Gebruikersnaam

Wachtwoord

Onthouden

Wachtwoord vergeten?

Aantal Bezoekers
8304528

Laatste artikelen
Aalter : Daarom laat het bestuur een advocatenbatterij met burger communiceren.
Aalter : Vervuilde kiezel van gelijkgrondse berm aan 't Kanteelke gesaneerd.
Itinera is niet meer wat het vroeger was.
Lotenhulle: Agentschap Wegen en Verkeer moet beter toezicht houden op de N409-Update2
Stookolietanks die lekken: Politiek en lokale besturen falen in handhaving.
De Voorzorg betaalde achtduizend euro aan cliënt in plaats van aan dokter.
12 januari 2014
Ook getuigschriften voor verstrekte hulp verdwijnen in Hasselt.
Paginabezoekers website Morsum Magnificat : 2.373.300
Brussel / Hasselt / Lanaken 12 januari 2014.

Plotseling komt er meer dan achtduizend euro op je rekening van een zekere N.V.S.M. uit 1000 Brussel met de vermelding "voorschotten". De firmanaam bestaat uit vier letters en geen straatnaam. Die maatschappij kan je niet meteen traceren en dan denk je “zij zullen, als het een vergissing is, er wel zelf achter komen”.   


De Voorzorg.
Maar de weldoener laat niets van zich horen en alvorens dat bedrag als verworven te beschouwen, gaan we na een maand zelf even op zoek. We komen er achter dat het NVSM iets te maken heeft met de Socialistische Mutualiteiten, maar dan een afdeling te Brussel. Na telefonisch contact ontvangen we een niet al te duidelijke e-mail "dat het geld in feite bij Dr. Piet Van Berkel -N-VA gemeenteraadslid in Lanaken- had moeten terecht komen". Er kwam nog een e-mail met het verzoek het bedrag aan Dr. Van Berkel door te storten, wat we niet doen. We verzoeken hen schriftelijk om ons ook per brief te laten weten op welke rekening het bedrag kan worden teruggestort.
 
Boekhouding De Voorzorg.
Het hoeft geen betoog dat het niet de taak is van degene die per vergissing een bedrag ontvangt, dat naar de juiste persoon door te storten, maar eerder het "return to sender" te sturen die het dan boekhoudkundig correct naar de gerechtigde kan sturen. De Voorzorg kan een betaling van meer dan achtduizend euro die niet bij de gerechtigde is terecht gekomen, boekhoudkundig toch niet correct verwerken? 

Getuigschriften verloren.
Ook in Hasselt loopt het bij De Voorzorg mis, daar verdwijnen getuigschriften van verstrekte zorg waardoor het lid zijn geld niet ontvangt en zich nog extra moet in zetten om bij de dokter een duplicaat op te vragen, met alle financiële gevolgen van dien. In Lanaken waren -en zijn- er problemen met de brievenbus van De Voorzorg, daar is de privacy niet gewaarborgd en hebben ze zich bij de privacycommissie uit de slag getrokken met een kwinkslag.

De Voorzorg : geen referentie.
Twee Raadsleden van de gemeenteraad van Lanaken werken bij De Voorzorg : Michel Stevens, tevens Voorzitter OCMW, en Tony Castermans Schepen van Mobiliteit. De ene heeft een niet benijdenswaardig verleden en diende in extremis vóór zijn benoeming "eerherstel" te bekomen en de andere is waardeloos in de milieu en mobiliteitshandhaving in Lanaken -sic-. Dan hebben we bij De Voorzorg nog, last but not least, "Tony Coonen" de niet onbesproken echtgenoot -is hij dat nog?- van Hilde Claes, net als haar
al evenmin onbesproken vader Willy Claes. Inderdaad De Voorzorg is geen referentie.


Links : Castermans die inzake mobiliteit en milieu altijd de verkeerde kant kijkt -sic-.
Rechts Michel Stevens kan als Voorzitter van het OCMW inderdaad maar beter niet naar het verleden kijken. Beiden zij in dienst van De Voorzorg en deels in Lanaken.

Niet opgevallen.
Bij Dr. Van Berkel in Lanaken was het niet opgevallen dat de betaling van De Voorzorg van meer dan achtduizend euro, niet -tijdig- was binnen gekomen! De ganse affaire heeft maanden aangesleept en voor zover wij hebben kunnen nagaan, is dat vandaag voor Van Berkel nog steeds niet opgelost! Een bedrijf dat achtduizend euro kan missen zit er financieel niet slecht voor. Dokters hebben blijkbaar geen last van de crisis, integendeel. 

Artikel n° : 01/14/5260
Geplaatst : 6:50 12/01/2014

Redactie Morsum Magnificat ® Professioneel
2014 Erik Verbeeck ©

Laatste update ( 28 januari 2014 )

© 2005-2008 Morsum Magnificat Professioneel ® - Alle rechten voorbehouden.