Gebruikersnaam

Wachtwoord

Onthouden

Wachtwoord vergeten?
Aantal Bezoekers
5482736
Laatste artikelen
Morsum Magnificat drukt Volksvertegenwoordigers uit Commissie Wonen met de neus op praktijk.
Oostende: Vredeswandeling op zondag 15 maart 2020
Politici hebben alleen oog voor hun eigen belang en niet voor het volk.
Belasting op antennes : Spieken en willekeur van de lokale besturen-update2
Zaventem en de poortjes van de federale politie: Morsum Magnificat had gelijk.
FANC : Smeerlappen aan de macht IV
01 juni 2006
Diverse incidenten met radioactief materiaal kregen PV's van Politiediensten ten spijt nooit gehoor


Betekom / Brussel 01 juni 2006.
Sinds juni 2003 werd het door het F.A.N.C. vergund bedrijf VeBo Electroadvies bvba geconfronteerd met diverse radioactieve incidenten, geen atoombommen, maar er is voldoende radioactiviteit en dito besmetting mee gemoeid om te reageren (hoeveelheden en waarden ver boven de toegelaten normen).
Alle pogingen van de zaakvoerder om het F.A.N.C. tot nader toezien te bewegen faalden, zelfs wanneer er hier en daar meldingen bij de locale Politie werden gedaan, PV's opgesteld ! Tegen het F.A.N.C. blijkt geen kruid gewassen te zijn.


Vismijnlaan te Oostende "Stadshangar 23" Federale Politie van Oostende verzegelde Stadsmagazijn
omdat er illegaal radioactief materiaal was opgeslagen


Laksheid F.A.N.C. grenzeloos.
Tussen juni 2003 en september 2004 werden door ??n van de door het F.A.N.C. vergunde bedrijven, niet minder 6 dossiers bij de locale politie ingediend waarbij radioactieve incidenten werden gemeld. In geen enkel geval is er <zover bij de klager bekend> door het F.A.N.C. iets ondernomen, alles wordt met de mantel der liefde bedekt, alleen het Betekoms bedrijf VeBo Electroadvies bvba wordt door het F.A.N.C. door de mangel gehaald.

Oostende.
1.Kinderopvangcentrum ?De Brem?

Op 8 maart 2003 viel een slecht onderhouden HELITA A CALOTTE van de schouw van het OCMW Kinderopvangcentrum ?De Brem? (Elisabethlaan, 22 te Oostende ) op de speelplaats van de kinderen en werd 20 vierkante meter radioactief besmet.
Het door het F.A.N.C. erkend bedrijf HELEBLITZ werd door de firma VVVVVV, die het dak herstelde, verwittigd maar HELEBLITZ  nam niet de nodige maatregelen.
Het was deze redactie die op 18 maart 2003 MARTINE LIEBENS van het F.A.N.C. telefonisch op de hoogte bracht en pas op 24 maart 2003 stuurde het F.A.N.C. AIB-Vin?otte-Controlatom  (Jef Vercauteren en Ellen De Geest) ter plaatse, de besmetting werd bevestigd en BELGOPROCESS stuurde een ploeg onder leiding van LUC VAN STAEYEN om de zaak te ontsmetten.
Het O.C.M.W. van Oostende betaalde de gepeperde rekening en, zoals we dat van het F.A.N.C. gewend zijn : ?Niets aan de hand?, ook geen enkele sanctie t.o.v. de Damse firma HELEBLITZ.


Speelplaats van kinderopvangcentrum "De Brem" te OostendeEddy een tuinman door het O.C.M.W. aangesteld hier op het door
Belgoprocess ontsmet terras, Eddy raapte niets vermoedend de radioactieve
Helita A Calotte op en legde het overgebleven stuk in het tuinhuis.
De werkman manipuleerde onbeschermd en onwetend radioactief materiaal,
kinderen speelden 3 weken op een radioactief besmet terras !!
Minister De Wael diende ??n en ander te bevestigen, of er medische
gevolgen zijn is niet geweten ....


Morauschool

Niettegenstaande nucleair inspecteur EDITH GOES voordien op bezoek was bij de milieudienst, liet stadsingenieur MICHIELS in eigen beheer een PREVENTOR met 9 Radium 226 bronnen van de Morauschool door de Oostendse elektricien OPDENDRYNCK verwijderen.
Deze firma had  noch een vergunning voor de verwijdering, noch het vervoer van dergelijk radioactief materiaal. De stadsingenieur liet de radioactieve opvanger opslaan in Hangar 23 van de Stad Oostende aan de Vismijnlaan.
Die hanger werd op 18 juli 2003 door de Federale Politie van Oostende verzegeld, de Vismijnlaan werd op die dag zelfs een tijdje afgesloten. 
Het F.A.N.C. werd door de Politie van Oostende gevorderd, maar ERIC COTTENS kwam niet alleen, KOEN PERSYN van AIB-Vin?otte-Controlatom werd in extremis opgetrommeld en ook hier betaalde de Stad Oostende de gepeperde rekening.
Van het PV dat door de Politie van Oostende werd opgemaakt (GF011628/03) is er nooit iets uit de bus gekomen.

Tienen - H.Hartziekenhuis.
Op het dak van de H.Hartkliniek aan de Houtemstraat te Tienen viel in juli 2003, door slecht onderhoud, een radioactieve PREVENTOR naar beneden. Alhoewel het F.A.N.C. van het bestaan en de toestand op de hoogte was, greep het niet in !
ELS VAN STEELANDT <Preventieadviseur H.Hartkliniek> haalde er AIB-Vin?otte-Controlatom bij  <JEF VAN CAUTEREN> en samen hebben ze bedisseld om de erkende bedrijven uit te schakelen en in eigen beheer alles te regelen.
Alhoewel het H.Hartziekenhuis geen vergunning heeft om dat soort radioactief materiaal (Radium 226) te vervoeren of op te slaan, werd het toestel toch opgeslagen.
Er werd klacht ingediend bij de locale Politie te Tienen <LE.L5.004140/2003>, nooit of te nimmer heeft klager daaromtrent nog iets vernomen.

Particulier te Webbekom (Diest).
Niettegenstaande de betrokken eigenaar HENDRICKX op de hoogte was gesteld en zelfs het F.A.N.C. van het feit dat de betrokkene het radioactief element zelf zou verwijderen omdat ?hij het niet meer gebruikte?, greep het F.A.N.C. nooit in. Enkele maanden nadat het F.A.N.C. via e-mail van de voornemens van de bezitter op de hoogte werd gesteld, verwijderde de eigenaar inderdaad het toestel en gooide het op de schroothoop.
Er werd melding gedaan bij de locale Politie van Diest (J.LUYTEN) en de verbalisant deed telefonisch beroep op een Nucleair Inspecteur van het F.A.N.C. (Edith GOES) maar deze wenste niet ter plekke te komen ! De politieman was verbolgen.Van het PV (105607/03) is nooit nog iets vernomen.


Webbekom Diestsebaan radioactief element bij de schroot ....Niettegenstaande het F.A.N.C. voordien schriftelijk van de voornemens
van de eigenaar <het tuig zelf af te breken> op de hoogte werd
gesteld ondernam het F.A.N.C. niets zodat de COMBINATOR met bronnen
Ra- 226 van elk 3 mSv/h effectief bij de schroot terecht kwam.
Wie het tuig echt heft afgebroken en daarbij risico's nam wilde de
betrokkene aan de locale Politie niet kwijt !St Elisabethdal Zoutleeuw.
De Directie (Mr CAERS) van dit verzorgingstehuis was voldoende op de hoogte van het feit dat er een IONIX radioactieve opvanger boven op de antennemast was geplaatst van de vleugel die men zou verbouwen, maar toch werd aan een onderhoudstechnicus (JAN COENEN) de opdracht gegeven om het radioactief toestel te verwijderen en zo geschiedde.
Er werd melding gedaan aan de locale Politie van Landen (PV LE.62.L3.103.010/2003), hier idem dito : nooit nog iets van vernomen.

Kortenberg.
Olympia Pools liet destijds tientallen radioactieve opvangers PREVENTOR op zwembaden van BLOSO plaatsen, o.a. ??n te Kortenberg (Dorpstraat). Omdat het gebouw diende afgebroken, informeerde  eigenaar THEO EYLENBOSCH bij een erkend bedrijf naar de verwijderingkosten, maar meneer EYLENBOSCH vond het te duur en liet het gebouw door de firma GORDTS slopen, inclusief de PREVENTOR.
EYLENBOSCH had geen rekening gehouden met het alerte bedrijf dat hij voordien voor zijn kar wilde spannen. Van het F.A.N.C. hoefde hij immers helemaal niets te vrezen.
Op 5 april 2004 werd bij de locale Politie te Begijnendijk (B.VERSTREPEN) klacht ingediend tegen het F.A.N.C. en AIB-Vin?otte- Controlatom.  Klager heeft nooit iets vernomen.  
 


Dorpstraat KortenbergDe firma OLYMPIA POOLS kwam wel degelijk voor op de
referentielijst van de nv Les Paratonnerres Charles Van Droogenbroek
die reeds sinds 6 december 2003 in bezit was van het F.A.N.C.
Door de ongelooflijke laksheid van het Agentschap Nucleaire Controle
kon deze radioactieve opvanger met 9 Radium 226 bronnen
op 5 april 2004 gesloopt worden.

Erembodegem ? Terjoden.
De Directeur DE LUYCK van de basisschool Luchtballon beklaagde zich op 8 maart 2004 erover dat de RADAC op de kerk naast de school dreigde naar beneden te vallen en dat de Stad Aalst aan de onveilige toestand niets deed.
Er werd aan het bedrijf ?V? gevraagd om ter plaatse de toestand te bekijken en een offerte in te dienen, dat gebeurde nog dezelfde dag. Daags nadien schakelde de Stad Aalst de Brandweer in en de klus werd geklaard, omstreeks 16.30u belde Stadsingenieur BARREZ  naar het bedrijf ? V ? of deze de RADAC wilde komen ophalen ! 
Daarop werd door het bedrijf ? V ? beroep gedaan op de locale Politie van Aalst die niet eens ter plekke wilde komen !!  Ook het F.A.N.C. (E.Goes) werd ingelicht en die stuurde, zoals we dat gewend zijn, AIB-Vin?otte-Controlatom dat, net als te Kortenberg, ??n en ander presteerde dat niet volgens de regels verliep.
Om hun niet conforme handelingen te verbergen werd het voertuig, waarmee de RADAC zou worden vervoerd, achter een afsluiting verstopt om dan, als een pijl uit een boog, in de duisternis te verdwijnen.


Erembodegem (Terjoden)Om te kunnen "foefelen" werd de auto van AIB-Vin?otte-Controlatom
waarmee later de radioactieve
RADAC zou worden vervoerd achter de poort verstopt ! Met de rug naar de
fotograaf : Stadsingenieur BARREZ die het bladlood voor het verpakken
van de RADAC leverde <bladlood ipv de reglementaire verpakking>.

Noordnatie Antwerpen.
Ter gelegenheid van een onderhoudsbeurt van een watertank voor bluswater, kreeg een argeloze arbeider de opdracht om een HELITA A CALOTTE te verwijderen. De arbeider die niet weet hoe met zo?n tuig om te gaan, liet het <porseleinen> toestel vallen en duizenden Radium 226 schilfers lagen overal in de omgeving verspreid, slechts 95% kon gedetecteerd en gerecupereerd worden. Het F.A.N.C.  (Edith GOES) zou slechts een vermanend vingertje naar de verantwoordelijken van de Noordnatie hebben opgestoken !
Dat de arbeider binnenkort misschien ziek zou kunnen worden werd niet eens in vraag gesteld !


De Goede Woning ? Silvertop project.
Het ?Prestigieuze? Silvertop project mocht en mag heel veel kosten. Niettegenstaande preventieadviseur RUDY CLE goed op de hoogte was van de aanwezigheid van 3 HELITA?s A PASTILLES, werd aan aannemersbedrijf VAN LAERE nooit gemeld dat dergelijke radioactieve elementen op de daken aanwezig waren.
Een onderaannemer van VAN LAERE zette op 19 augustus 2004 niets vermoedend de grijparm van de Kubota in de HELITA A PASTILLES die deels vernietigd op het dak terechtkwam.
De Federale Politie van Antwerpen kwam erachter en stelde PV op, ??n jaar later stonden de 2 andere HELITA A PASTILLES nog steeds op de twee andere gebouwen !


De Goede Woning te Antwerpen - Dak van " Silvertop I "Maandenlang was het F.A.N.C. en de Preventieadviseur van
De Goede Woning op de hoogte van het feit dat er radioactieve
Helita A Pastilles op de gebouwen (3 stuks) aanwezig waren.
Toch werd aannemer VAN LAERE uit Burcht daarvan niet op
de hoogte gebracht.  Een onderaannemer sloopte de radioactieve
opvanger ......


Andere incidenten:
La Kan Aubel.
Cit? de l?Espoir.
Forem Luik 
Brepols Turnhout
Middenschool Antwerpen
Etc

Laatste update ( 01 juni 2006 )

2005-2008 Morsum Magnificat Professioneel - Alle rechten voorbehouden.