Gebruikersnaam

Wachtwoord

Onthouden

Wachtwoord vergeten?

Aantal Bezoekers
7575278

Laatste artikelen
Aalter: Eerste inspecteur van politie moet voor eigen deur ook keren.
Aalter: Verkeershinder aan Steenweg op Deinze door inrichting Proximus.
Huurdersbond weigert aan lid advies wegens artikel in Morsum Magnificat.
De Wijnhoeve Herselt: Windhond van Anja vermist.
Zonnepanelen: De Saga gaat verder; Wie gaat deze keer de rekening betalen?
Huurders : Let ook goed op de conformiteit van de stookolietank_Update1
20 november 2012
Als huurder wordt u aanzien als de exploitant van de tank en de inhoud.

Paginabezoekers website Morsum Magnificat : 1.894.700
Lanaken 20 november 2012.

wijziging 7:05 21/11/2012

Huurders van een gebouw of gebouwen die het nog niet mochten weten, doen er goed aan om, indien zij ons niet geloven, zich te informeren. Wie in een huurwoning woont waar zich een stookolietank bevindt, kleiner of groter dan vijfduizend liter, het maakt niet uit, kan bij milieuschade veroorzaakt door die stookolietank, verantwoordelijk worden gesteld. In het artikel omtrent het huurgeschil met de op rust gestelde Arbeidsrechter en diens zoon, komen we daar nog in detail op terug.

Valsheid in geschrifte?

De auteurs van dit artikel, huurders van een pand waar een stookolietank van 5725 liter mazout staat opgesteld, namen op 1 januari 2011 het pand in huur. De eigenaar - de Rechter Em-, neemt in het huurcontract volgende passage op "... de woning voldoet aan de voorziene vereisten inzake veiligheid, gezondheid en bewoonbaarheid ..." meteen de eerste flagrante leugen die de eigenaar onderschrijft, niets minder dan valsheid in geschrifte. Mochten de huurders bij de ondertekening van het contract een opmerking durven te maken, vallen ze zeker uit de boot en worden ze dakloos. Eigenaars misbruiken gewoonweg hun macht. 

Milieudienst Lanaken verklikker.

Met het vermoeden dat de aanwezige houder -tank- niet voldoet aan de Titel II van de Vlarem, werd op 1 juli 2011 een geïllustreerde e-mail naar de milieudienst van Lanaken verzonden. In de e-mail werd gezegd "... U wordt bij deze in kennis gesteld van de staat van de stookolietank van 5.000 liter zoals deze voorkomt op de foto's hieronder ... ", en verder "...Het komt mij over dat deze tank niet voldoet aan de wettelijke voorschriften ter zake, ik kan u bevestigen dat de tank nog in gebruik is. Volgens mijn bescheiden mening en -in tegenstelling tot u-, ter zake niet geschoold, kan ik mij desondanks  toch niet van de indruk ontdoen dat deze inrichting niet voldoet ...".  De milieuambtenaar Patrick komt niet van diens stoel, neemt de foto's zondermeer over en stuurt ze naar de eigenaar met een e-mail verwijzend naar de "klacht" van de huurder. Het was echter geen klacht, maar slechts een vraag om verduidelijking omtrent de conformiteit, immers, als huurder draag je een verpletterende verantwoordelijkheid ingeval van calamiteiten. De milieudienst van Lanaken heeft niet eens de moeite gedaan om zich ter plaatse te begeven en heeft bovendien, zonder toelating, de foto's gebruikt en dit niettegenstaande daarop auteursrechten verschuldigd zijn. Ook de "disclaimer" werd door Lanaken straal genegeerd.

Lanaken lapte auteursrechten foto aan haar laars.De foto van de niet conforme inrichting met als inzet de technische tekening omtrent de inhoud en de vulinrichting zelfs zonder overdrukventiel. De éne Lanakense ambtenaar stuurde de foto zonder toelating naar de eigenaar, de andere slaagde er niet in om de juiste tankinhoud te bepalen, zodat de huurders dan zelf maar een handje toestaken en een tekening op schaal maakten -inzet in foto-. Na alle werken door amateurs -inclusief de tankkeurder-, te hebben uitgevoerd, is de houder nog niet conform met de Titel II van de Vlarem ... De milieudienst van Lanaken heeft zich nooit meer vergewist van de conformiteit van de inrichting. Dat de keurder iets goedkeurde -groene dop toekende- terwijl het minstens oranje moest zijn, ziet Lanaken wijselijk niet. 

Competentie zoek?

De huurders laten het niet bij een e-mail en kruipen in de pen, ditmaal aangetekend. De milieuambtenaar Patrick komt nog steeds niet van zijn stoel en stuurt Magda H. die de eigenaar via een aangetekend schrijven aanmaant. Maar de Arbeidsrechter -Em- legt de aanmaning naast zich neer en jawel, Magda H. komt terug met de wijkagent Maurice P. en er wordt een heus PV opgesteld. Om de juiste inhoud te bepalen krijgt Magda H. de hulp van de huurders, die de milieuambtenaar een technische tekening ter beschikking stellen, informatie waarvan de ambtenaar gretig gebruik maakt. Waarom kon de milieudienst van Lanaken die inhoud niet zelf berekenen?

Werken en keuring met de natte vinger.

Ondertussen werd de eigenaar wel verplicht om te handelen, hij moest wel want het parket van Tongeren was mede het PV van Lanaken, op de hoogte, maar ook hier bijten de wolven elkaar niet en Tongeren geloofde de leugenachtige verklaringen van de eigenaar en seponeerde de klacht-sic-. Maar dat belet niet dat de door amateurs, in opdracht van de eigenaar/rechter -em.-, uitgevoerde werken de niet conformiteit niet wegwerkten maar een tankkeurder uit Bilzen -waar ook de eigenaar woont- was bereid om de tank goed te keuren terwijl dat niet kon. Jean D. plaatste op 29 maart 2012 een groene dop voor een tank met een inhoud van minder dan vijfduizend liter, terwijl de tank 5725 liter inhoud heeft, dat staat trouwens heel duidelijk in het PV. Deze zaak is dus nog lang niet van de baan.

Niet afgekeurd.

Na het PV heeft Lanaken zich ter plekke nooit meer laten zien, ze hebben zich nooit meer vergewist of er aan de opmerkingen vermeld in het PV, werd voldaan maar wellicht is er achter de schermen voldoende gekletst over de zaak en hebben ze zeer waarschijnlijk de kant van de eigenaar gekozen en op hun beurt de ogen gesloten. Toch werd de groene dop onterecht toegekend en plakte een ander keuringsorganisme er een oranje label op. Strikt genomen is de toekenning van de groene dop teniet gedaan en moet de tank binnen zes maanden opnieuw gekeurd worden, zoniet krijgt deze een rode dop. Lanaken pakt nu fier uit met een brief dat de tank niet is áfgekeurd! Dat de tankkeurder uit Bilzen tot twee keer toe, een "vals" rapport opstelde ziet Lanaken gemakshalve niet.

De brief van lanaken.

We publiceren hier de reactie van Lanaken, of wij niet begrijpen dat ze als exploitant de huurder bedoelen, het zegt veel over Lanaken dat er zoveel niet conforme situaties voorkomen, zijn de ambtenaren die bij een verhuis ter plaatse komen soms stekeblind of mogen ze van Marino Keulen soms niet kijken. Let op de datum van de brief, deze is pas op 19 november 2012 op de post gedaan en is op 20 november 2012 ontvangen, de brief is dus op het gemeentehuis meer dan veertien dagen blijven liggen.

Wordt  vervolgd in de artikels over "Rechter voor de Rechter".

Artikel n° : 11/12/4702
Geplaatst : 21:39 20/11/2012

Redactie Morsum Magnificat ® Professioneel
Erik Verbeeck ©
Als auteur en betrokken partij. 

Laatste update ( 19 november 2020 )

© 2005-2008 Morsum Magnificat Professioneel ® - Alle rechten voorbehouden.