Gebruikersnaam

Wachtwoord

Onthouden

Wachtwoord vergeten?
Aantal Bezoekers
5845563
Laatste artikelen
FOD Volksgezondheid moet wet Openbaarheid van Bestuur inzake mondmaskers wel naleven.
Discrimineren op naam is niet opgenomen in de antidiscriminatiewet. Waarom niet?
Lotenhulle: Vrederechter veegde alle argumenten van de huurders van tafel.
Lotenhulle: Fietsen langs de Steenweg op Deinze niet zonder hindernissen.
Lotenhulle : Brand bij valavond bij veebedrijf Jan Dobbelaere-Update1
Brandweer : Hoe professioneel is het materieel en het personeel?-Update-6
16 april 2011
Is er deugdelijke controle bij de opdrachten en de oplevering ervan?

Paginabezoekers website Morsum Magnificat : 825.600
Lanaken 16 april 2011.

De Civiele Veiligheid bijt al jaren haar tanden stuk op de balorige brandweer die zich inzake radiocommunicatie maar niet wil schikken naar de instructies ter zake, sommigen bij de Civiele Veiligheid hadden het erover dat aan de brandweer al minstens "tweehonderd keer" is gezegd dat het doorgeven van adressen via de lekkende Pocsag pagers niet mag, maar tot op dit ogenblik is het ng niet gestopt.

Competentie.
Als er weer eens een ernstig incident is waarbij brandweermensen omkomen, dan wordt door de minister gezegd ; "de opleiding van de brandweer moet nog verbeterd worden", met andere woorden : De brandweer is voor vele van haar opdrachten niet competent. Er is bijvoorbeeld het feit dat niet alle brandweerlieden, die deelnemen aan interventies, een ADR attest bezitten. Hoe kan de brandweer bij ongevallen met gevaarlijke producten dan passend optreden?

1.Morsum Magnificat heeft van de brandweer
NIETS te leren inzake ADR, integendeel.


Hoeveel brandweerpersoneel bezit een ADR + klasse 7 - vervoer radioactief materiaal - attest? Morsum Magnificat heeft dat wl, maar gaat het in 2012 niet meer vernieuwen; 

2.Morsum Magnificat heeft van
de brandweer qua werken op hoogten NIETS te leren !


Morsum Magnificat heeft wat reddingen op hoogten en diepten gebruikmakend van touwrtechnieken van de brandweer zeker geen lessen te leren, omgekeerd misschien wel, dit is geen "show" maar een echte foto op een appartementsgebouw te Evere.

3.Morsum Magnificat heeft van de brandweer inzake
omgang met radioactief materiaal  niets te leren!Hoogte 45m - werken met gevaarlijk radioactief materiaal -Radium 226- met 200 MB bronactiviteit. De brandweer mist vaak kennis en vooral discipline.

4.Morsum Magnificat heeft van de brandweer 
inzake bliksembeveiliging  niets te leren!
Dubbele veiligheid, preciesheid,organisatie   


5.Morsum Magnificat heeft van de brandweer NIETS
te leren inzake werken onder spanning, integendeel.


Om het appartementsgebouw van 65 appartementen niet spanningsloos te moeten plaatsen, waarbij liften e.d. niet meer zouden werken, werd de overspanningbeveiliging onder spanning geplaatst -ref.: Gewestelijke Maatschappij voor Huisvesting Beveren-.

Ceveso alarmen.
De Civiele Veiligheid plaatste op meer dan 300 daken Seveso alarmen, later werd dat project overgedragen, maar het concept is van de Civiele Veiligheid. Het gaat om vrijstaande metalen constructies met zonnepaneel, akoestische alarmen en een communicatiesysteem. Wanneer we de wet van 19 december 1997 bekijken -Brandveiligheid in gebouwen -, dan wordt in die wet qua beveiliging tegen directe blikseminslag verwezen naar antennes en / of metalen delen op daken die door een rechtstreekse blikseminslag kunnen geraakt worden, de facto brand stichten. Maar de Civiele Veiligheid veegde vierkant haar broek aan die wet en plaatste de Seveso alarmen -op andermans eigendommen- zonder beveiliging tegen directe blikseminslag- sic -

Damiaan Oostende.
Maar de Civiele Veiligheid had niet gerekend op de competentie van preventieadviseur Goeminne van het Oostendse Damiaan Ziekenhuis, daar werd de Civiele Veiligheid niet alleen op de vingers getikt, maar er werd ook geist dat er een beveiliging tegen directe blikseminslag zou worden aangebracht op het Seveso alarm. Toen de Civiele Veiligheid daar blijkbaar geen raad mee wist, schakelde het AZ Damiaan de specialisten van VEBO Electroadvies bvba in die binnen de kortste keren de Civiele Veiligheid een les in bliksembeveiliging gaf.

6.Morsum Magificat heeft van de brandweer 
NIETS te leren inzake beveiliging
CEVESO alarmen, integendeel.

1e SEVESO Alarm met een beveiliging tegen directe blikseminsalg.


Links : RVT De Berk Meerhout : Seveso zonder beveiliging tegen directe blikseminslag -KB 19 december 1997- Rechts : de 1e beveiliging tegen directe blikseminslag, ontworpen en gerealiseerd door VEBO Electroadvies bvba en niet door de Civiele Veiligheid. Een harnas was hier niet nodig omdat de werken in het midden van het dak plaats vonden -meer dan 2m van de rand van het dak-. 


De opdracht door de Civiele Veiligheid die er vanwege preventieadviseur -Goeminne- van AZ Damiaan condito sine qua non diende te komen, zoniet zou de Civiele Veiligheid die opdracht nooit gegeven hebben.

Uitrusting voertuigen.
Uit een ander dossier blijkt dat het mogelijk is dat de brandweer tussen pot en pint -want pinten pakken ze graag- op een bierviltje bestellingen plaatst, dat moet het geval zijn geweest met twee pompwagens die in een garage in de omgeving van Antwerpen mochten uitgerust worden. De firma die de eigenlijke bestelling kreeg toegespeeld, was niet erg goed thuis in de realisatie van elektrische installaties en daarom werd een onderaannemer gezocht die kleinschalig zwembaden bouwde en dus wellicht goed is in de verwerking van polyester, maar zeker niet in de aanleg van elektrische installaties. Gevolg daarvan is dat de elektrische installaties van de pompwagens een grote puinhoop was. Ook hier diende de firma die de bestelling van de Brandweer had ontvangen, beroep te doen op specialisten om de knoop te ontwarren, lees hier het deskundig rapport 0702003. Nogal wiedes dat de brandweer journalisten van dat kaliber, niet in hun omgeving willen hebben.

7.Morsum Magnificat heeft van de brandweer
NIETS te leren inzake radiocommunicatie :

Hier de link naar de BBC Engeland :
http://www.bbc.co.uk/cornwall/marconi/marconifans.shtml


Radiocommunicatie in mode A1A op vier frequentiebanden tegelijk, zenden, ontvangen  en antwoorden ....


Vier frequenties en vier Morse sleutels : DL1RK paddle - Swedish Key - Junker WWII - Bencher paddle.


Te gast bij Radio Amateurclub Poldhu -Cornwall-

2001 : GB100GM Receiving the world ...


Communiceren met de hele wereld -niet met het korps om de hoek- vanauit Poldhu Radio Club tijdens de 100 jarige viering van de 1e transatlantische draadloze verbinding in 1921 door Marconi tussen Poldhu -The Lizard- en Amerika, Morsum Magnificat was gastoperator en verwerkte met succes de pile-ups die, uren en dagen duurden.
http://www.bbc.co.uk/cornwall/marconi/marconifans.shtml


Morsum Magnificat in de BBC Spotlights.


Interview met Morsum Magnificat door de BBC aangaande een Internationaal evenement rond telecommunicatie

De brandweer en A.S.T.R.I.D.nv
Fleetmapping : te ingewikkeld ....
Bedieningsknoppen : te veel en te klein ....
Discipline in radiocommunicatie : geen of te weinig.
Show : te veel 

Radiocommunicatie.
De nv A.S.T.R.I.D. gaat er prat op dat op het ganse grondgebied van Belgi communicatie met draagbare toestellen via hun net, mogelijk is, in bepaalde gebieden zelfs indoor, maar de praktijk is wel anders. Bij een recente interventie van de brandweer van Maasmechelen zien we op de gondel van een brandweerladder een antenne die moet dienen om een betere communicatie via A.S.T.R.I.D. mogelijk te maken. Wablief?
De Civiele Veiligheid reageert op onze vragen daaromtrent als volgt : ".... Om de communicatie via ASTRID te  verzekeren, is er geopteerd om een mobiele ASTRID-radio in de gondel te voorzien ...." en verder "... Oorspronkelijk werd deze antenne (standaard antenne voor voertuigen) onderaan de korf bevestigd maar dat resulteerde in een aanzienlijk lagere radiodekking ..." , met andere woorden : Zelfs wanneer er aan de gondel van de brandweerladder een "groundplaine" antenne met een zekere winst -3 of 6 dB- wordt voorzien, is de actieradius van de communicatie ng onvoldoende -Zie boek van J.T. Bolljahn "Antennas Near Conducting Sheets of Feinite Size" uit 1949-. Hier wordt nogmaals het bewijs geleverd, hoe pover het nog steeds gesteld is met de radiocommunicatie van de hulpdiensten. -zie mijn artikel in HUMO dd 16 februari 1989 over de radiocommunicatie van de Rijkswacht -.

Toeters, bellen en "pinnen" van de brandweer.


Er zijn drie redenen om die antenne daar NIET te plaatsen. Morsum Magnificat heeft verschillende pogingen ondernomen om de commandant van Maasmechelen daarover vragen te stellen, maar het lukte nooit.

Antenne op gondel.
Hoe bedreven de brandweer in de hoogfrequenttechniek wel is, geeft de plaatsing van een antenne aan die de  radiocommunicatie via het A.S.T.R.I.D.nv net moet verbeteren. De brandweer van Maasmechelen plaatste een zend- ontvangstantenne boven op de gondel van de brandweerladder, dat is een technische blunder van formaat en bovendien een gevaar voor ongevallen en hoger risico voor niet ioniserende stralingen, dat zijn drie redenen waarom die antenne daar niet moet staan, het is bovendien een kaakslag voor de zogezegd perfecte dekking van dat radionet. Een omnidirectionele antenne moet volledig vrij staan, er mogen binnen een afstand van een halve golflengte -in casu ongeveer 1 meter- geen hindernissen voorkomen, zo niet wordt het stralingspatroon van de antenne vervormd en de impedantie gewijzigd, de VSWR -Voltage Standing Wave Ratio- automatisch gereduceerd en het vermogen van de zender rato van de verminkte VSWR automatisch verlaagd, de ontvangst de facto verminderd die in digitale communicatie minstens 23 dB -signaal / ruisverhouding- moet zijn.

                           Morsum Magnificat is de laatste maanden bij branden door
                           personen van de brandweer van Genk en Bilzen bedreigd,
                           maar dat zal ons niet beletten ons werk, in het kader van
                          het algemeen belang, verder te zetten, integendeel.

Arbeidsveiligheid.
Dat de aanwezigheid van zo'n verticale staafantenne een risico vormt voor arbeidsongevallen zal niemand betwisten, daarbuiten is er het KB van 12 juli 1985 en 10 augustus 2005 inzake de bescherming van de mens en het leefmilieu tegen de schadelijke effecten en de hinder van de niet ioniserende stralingen. Hier zijn er door de opstelling schadelijke effecten en hinder waarvoor WASO niet blind kan zijn. Aangezien de Civiele Veiligheid geen aanstoot neemt aan die opstelling zal Morsum Magnificat een document opstellen en aan WASO voorleggen.

Interventie BRW Asse ... de boom in

Radio amateurs.
Door de -verkeerde- opstelling van de antenne kunnen wij ons niet van de indruk ontdoen dat k hierin weer radio amateurs -lees vooral amateurs- de hand hebben, ook voor het openbaar maken van de A.S.T.R.I.D.nv lekken was een Antwerps radioamateur -S- verantwoordelijk die ook al betrokken was bij de diefstal van modems -betreffende seininrichtingen over de autobaan te Wommelgem- ten nadele van Fabricom Gti, ook andere activiteiten betreffende radiocommunicatie van A.S.T.R.I.D., zelfs de aanschaf en het doen werken van Tetra toestellen, gebeurt via die weg. De Civiele Veiligheid, waar ook diverse radioamateurs te vinden zijn, moet de hand in eigen boezem durven te steken. Morsum Magnificat is de laatste maanden bij branden door personen van de brandweer van Genk en Bilzen bedreigd, maar dat zal ons niet beletten ons werk, in het kader van het algemeen belang, verder te zetten, in tegendeel.

Redactie Morsum Magnificat Professioneel
Erik Verbeeck

Laatste update ( 22 november 2011 )

2005-2008 Morsum Magnificat Professioneel - Alle rechten voorbehouden.