Gebruikersnaam

Wachtwoord

Onthouden

Wachtwoord vergeten?
Aantal Bezoekers
5845580
Laatste artikelen
FOD Volksgezondheid moet wet Openbaarheid van Bestuur inzake mondmaskers wel naleven.
Discrimineren op naam is niet opgenomen in de antidiscriminatiewet. Waarom niet?
Lotenhulle: Vrederechter veegde alle argumenten van de huurders van tafel.
Lotenhulle: Fietsen langs de Steenweg op Deinze niet zonder hindernissen.
Lotenhulle : Brand bij valavond bij veebedrijf Jan Dobbelaere-Update1
Fernand Haesbrouck : Orde van Apothekers West Vlaanderen vangt bot_Update1
25 oktober 2012
Raad van Beroep bij de Orde van Apothekers maakt brandhout van berisping.

Paginabezoekers website Morsum Magnificat : 1.869.200
Ieper / Lanaken 25 oktober 2012

--- Update 1
De volledige inhoud van deze zaak vindt u op onderstaande link.
http://www.fernandhaesbrouck.be/pdf/BeslissingBeroepOVA181020120001.pdf
--- einde update 1

Apotheker Fernand Haesbrouck verstuurde gisteren een bericht met volgende inhoud : " Ik verneem zopas het arrest van de Raad van Beroep bij de orde van Apothekers, waarbij de tuchtstraf van de berisping in eerste aanleg ongedaan werd gemaakt en waarbij ik vrijgesproken ben van de klacht van de lange tijd anoniem gehouden klager ".

Warrig.
Het bericht begint, zoals we dat gewend zijn van Fernand, met koeien van letters -nu grootte 124-, springende van de Os op de Ezel en wat warrig om te eindigen met wat publiciteit voor zijn boek waarvan de titel niet wordt vermeld en waarvan wij nooit een recensie-exemplaar mochten ontvangen.

Fernand gelukkig, iedereen gelukkig?
Het bericht van Haesbrouck eindigt met " Ik dank allen die mij door dik en dun hebben blijven steunen, ik ben een gelukkig mens". Na de zitting van 31 mei 2012, waar Morsum Magnificat aanwezig was, hebben wij vruchteloos getracht van de oerconservatieve Orde van Apothekers in West Vlaanderen en Brussel énige informatie bekomen, ook vier telefoons naar de advocaat van Haesbrouck -Hugo Vandenberghe- hadden geen resultaat, zelfs Fernand Haesbrouck slaagde er niet in ons de juiste schrijfwijze van de naam van de klager te bevestigen, waardoor wij deze vreemde zaak hebben laten vallen. Hopelijk is iedereen nu tevreden met het arrest van de Orde.

Vorig artrikel vindt u op deze link :
http://www.morsum-magnificat.be/index.php?option=com_content&task=view&id=4744&Itemid=0 
Of wij Fernand Haesbrouck met die bijdrage geholpen hebben, weten we niet, Fernand zelf reageerde er in ieder geval niet op.

Artikel n° : 10/12/4676
Geplaatst : 8:58 25/10/2012

Redactie Morsum Magnificat ® Professioneel
Erik Verbeeck ©

Laatste update ( 08 juni 2020 )

© 2005-2008 Morsum Magnificat Professioneel ® - Alle rechten voorbehouden.