Gebruikersnaam

Wachtwoord

Onthouden

Wachtwoord vergeten?

Aantal Bezoekers
8304694

Laatste artikelen
Aalter : Daarom laat het bestuur een advocatenbatterij met burger communiceren.
Aalter : Vervuilde kiezel van gelijkgrondse berm aan 't Kanteelke gesaneerd.
Itinera is niet meer wat het vroeger was.
Lotenhulle: Agentschap Wegen en Verkeer moet beter toezicht houden op de N409-Update2
Stookolietanks die lekken: Politiek en lokale besturen falen in handhaving.
HaZoDi trekt omstreden beslissing in extremis vr zitting Raad van State in-Update2
14 juni 2013
Hilde Claes laat de juridische carrousel op kosten van de belastingbetaler draaien.
Paginabezoekers website Morsum Magnificat : 2.101.100
Hasselt / Lanaken 13 juni 2013

--- Update 3 23:08 14/06/2013
Beckers werd ook medisch beschermd.
In het boek brengen we ook de verklaring van een dokter dat Michel Beckers ook op medisch vlak de hand boven het hoofd werd gehouden " zoniet zou Beckers wellicht nooit tot het korps zijn toegelaten", wordt in dat geschrift gezegd. Neen de HaZoDi affaire lijkt nog lang niet van de baan, ook al liegt de klassieke pers over het feit, dat er geen nieuws meer is.
--- einde update 3

--- Update 2 12:42 14/06/2013
Radio2 kookte weer een zacht eitje voor Hilde Claes.

Het is de Auditeur van de Raad van State die de beslissing welke Hilde Claes, gebruikmakend van haar machtspositie er op 20 december 2012 doordrukte, onwettig bestempelde. Hilde Claes erkent haar fout en gaat met de vet betaalde hulp van Eubelius verder door de politieraad hetzelfde verhaal te laten beslissen. Die beslissing gaat de Hasseltse belastingbetaler door het samenroepen van de politieraad sowieso drieduizend euro kosten. Als Vera Vrancken en Anita Vanoppen aankloppen bij de Raad van State, wat zeer waarschijnlijk zal gebeuren, mag Hilde Claes alweer haar peperdure advocaat van Eubelius inschakelen en ook daarvoor zal de belastingbetaler weer opdraaien. Het vervolg past ook weer in het kader van het tergend en roekeloos geding door Claes op kosten van de stadskas gevoerd. Beckers die ook te hoog zou ingeschaald zijn blijft buiten schot. Waarom? Weet die man van sommige sossen soms te veel? Radio2 kwam het in haar middagnieuws weer allemaal rood gekeurd brengen.
--- einde update 2

--- Update 1 7:58 14/06/2013
Het Belang van Limburg fout met
berichtgeving over loonschalen Vrancken.

Met haar artikel van 8 juni 2013 brengt Het Belang van Limburg " De auditeur is van oordeel dat de inschalingen van drie van de vier klokkenluiders in 2001 onwettig waren en niet meer kunnen worden aangevochten ". Dat is vreemd, in een e-mail van 9 oktober 2012 van het SSGPI aan Vera Vrancken, staat dat zij correct werden ingeschaald.

En Beckers?
Het moet blijken, dat Michel Beckers te hoog zou ingeschaald zijn, maar dat wordt niet onderzocht, Beckers kan blijkbaar ook van bescherming genieten tot op het niveau van minister Milquet die niets onderneemt om de aantijgingen rond Beckers te onderzoeken en de klokkenluiders niet wenst te horen. Milquet heeft ook geen zin om de vergoedingen die Michel Beckers rechtstreeks van Hasselt betaald kreeg, wat in feite een onduiking is van sociale lasten en belastingen, te onderzoeken, dus ook daar geniet Beckers bescherming.

Boek "De Klokkenluiders van HaZoDi Zwart op Wit"
In het boek dat momenteel op stapel staat zullen de bewijsstukken getoond worden, vandaar de in de titel voorkomende benaming "Zwart op Wit". Daardoor wordt de pers, die beweert dat er niets nieuws onder de HaZoDi zon is, de wind uit de zeilen genomen.
--- einde update 1

Hilde Claes ging met haar beslissing in het politiecollege -waarvan zij 75 procent van de stemmen beschikt- van 20 december 2012 faliekant in de fout. Vera Vrancken diende bij de Raad van State op 7 maart 2013 een verzoekschrift in om die beslissing te schorsen en nietig te verklaren. De adviseur van de Raad van State volgde de redenering van Vera Vrancken en de zaak zou op 17 juni 2013 voor de Raad van State worden beslist.


Nieuw Politiecollege en Politieraad.

Hilde Claes ziet de bui voor de Raad van State van 17 juni 2013 al aankomen en neemt op 11 juni 2013 de beslissing om haar eigen beslissing van 20 december 2012 in te slikken, Hilde Claes gaat hier af als een gieter en jaagt de belastingbetaler en HaZoDi weer op kosten. De beslissing van 11 juni 2013 is vandaag aan de raad van State gemeld waardoor de zitting van 17 juni 2013 zonder voorwerp is en Vera Vrancken eraan is voor de moeite en de kosten. Vanavond 13 juni staat de kwestie alweer op de agenda, maar dan op die van de politieraad waar zeer waarschijnlijk dezelfde beslissing zal genomen worden als tijdens het politiecollege van 20 december 2012 zijnde de intrekking van de inschaling van onder meer Vera Vrancken. De grote vraag is, waarom Hilde Claes de inschaling van Michel Beckers niet door de mangel haalt, die zou cht te hoog ingeschaald zijn, Vera Vrancken niet, dat heeft het SSGPI zwart op wit bevestigd.


De escapades van Hilde en C

Nieuw verzoek.
Wanneer Hilde Claes de politieraad voor haar kar kan spannen en er in slaagt om haar foute beslissing van 20 december 2012 vanavond door de politieraad te laten goedkeuren, dan start Vera Vrancken een nieuw Verzoek bij de Raad van State, plus zal de klacht met Burgerlijke Partijstelling die op het getouw staat, aangedikt worden met "tergend en roekeloos" geding.

Boek.

Ondertussen wordt er naarstig aan het boek " De Klokkenluiders van HaZoDi Zwart op Wit" gewerkt, er zijn reeds een tiental pagina's geschreven, de rest zal niet lang op zich laten wachten.

Artikel n : 06/13/4994
Geplaatst : 22:42 13/06/2013 
  
Redactie Morsum Magnificat Professioneel
Erik Verbeeck

Laatste update ( 16 juni 2013 )

2005-2008 Morsum Magnificat Professioneel - Alle rechten voorbehouden.