.
Gevaar in Lanaken : Géén cafépraat burgemeester!-MM-224-A
11 maart 2014
Melding gaat nu ook naar de Hoge Raad voor de Justitie.


Paginabezoekers website Morsum Magnificat : 2.471.700
Tongeren / Lanaken 11 maart 2014.

Link naar ander artikel
http://www.morsum-magnificat.be/index.php?option=content&task=view&id=5043


--- Update 2 13:36 12/03/2014
Geen cafépraat.
Burgemeester van Lanaken zal zich diens uitspraak richting deze redactie, wegens selectief geheugen zeker niet meer herinneren.Maar dat wil niet zeggen, dat wij in hetzelfde -politiek- bedje ziek moeten zijn. Met onderstaand rapport, tonen wij aan hoe het er in het zogenaamd "Mooie Lanaken " qua conformiteit van de elektrische netten en aftakkingen naar woningen aan toe gaat.

MM_224_A_Kasteelstraat_1.pdf   Volledige Melding.

Geheugensteuntje voor de Parketten : De Wet is duidelijk.
Lanaken is -mede- eigenaar van het openbaar elektrisch net, inclusief de aftakkingen naar de woningen en die moeten volgens de wet van 10 maart 1925 wel degelijk overeenkomstig de vigerende wetten -AREI- onderhouden worden. Justitie sluit de ogen, in drie gevallen waar deze redactie de technische hand had, kreeg de DNB ongelijk
--- einde ipdate 1 

Burgers worden permanent voor de kar van de politiek en de justitie gespannen om zogenaamd verdachte toestanden en personen aan de lokale politie te melden. Maar meldingen van een onafhankelijk journalist die met kennis van zaken bewezen strafbare feiten meldt, worden slechts individueel aangepakt. Hiervan nog een voorlopige Melding MM_224_A.pdf

Parket onderzoekt .... niets.
Na incidenten brengt de klassieke pers "het Parket onderzoekt de zaak", maar in casu onderzoekt het Parket niets, hoogstens geven zij de melding door, maar voor de duizenden andere levensgevaarlijke situaties sluiten zij de ogen. Toch heeft het Parket alle wettelijke middelen in handen, onder meer de wet van 10 maart 1925 Hoofdstuk VI artikel 13, het KB van 10 maart 1981, het KB van 24 maart 2003. Toch doet het Parket niets!

Scheiding der machten?
Wie er nog in gelooft dat de scheiding der machten bestaat, is naïef en gelooft nog in fabeltjes, politiek, klassieke pers en justitie is één pot nat en de scheiding der machten bestaat niet. Morsum Magnificat levert hier nogmaals een bewijs daarvan.

Wat moet er gebeuren?
In casu is de eigenaar van het elektrische net, via de Intercommunale Inter-Energa, Lanaken. De werkmaatschappij die de elektrische netten in conformiteit met de wet van 10 maart 1921 moet brengen en houden, is Infrax en die werkt in opdracht van -in casu- de gemeente Lanaken. Maar uitgerekend en uit puur geldgewin, mag Infrax dat elektrische net niet onderhouden en is het herschapen in een gigantische gevaarlijke puinhoop waardoor huizen afbranden en argeloze slachtoffers de dood vinden. Als het kot dan in de fik staat, komt de brandweer en de politie en ook die staan onder toezicht van de burgemeester.

Parket onderzoekt de zaak.

Als het Parket bij een brand met elektrische oorzaak toch komt, dan beperkt de klassieke pers zich tot "het Parket onderzoekt de zaak" en verder verdwijnt alles in de zwarte doos die "geheim van het onderzoek" noemt. Klassieke journalisten hebben geen verstand van elektriciteit en kan alles wijsgemaakt worden.

Parket Experten.
Morsum Magnificat kreeg het in het verleden al twee keer met een Parket Expert aan de stok -Richard Derycke en Julien Debontridder- en in de twee gevallen mochten de Experten inbinden, geen van beide hun rapporten klopten! In het geval Richard Derycke koos de Expert, tot gramschap van Electrabel, voor de zienswijze van Morsum Magnificat. In het geval Debontridder werd het een klacht tegen Morsum Magnificat die blootlegde dat de Expert ten voordele van zijn broodheer Electrabel, in feite valsheid in geschrifte pleegde! Morsum Magnificat toonde daarvan zelfs het bewijs aan Rechter Verstraete van de Correctionele rechtbank te Leuven, maar er volgde geen onderzoek!!

NICC.
Het NICC -Bertrand RENARD- voerde op verzoek van de minister van Justitie, zelfs een onderzoek naar de kwaliteiten van de Parket Experten en dat onderzoek legde de malaise bloot. Zelfs de klassieke pers heeft dat gebracht. http://www.vandaag.be/binnenland/96708_cdv-wil-nationaal-register-voor-gerechtsdeskundigen.html

Actie 2014.
Morsum Magnificat zal een recapitulatie van haar gigantisch dossier aan de Hoge Raad voor de Justitie overmaken en bewijzen dat de Parketten, wegens onbestaande scheiding der machten, de burgemeesters, door niet op te treden, met alle gevolgen van dien, de hand boven het hoofd houden.

Artikel n° : 03/14/5323
Geplaatst : 7:59 11/03/2014

Redactie Morsum Magnificat ® Professioneel
Erik Verbeeck ©

Laatste update ( 14 maart 2014 )

© 2005-2008 Morsum Magnificat Professioneel ® - Alle rechten voorbehouden.