Gebruikersnaam

Wachtwoord

Onthouden

Wachtwoord vergeten?
Aantal Bezoekers
5845649
Laatste artikelen
FOD Volksgezondheid moet wet Openbaarheid van Bestuur inzake mondmaskers wel naleven.
Discrimineren op naam is niet opgenomen in de antidiscriminatiewet. Waarom niet?
Lotenhulle: Vrederechter veegde alle argumenten van de huurders van tafel.
Lotenhulle: Fietsen langs de Steenweg op Deinze niet zonder hindernissen.
Lotenhulle : Brand bij valavond bij veebedrijf Jan Dobbelaere-Update1
Geachte Procureur : Elektriciteitdistributeurs zijn echte criminelen.
31 december 2012
Verantwoordelijken niet conforme openbare elektriciteitnetten moeten gestraft worden.

Paginabezoekers website Morsum Magnificat : 1.929.400
Veerle-Laakdal / Lanaken 31 december 2012.

Vervolg van dit online artikel : http://www.morsum-magnificat.be/index.php?option=com_content&task=view&id=5077&Itemid=35

Na de onthoofding door een elektrische aftakking -BAXB kabel- mede-eigendom van de gemeente Laakdal en van Distributienetbeheerder Inter-Energa waarvan de werkmaatschappij Infrax is, blijkt nogmaals hoe gevaarlijk de openbare elektriciteitsnetten, wegens "niet conform", wel zijn. Door dat ongeval is ook duidelijk dat iedere toevallige voorbijganger betrokken partij kan zijn, dus dat iedereen er belang bij heeft dat die netten in een wettelijke staat worden hersteld en daarvoor zijn de Parketten wel degelijk bevoegd. Iedere burger kan klacht indienen, de overtredingen van de wet zijn z en overal vast te stellen en burgemeesters dragen een verpletterende verantwoordelijkheid

MM_209_13_Criminelen  volledig artikel

Openbare miserie of Openbaar Ministerie?

Voor niet conforme installaties die zich op het openbaar domein bevinden en een gevaar betekenen voor personen en goederen is het Openbaar Ministerie bevoegd. Op de plaats waar Walter onthoofd werd, had evengoed een ander persoon -of meerdere-  kunnen staan. Als er een isolator breekt en er een overspanning ontstaat, dan kunnen daarbij meerdere gezinnen betrokken zijn, dit was het geval in Heist-op-den-Berg waar een werknemer van Iverlek een verkeerde geleider -nulleider- doorknipte en in 70 woningen een overspanning veroorzaakte en in n huis brand ontstond dat daardoor grote brandschade opliep. Frappant is dat het Parket van Mechelen een Expert aanstelde die door de Iverlek werd betaald! Dit geeft nogmaals aan hoe het "openbaar ministerie" werkt, het lijkt vaak op "openbare miserie".

Parketten worden nu genformeerd.

In 2013 starten wij opnieuw met een uitgebreid onderzoek naar de non-conformiteit van de openbare elektrische netten, maar deze keer gaan wij de respectievelijke Parketten n het College van Procureurs generaal n de Hoge raad voor de Justitie k informeren. De burgemeesters, die wij vaak als witteboordcriminelen bestempelen, zijn wettelijk verplicht -art. 135.1 nieuwe gemeentewet- tot actie over te gaan bij gevaarlijke situaties, maar dat willen, mogen en doen ze uit puur geldgewin niet, met alle gevolgen van dien. Indien de burgemeester van Laakdal, Tine Gielis, nadat APK Infra op 16 juni 2012 de wegoverspanning beschadigde, die op een wettelijke wijze had laten herstellen, had Walter nog geleefd, dat willen wij aan iedereen die daarvoor belangstelling heeft, in de praktijk aantonen. 

Artikel n : 12/12/4764
Geplaatst : 17:11 31/12/2012

Redactie Morsum Magnificat Professioneel
Erik Verbeeck
Deskundig in de conformiteit van elektrische installaties.

Laatste update ( 31 mei 2020 )

2005-2008 Morsum Magnificat Professioneel - Alle rechten voorbehouden.